Den Hertog_Najaarsaanbieding 2023

Najaar 2023 Nieuwe uitgaven Herdrukken NAJAAR 2023 NIEUWE UITGAVEN HERDRUKKEN DEN HERTOG UITGEVERIJ

Najaar 2023

Promotiemateriaal Bestellijst Najaar 2023 Leesprikkel 2023/2024 Set poster A3 nieuwe kinderboeken Boekenleggers assorti 4 PROMOT I EMAT ER I A AL

Besteladres Den Hertog B.V. Postbus 150 3990 DD Houten Telefoon: 030 63 73 434 E-mail: info@hertog.nl Website: www.uitgeverijdenhertog.nl Onze uitgaven zijn ook verkrijgbaar bij: CBC ’t Gulden Boek - Houten Bezoekadres Den Hertog uitgeverij Elzenkade 6 3992 AC Houten Informatie over de uitgaven Redactie Telefoon: 030 63 46 690 E-mail: redactie@hertog.nl Bestellingen en informatie Telefoon: 030 63 73 434 E-mail: info@hertog.nl Vertegenwoordigers Marco Poppe Telefoon: 06 53 63 81 26 André van Stuijvenberg Telefoon: 06 45 84 03 17 Wijzigingen Wijzigingen in prijs, omvang, uitvoering en verschijningsdatum van de in deze catalogus genoemde titels worden voorbehouden. 5 INFO

Nieuwe uitgaven

In de huidige, liberale wereld komt heel wat op ons af. Allerlei opvattingen – ook over echtscheiding, huwelijk en gezin – veranderen dusdanig, dat we kunnen spreken van een cultuurcrisis. Het gaat om een ideologie die wordt opgedrongen via de media, op de scholen, en zelfs in de kerken. Op ons rust de roeping om dit te doorzien, om op te passen voor gewenning, om te waken dat we onbewust onze mensvisie laten bepalen door het seculiere gedachtegoed. Vanuit dat besef heeft ds. Agteresch een serie preken gehouden over huwelijk en gezin. Deze preken vormen de basis voor deze bundel overdenkingen. Geschikt voor jongvolwassenen en ouderen, (pas) getrouwde stellen Wandel in de liefde Overdenkingen over huwelijk en gezin Ds. H.J. Agteresch DS. H.J. AGTERESCH is predikant van de Gereformeerde Gemeente te Werkendam. formaat 15 x 22,6 cm omvang ca. 176 bladzijden uitvoering gebonden isbn 978 90 331 3231 5 nur 700 prijs ca. € 18,90 verschijnt november 2023 ook verkrijgbaar als e-book: ca. € 13,50 THEOLOG I E 8

Christenen staan in het leven van elke dag in de frontlinie. We hebben een strijd te voeren, een geestelijke strijd. Er zijn jongeren en ouderen die worstelen met de vraag: hoe kan ik staande blijven in die geestelijke strijd? Wat een zegen is het dat de Heere ons in Als christen in de frontlinie Bijbelstudies over de geestelijke wapenrusting Ds. W.J.C. van Blijderveen formaat 13 x 20,8 cm omvang ca. 96 bladzijden uitvoering paperback isbn 978 90 331 3267 4 nur 700 prijs ca. € 10,50 verschijnt oktober 2023 Paulus heeft aan het slot van Efeze 6 wat weg van een officier die zijn soldaten bevelen geeft: Kom op! Wees sterk! Trek je wapenrusting aan! Je moet standhouden! Je proeft in zijn woorden de geweldige spanning, de ernst van de strijd die gestreden wordt. Het is erop of eronder. Zijn Woord onderwijs geeft op onze vragen. De apostel Paulus laat in Efeze 6 op een heldere manier zien waartegen we moeten strijden en hoe we staande kunnen blijven. De bijbelstudies in dit boek zijn voorzien van gespreksvragen. Deze uitgave verschijnt in samenwerking met de HHJO. Geschikt voor jongeren, kringwerk DS. W.J.C. VAN BLIJDERVEEN is predikant in de Hersteld Hervormde Kerk. Hij dient sinds 2022 de gemeente van Kruiningen. THEOLOG I E 9

vertaling Jan Zeeman formaat 16,3 x 23,8 cm omvang ca. 240 bladzijden uitvoering gebonden isbn 978 90 331 3237 7 nur 700 prijs ca. € 26,90 verschijnt oktober 2023 Het dagelijks leven kan veel stress en druk met zich meebrengen. En iedereen krijgt vroeg of laat te maken met verlies, in welke vorm dan ook. Thomas Brooks wijst ons als bewogen pastor op God. ‘Hij is een Deel dat precies past bij de behoeften van de ziel. Hier is licht om te verlichten, wijsheid om raad te geven, kracht om te ondersteunen, goedheid om de ziel Thomas Brooks THOMAS BROOKS (16081680) was een belangrijk puriteins godgeleerde. Tijdens zijn predikantschap in Londen woedden daar de ‘Grote plaag’ (de pestuitbraak van 1665) en de ‘Grote brand’ (die in 1666 een groot deel van Londen verwoestte). We leven in turbulente tijden. Thomas Brooks wijst ons in dit boek naar Hem, in Wie christenen altijd de kracht hebben gevonden om te volharden, wat er ook gebeurt en welke vragen er ook op hen af komen. Daarbij neemt hij Klaagliederen 3:24 als uitgangspunt: ‘De Heere is mijn Deel, zegt mijn ziel, daarom zal ik op Hem hopen.’ te vervullen, barmhartigheid om te vergeven, schoonheid om te verrukken, heerlijkheid om te verheugen, en volheid om de ziel te vullen.’ Voor het eerst vertaald in het Nederlands. Geschikt voor (jong)volwassenen, persoonlijke overdenking, uitdeling, liefhebbers van Puriteinen Een veilige Ark in sombere en stormachtige dagen THEOLOG I E 10

De zaligheid des Heeren Acht preken Hermannus Faukelius nis, sterven en opstanding. De inhoud ervan is voluit reformatorisch. Meerdere keren spreekt Faukelius over de noodzaak van de heiliging van het leven. De preken in deze uitgave zijn hertaald en ingeleid door C. Bregman. Geschikt voor persoonlijk gebruik, eindejaarsgeschenk Hermannus Faukelius is bekend geworden als opsteller van het Kort Begrip, zoals dat achter in veel Bijbels is afgedrukt. Deze predikant heeft veel betekend voor de Synode van Dordrecht. Zo werkte hij aan de vertaling van het Nieuwe Testament. Na zijn dood verscheen een bundel met acht preken: De zaligheid des Heeren. Deze preken hebben betrekking op Christus’ geboorte, besnijdeHERMANNUS FAUKELIUS (1560-1625) was predikant in Keulen en van 1599 tot aan zijn overlijden in Middelburg. Als assessor van de Synode van Dordrecht werd hij aangesteld als een van de vertalers van het Nieuwe Testament. formaat 15 x 22,6 cm omvang ca. 224 bladzijden uitvoering gebonden isbn 978 90 331 3228 5 nur 700 prijs ca. € 24,90 verschijnt oktober 2023 THEOLOG I E 11

De pijl ligt verder Uitdrukkingen en gezegden getoetst aan het Woord Ds. H. Hofman DS. H. HOFMAN is predikant van de Netherlands Reformed Church te Grand Rapids. formaat 14,3 x 21,4 cm omvang ca. 128 bladzijden uitvoering gebonden isbn 978 90 331 3254 4 nur 700 prijs ca. € 14,90 verschijnt november 2023 ook verkrijgbaar als e-book: ca. € 10,50 Het is boeiend om te zien hoe divers en uiteenlopend de uitleg van een Bijbeltekst kan zijn. Dit geldt ook voor uitdrukkingen en gezegden die vaak gerelateerd zijn aan teksten uit de Bijbel, zoals ‘de pijl ligt verder’, ‘de brug is opgehaald’ en ‘van verre staanden’. Al te gauw kunnen dergelijke uitdrukkingen als ouderwets versleten worden of afgedaan worden als ‘dingen die zwaar zijn om te verstaan’. Aan de andere kant is van belang dat we terdege weten wat we bedoelen met bepaalde uitdrukkingen en gezegden. Wat is de herkomst? In welke context is het oorspronkelijk bedoeld? En als we kijken naar de inhoud, is die overeenkomstig de Schrift? In deze uitgave worden twintig onder ons bekende uitdrukkingen uitgelegd en getoetst aan het Woord van God. Altijd weer is en blijft het Woord het uitgangspunt in ons spreken en belijden. Geschikt voor jongvolwassenen en ouderen, ambtsdragers, persoonlijk gebruik THEOLOG I E 12

Ds. J. Joppe DS. J. JOPPE is hersteld hervormd predikant te Barneveld. formaat 15,3 x 17,6 cm omvang ca. 128 bladzijden uitvoering gebonden isbn 978 90 331 3258 2 nur 700 prijs ca. € 13,90 verschijnt oktober 2023 wat de gevolgen zijn van verkeerde vriendschap. Vrienden kunnen je immers maken, maar ook breken. De beste vriendschap is de vriendschap met God door het geloof in de Heere Jezus Christus. Als we door genade mogen behoren tot Jezus’ vrienden, zal dat ook te merken zijn aan welke vrienden wij hebben. Geschikt voor jongvolwassenen en ouderen, geschenk vriendschapsband verbroken wordt. Wat zegt de Bijbel over vriendschap en wat kunnen wij daarvan leren? Dit boek haalt vanuit de Schrift voorbeelden aan van wat een goede vriendschap is, maar ook Echte vriendschap is een kostbaar geschenk. Dat maak je niet en koop je evenmin, maar krijg je door vooral zelf een vriend te zijn. Echte vriendschap moet ook onderhouden worden. Het doet pijn als een hechte Echte vriendschap THEOLOG I E 13

formaat 15 x 22,6 cm omvang ca. 144 bladzijden uitvoering gebonden isbn 978 90 331 3248 3 nur 700 prijs ca. € 17,90 verschijnt oktober 2023 heen brengt de Heere Zijn volk in het hemelse Kanaän. Nog gaat de Heere door met Zijn werk, in schenkende én onderhoudende genade. Nog wil Hij in het strijdperk van dit leven bemoedigen, zoals Hij eens tot Jozua sprak: ‘Wees sterk en heb goede moed.’ Geschikt voor persoonlijk gebruik, eindejaarsgeschenk Wees sterk en heb goede moed Momenten uit het leven van Jozua Ds. S. Maljaars Gods Woord is waar en Gods werk gaat door. Dat is de rode draad in het bijbelboek Jozua. We zien hoe de Heere een belovend en ook een vervullend God is. Dat was Hij voor Zijn volk Israël bij het innemen, veroveren en verdelen van het beloofde land Kanaän onder leiding DS. S. MALJAARS is predikant van de Gereformeerde Gemeente te ’s-Gravenpolder. Eerder diende hij de gemeenten Middelharnis en Meliskerke. van Zijn knecht Jozua. In zijn naam en voorbeeld was Jozua een type van de Heere Jezus Christus. Dat Gods Woord waar is en Zijn werk doorgaat, blijkt ook in het leven van Gods kinderen. Door alle strijd, verdrukkingen, onmogelijkheden, louteringen en beproevingen THEOLOG I E 14

formaat 15 x 22,6 cm omvang ca. 176 bladzijden uitvoering gebonden isbn 978 90 331 3243 8 nur 700 prijs ca. € 19,90 verschijnt oktober 2023 Door ruwe stormen Uit het leven van Maaike Bakker-Groenenboom Maaike Mallan gezelschappen die ze in het land bezocht en ook in de brieven die ze schreef. Want, zei ze dan: Hij ‘maakte, Hij Die heerlijk is, Zijn wonderen een gedachtenis’. In dit boek gaat het niet alleen over Maaike Bakker-Groenenboom, maar ook over de vriendenkring. Daarbij staat Gods werk in de harten van arme zondaren centraal. Geschikt voor liefhebbers van stichtelijke levensverhalen ‘Ruwe stormen mogen woeden’ – bij de regels van dat lied werd Maaike BakkerGroenenboom (1897-1986) eens bepaald. Ruwe stormen, die heeft ze ervaren. Maar ze heeft toch ruim mogen getuigen van de wonderen die de Heere aan haar gezin en in haar leven gedaan had. Dat deed ze op de vele MAAIKE MALLAN, dochter van ds. Mallan, trof in het archief van haar vader de brieven aan van haar oma, Maaike BakkerGroenenboom. Die brieven vormen de basis voor dit boek, aangevuld met tal van gegevens en foto’s. THEOLOG I E 15

maker nodig Die vol van genade is. Een andere zaligmaker dan Christus is er niet. Hoe genadig nodigt Hij u uit om te komen: ‘O alle gij dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs, wijn en melk.’ En als u niet wilt komen, dan komt Hij naar u toe en zegt: ‘Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.’ Geschikt voor persoonlijke overdenking, geschenk voor jong en oud Bij U Heer’ is de Levensbron Water voor dorstigen Robert Murray McCheyne ROBERT MURRAY MCCHEYNE (1813-1843) is van grote betekenis geweest voor Gods Kerk. En dat is hij nóg. Voor velen zijn de geschriften van deze jonggestorven Schotse predikant door de Heere gebruikt om blinde ogen te openen en om onderwijs te geven aan hen die naar dat onderwijs uitzien. formaat 12,8 x 20,6 cm omvang ca. 80 bladzijden uitvoering gebonden isbn 978 90 331 3232 2 nur 700 prijs ca. € 11,90 verschijnt oktober 2023 Een geschenkboekje met als thema: ‘Water voor dorstigen’. De korte hoofdstukken maken deze uitgave bijzonder toegankelijk en leesbaar. De heer A. Bel heeft ze zorgvuldig geselecteerd uit de geschriften van McCheyne. Indringend nodigt de jonggestorven Schotse predikant om de toevlucht tot Christus te nemen: U hebt een Goddelijke Zaligmaker nodig. U hebt een ZaligTHEOLOG I E 16

Ds. G.J.N. Moens DS. G.J.N. MOENS is predikant van de Gereformeerde Gemeente te Middelharnis. Eerder diende hij de gemeenten Goes, Meliskerke en Lisse. formaat 15 x 22,6 cm omvang ca. 176 bladzijden uitvoering gebonden isbn 978 90 331 3251 3 nur 700 prijs ca. € 15,90 verschijnt oktober 2023 hongeren en dorsten naar Hem, Die het Brood des levens is. Hij is dé Spijze, Die blijft. In deze wekelijkse meditaties wordt de indeling van het kerkelijke jaar aangehouden. Ze zijn geschikt voor persoonlijk gebruik en kunnen ook goed dienen om voorgelezen te worden. Geschikt voor persoonlijk gebruik, eindejaarsgeschenk nodig hebben voor wat voorbijgaat. Onze tijd vullen met wat we eten en drinken zullen, waarmee we ons kleden zullen, dat doen de heidenen, zegt de Heere Jezus. Nog komt de Heere in Zijn Woord tot ons: Werk om de spijze die blijft tot in het eeuwige leven. Vanwege de arbeid van Christus zullen zondaren Wat zijn we vaak druk met de dingen van de tijd. Gods Woord noemt dit werken om de spijze die vergaat. Het is een voorrecht dat we naar de kerk mogen gaan, bidden en Bijbellezen, maar het is zo gevaarlijk voor onze kostbare ziel wanneer we ten diepste de Heere alleen maar De spijze die blijft 52 meditaties THEOLOG I E 17

formaat 15 x 22,6 cm omvang ca. 224 bladzijden uitvoering gebonden isbn 978 90 331 3259 9 nur 700 prijs ca. € 19,90 verschijnt oktober 2023 Koninkrijk Gods. Zag Hij een wijnstok groeien langs de hellingen van Jeruzalem, dan gaf Hij onderwijs over Zichzelf als de ware Wijnstok en Zijn Vader als de Landman. Eenvoudige, herkenbare beelden die iedereen kan begrijpen. Soms maar een enkel Bijbelvers, soms maar een paar woorden, maar met een zeer diepe inhoud. Onderwijs uit Ds. A. Moerkerken De Heere Jezus heeft tijdens Zijn omwandeling op aarde veel gelijkenissen gesproken. Beelden uit het dagelijks leven en de natuur gebruikte Hij om te laten zien wat er gebeurt in het Koninkrijk der hemelen. Zag Hij een zaaier gaan over de akker, dan vergeleek de Heere dit met de prediker die het Woord mag zaaien in het de eerste hand, uit de mond van de Heere Jezus Zelf. In 26 meditaties biedt ds. Moerkerken in deze bundel stof tot overdenking over de bekendste gelijkenissen. Eerder verscheen van ds. A. Moerkerken onder andere: De leeuw heeft gebruld (over Amos) en De stad van mijn vaderen (over Nehemia). Geschikt voor jongvolwassenen en ouderen, persoonlijke overdenking, eindejaarsgeschenk Beeldend onderwijs Meditaties over gelijkenissen DS. A. MOERKERKEN is emeritus predikant van de Gereformeerde Gemeenten. Hij diende de gemeenten Nieuw-Beijerland en Gouda. Tot 2017 was hij verbonden aan de Theologische School te Rotterdam, vanaf 1981 als docent en vanaf 1995 tevens als rector. THEOLOG I E 18

Tussen tekst en toepassing Onderzoek naar het tijdbetrokken element in de homiletiek van gereformeerde piëtisten in de Nederlanden 1600-1800 G.W.S. Mulder verstaan. Dit komt de aansluiting vanuit de tekst van de preek op de omstandigheden van de hoorders ten goede. In de conclusie worden lijnen getrokken met het oog op de huidige situatie. Wat kunnen wij ervan leren? En hoe bereikt de prediking het hart van de hoorder? Geschikt voor geïnteresseerden in theologie en kerkgeschiedenis, ambtsdragers DS. G.W.S. MULDER is predikant van de Gereformeerde Gemeente te Ridderkerk. Op deze studie hoopt hij eind 2023 aan de TUA in Apeldoorn te promoveren. Dit onderzoek richt zich op handboeken predikkunde van onder anderen W. Perkins, W. Teellinck, J. Martinus, J. Hoornbeeck, G. Saldenus, S. van Til en F.A. Lampe. Het gaat om de vraag hoe deze theologen het tijdbetrokken element in de prediking instrueerden en legitimeerden. Bij tijdbetrokkenheid wordt gelet op zowel algemeen-culturele formaat 17 x 24 cm omvang ca. 384 bladzijden uitvoering paperback isbn 978 90 331 3233 9 nur 700 prijs ca. € 34,90 verschijnt november 2023 als persoonlijk-geestelijke aspecten. Uit dit onderzoek komt een reconstructie van de prediking naar voren zoals die in deze homiletieken werd voorgestaan. De ‘homiletische drieslag’ van verklaren, leren en toepassen blijkt karakteristiek te zijn voor de Voetiaanse prediking. Bovendien is dit een krachtig instrument om met het oog op de toepassing de zin van de Heilige Schrift te THEOLOG I E 19

De woestijnreis der kinderen Israëls 42 samenspraken Ds. G. van Reenen formaat 16,3 x 23,8 cm omvang ca. 288 bladzijden uitvoering gebonden isbn 978 90 331 3245 2 nur 700 prijs ca. € 24,90 verschijnt oktober 2023 Het was de auteur erom te doen vanuit dit hoofdstuk door middel van samenspraken onderwijs in het geestelijk leven te geven. ‘Heel die pelgrimstocht is een leerbeeld van de weg, die ieder van ons op een geestelijke wijze te bewandelen heeft, zal het wel met ons zijn voor die grote eeuwigheid.’ De woestijnreis der kinderen Israëls is ingeleid door A. Bel. Geschikt voor ouderen en jongeren, persoonlijke overdenking In dit zijn wellicht bekendste boek schrijft ds. G. van Reenen over de oude en toch altijd weer nieuwe en welbeproefde weg die van het diensthuis der zonden leidt naar het Kanaän der rust. Dat doet hij met als leidraad Numeri 33. Daarin lezen we van meer dan veertig plaatsen waar de Israëlieten zich legerden tijdens hun tocht door de woestijnreis. DS. G. VAN REENEN (1864-1935) was een bekend predikant in de Gereformeerde Gemeenten. Veel geschriften van hem zagen het licht. Hij had de gave ontvangen om in de vorm van samenspraken op een onderwijzende manier te schrijven. THEOLOG I E 20

Ds. J. van Rijswijk DS. J. VAN RIJSWIJK is predikant van de Gereformeerde Gemeente te Oud-Beijerland. Daarvoor diende hij de gemeenten ’s-Gravenzande en Aalburg. formaat 13 x 20,8 cm omvang ca. 96 bladzijden uitvoering paperback isbn 978 90 331 3262 9 nur 700 prijs ca. € 12,50 verschijnt oktober 2023 ren gehoord mogen worden. Dan wordt huisbezoek hartenbezoek. De auteur beschrijft het onderwerp eerst vanuit de Heilige Schrift. Wat is de Bijbelse fundering van huisbezoek? Ook zien we hoe het functioneerde in de kerkgeschiedenis. Vervolgens wordt nader ingegaan op de geestelijke en praktische kanten van huisbezoek. Geschikt voor ambtsdragers, jongeren en ouderen komen in de Naam van Christus. Voor hen is nodig dat zij hun knieën buigen als zij op huisbezoek gaan. En laten de gezinnen of de enkeling die bezocht worden biddend en verlangend uitzien naar huisbezoek. Het gaat er uiteindelijk om dat de grote werken van God onder jongeren en oudeHuisbezoek is geen huisbezoeking of huiszoeking, maar zielenbezoek, hartenbezoek. Huisbezoek heeft het geestelijk welzijn van de hele gemeente op het oog, maar richt zich vooral op de geestelijke welstand van ieder lid persoonlijk. Ambtsdragers Huisbezoek – hartenbezoek Pastorale handreiking voor ambtsdragers en gemeenteleden THEOLOG I E 21

voor het eerst in het Nederlands. Deze uitgave is opnieuw uit het Engels vertaald. Geschikt voor persoonlijke overdenking, ouderen en jongeren C.H. Spurgeon Spurgeon, de bekende ‘prins der predikers’, bezat de gave om met weinig woorden veel te zeggen. Hij sprak en schreef recht op de man af. Treffend zijn de rijke, diepe en geestelijke vertaling W. van Blaricum formaat 12,8 x 20,6 cm omvang ca. 128 bladzijden uitvoering gebonden isbn 978 90 331 3249 0 nur 700 prijs ca. € 14,90 verschijnt oktober 2023 Korenaren tussen de schoven opgelezen CHARLES HADDON SPURGEON (1834-1892) was jarenlang predikant in London. Veel preken en geschriften heeft hij nagelaten. gedachten in dit boek. Het is een bloemlezing van zo’n 150 korte en langere stukjes uit zijn werken, door hemzelf samengesteld. Korenaren tussen de schoven opgelezen verscheen in 1870 THEOLOG I E 22

Ware tevredenheid Thomas Watson heden door de wind van Gods voorzienigheid gebeukt worden, blijft ons hart dan toch vast in de Heere. Geschikt voor persoonlijk gebruik, liefhebbers van puriteinen THOMAS WATSON (ca. 1620-1686) was jarenlang predikant in Londen. Van hem verschenen verschillende praktikale geschriften. In zijn leven heeft de puriteinse predikant Thomas Watson veel beproevingen meegemaakt. Hij wist uit de praktijk wat Paulus zegt in Filippenzen 4:11: ‘Want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben.’ Naar aanleiding van deze tekst schreef hij een behartenswaardig boek. Watson laat zien hoe goed een leven is in ware tevredenheid. Een christen die iets van deze tevredenheid geleerd heeft, draagt de hemel in zich. In vertaling W. van Blaricum formaat 15 x 22,6 cm omvang ca. 144 bladzijden uitvoering gebonden isbn 978 90 331 3247 6 nur 700 prijs ca. € 16,90 verschijnt oktober 2023 ook verkrijgbaar als e-book: ca. € 11,90 zijn hart mag de vrede met God bespeurd worden. Een onvergenoegd christen is als een onstuimige zee. Maar door kracht van de vergenoeging wordt de zee kalm. Daar is het lieflijk aangezicht van God in Christus. Een christen die werkelijk tevreden is, is als Noach in de ark, zegt Watson. Hoewel de ark door de golven op en neer gedreven werd, kon Noach daar binnen zitten en zingen. Als onze uitwendige omstandigTHEOLOG I E 23

Getuige zijn Ds. J. Westerink formaat 13 x 20,8 cm omvang ca. 96 bladzijden uitvoering paperback isbn 978 90 331 3253 7 nur 700 prijs ca. € 9,90 verschijnt november 2023 ook verkrijgbaar als e-book: ca. € 6,90 door dat woord in Hem zouden geloven. De auteur laat zien wat getuigen inhoudt en wat daarvoor nodig is. Dat doet hij vanuit de Schrift, de kerkgeschiedenis en de praktijk van elke dag. Geschikt voor persoonlijk gebruik, jongeren en ouderen Een centrale tekst in de Schrift waar het gaat over getuigen, is Handelingen 1:8. Daar zegt Jezus tegen Zijn discipelen: ‘Gij zult Mijn getuigen zijn.’ Zo worden zij door Hun Meester uitgezonden in de wereld en zal het Evangelie uiteindelijk de einden van de aarde bereiken. Getuige zijn betekent niet: nu moet je getuigen van jouw geloof. Ook al mag er een persoonlijke noot in het getuigen doorklinken. Vaak moet dat zelfs. Als Jezus spreekt over ‘Mijn getuigen’, wil dat zeggen: het gaat erom dat je spreekt van Mij! Het getuigen van Christus is goed spreken van Hem. Dat is een wervend spreken. Opdat ook anderen DS. J. WESTERINK is emeritus predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerken. THEOLOG I E 24

Octavius Winslow druk derde formaat 14,3 x 21,4 cm omvang 200 bladzijden uitvoering gebonden isbn 978 90 331 3246 9 nur 700 prijs ca. € 17,50 verschijnt oktober 2023 ook verkrijgbaar als e-book: ca. € 12,50 men kan geven in de nacht. ‘Hij is het, Die de lofzangen geeft. Hij is bekend met uw droefheid; Hij aanschouwt uw nacht van rouw; Hij weet de weg die u gaat.’ Geschikt voor uitdeling Kerst, ouderen en jongeren, persoonlijke overdenking Tijdens de ernstige ziekte van een familielid leefde Octavius Winslow in angstige spanning. In die tijd schreef hij de overdenkingen in deze bundel, bedoeld om te troosten en te bemoedigen in omstandigheden van eenzaamheid en verdriet. Daarbij wijst hij op God, onze Maker, Die de PsalPsalmen in de nacht Overdenkingen in tijden van beproeving en smart OCTAVIUS WINSLOW (1808-1878) vertrok met zijn moeder Mary Winslow, toen zij weduwe geworden was, naar Amerika. Daar kwam hij tot bekering en diende er enkele gemeenten als predikant. Vervolgens keerde hij terug naar Engeland, waar hij nog drie gemeenten heeft gediend. THEOLOG I E 25

jij ervan? Wat is het nut en de troost ervan voor jou? Heel persoonlijk. Want daar gaat het om. De predikanten die meegewerkt hebben, zijn: ds. S.W. Janse ds. H.A. van Zetten ds. H.J. Agteresch ds. G.W.S. Mulder Evert Barten (red.) Dit dagboek voor jongeren verschijnt in samenwerking met JBGG. Het is geschreven door predikanten uit de Gereformeerde Gemeenten, onder redactie van Evert Barten, directeur van de Jeugdbond. Dit dagboek neemt je mee door de tekst van de Heidelbergse Catechismus. Zoals je wellicht weet, wordt dit wel ons leer- en troostboek genoemd. Nou, leerzaam is het zeker. Het leert je over de ene Naam, de twee wegen en de drie stukken. Geeft die leer je al troost? Dagelijkse troost? Het mooie van de Catechismus is dat je hiermee de hoofdinhoud van de Bijbel binnen bereik hebt. In vraag en antwoord gaat het steeds weer om jouw hart. Wat geloof ds. L. van der Kuijl ds. J.B. Huisman ds. B. Labee ds. R.A.M. Visser ds. H. Brons ds. P.J. de Raaf ds. A.T. Huijser ds. P.C. Vlot Geschikt voor jongeren vanaf 16 jaar formaat 13 x 20,8 cm omvang ca. 384 bladzijden uitvoering paperback isbn 978 90 331 3263 6 nur 700 prijs ca. € 18,90 verschijnt december 2023 Dagelijkse troost Dagboek bij de Catechismus voor jongeren 26 DAGBOEK EN

Leven en licht Bijbels dagboek 2024 Ds. M. Goudriaan e.a. - geschikt voor jong en oud - duidelijke druk - handzaam formaat - mooie vormgeving - aantrekkelijke prijs Geschikt voor jongeren en ouderen, eindejaarsgeschenk Leven en licht heeft al sinds jaren een gewaardeerde plaats in de gereformeerde gezindte. Ieder jaar werken ervaren auteurs mee aan deze uitgave, waarbij rekening wordt gehouden met het kerkelijk jaar. De stukjes zijn toegankelijk geschreven, bieden inzicht in Gods Woord en hebben dagelijks een spits om over na te denken. - schriftuurlijk - met toepassing voor vandaag - iedere maand vormt een thematische eenheid De bijdragen van dit jaar zijn geschreven door ds. M. Goudriaan, ds. K. Hoefnagel, ds. M. Karens, ds. H. Hofman, ds. L.W.Ch. Ruijgrok en ds. A. van de Weerd. formaat 14,7 x 22 cm omvang 368 bladzijden uitvoering paperback isbn 978 90 331 3215 5 nur 700 prijs ca. € 9,90 verschijnt september 2023 27 DAGBOEK EN

Verzamelde aren - 2024 Bijbels dagboek Ds. D. Heemskerk (red.) Ook dit jaar verschijnt het bekende dagboek Verzamelde aren, bestemd voor Deo Volente 2024. Daarin is vanuit Gods Woord elke dag stof tot overdenking te vinden in onderwijs, waarschuwing en bemoediging. Ouderen en jongeren, bekeerden en onbekeerden, een ieder wordt vanuit de Schrift aangesproken. De auteurs hebben bij het schrijven rekening gehouden met de zondagen en de kerkelijke feestdagen. Aan het dagboek verlenen dit jaar de volgende predikanten hun medewerking: ds. D. Heemskerk ds. IJ.R. Bijl formaat 14,3 x 21,4 cm omvang 384 bladzijden uitvoering gebonden isbn 978 90 331 3256 8 nur 700 prijs ca. € 14,90 verschijnt november 2023 ds. J. van Meggelen ds. W. Pieters ds. P.J.T. van den Herik ds. A. Vlietstra ds. J.D. Heikamp ds. A.J. Speksnijder ds. R.P. van Rooijen ds. A.J. Britstra ds. A. de Groot ds. M. van Sligtenhorst Voor deze uitgave geldt een getallenkorting. Geschikt voor jongeren en ouderen, eindejaarsgeschenk 28 DAGBOEK EN

Robert Murray McCheyne formaat 10,3 x 16,1 cm omvang 384 bladzijden uitvoering gebonden isbn 978 90 331 3250 6 nur 700 prijs ca. € 15,90 verschijnt oktober 2023 schriften nagelaten, die voor velen tot zegen zijn geweest. Daaruit heeft de heer A. Bel voor dit Bijbels dagboek korte, kernachtige stukjes geselecteerd. Geschikt voor persoonlijk gebruik, jongvolwassenen en ouderen, eindejaarsgeschenk Een nieuw dagboekje, samengesteld uit de geschriften van de bekende Schotse predikant McCheyne. Diep bewogen met het eeuwig heil van zijn naaste, verkondigde McCheyne indringend de boodschap van zonde en genade. Hij heeft talrijke geHij is het Die ons Zijne vriendschap biedt Bijbels dagboek ROBERT MURRAY MCCHEYNE (1813-1843) is van grote betekenis geweest voor Gods Kerk. En dat is hij nóg. Voor velen zijn de geschriften van deze jonggestorven Schotse predikant door de Heere gebruikt om blinde ogen te openen en om onderwijs te geven aan hen die naar dat onderwijs uitzien. 29 DAGBOEK EN

De tabernakel is de woning van God. Hij wil in Zijn woning, de tabernakel, geheimen openbaren, bekendmaken. Vandaar de titel van het dagboek: Het geheim van de tabernakel. Elk dagboekstukje begint met een of meerdere Bijbelverzen M. Quist MEVROUW M. QUIST heeft veel dagboeken voor kinderen geschreven. De thema ’s en onderwerpen ervan komen uit de Bijbel, zoals Lees je Bijbel en Hallelujah! Looft de Heere. Zo wil ze op een eenvoudige manier de boodschap van Gods Woord doorgeven. In dit dagboek wordt met eenvoudige woorden geschreven over de tabernakel. Die was er voor het volk Israël in de woestijn. Daarover lees je in de Bijbel in het Oude Testament. Er wordt uitgelegd Wie de opdracht gaf om de tabernakel te bouwen, en hoe deze grote tent ingericht moest worden. Ook lees je over de offer- en priesterdienst in de tabernakel. en eindigt met twee vragen en een psalm. Dit dagboekje is geschikt voor de leeftijd vanaf ca. 8 jaar. Ben je ouder, maar toch nieuwsgierig naar het geheim van de tabernakel, dan is dit dagboek ook geschikt voor jou. formaat 11,5 x 18,5 cm omvang ca. 384 bladzijden uitvoering paperback isbn 978 90 331 3252 0 nur 700 prijs ca. € 15,90 verschijnt november 2023 Het geheim van de tabernakel Dagboek voor kinderen 30 DAGBOEK EN

formaat 16,3 x 21,6 cm omvang 240 bladzijden uitvoering gebonden, met insteekhoes isbn 978 90 331 3219 3 prijs € 19,90 verschijnt augustus 2023 Elise Pater-Mauritz dagelijkse prioriteitenlijst. Ook helpt de agenda bij planning voor de langere termijn, met de mogelijkheid om die in kleinere eenheden te spreiden. Geschikt voor: vrouwen Het fijngevoelige ontwerp is in fullcolour, vol bloemen en aquarellen. Het royale formaat biedt voor elke dag volop schrijfruimte. Met ruimte voor het plannen van het huishouden, wekelijkse menuplanning en Elke Dag Nieuw Agenda 2024 ELISE PATER-MAURITZ (1988) is getrouwd en moeder van vier jonge kinderen. Zij heeft een blog over bijbels opvoeden, huishouden en meer: elkedagnieuw.nl. De vierde editie van een inmiddels succesvolle agenda in een vernieuwde uitvoering: - groter formaat - 20 pagina’s dikker, met nog meer bezinnende en praktische inhoud - gebonden uitvoering in plaats van spiraalband - met insteekhoes voor het bewaren van notities e.d. - met twee leeslinten Vernieuwde uitvoering! 31 AGENDA

regels op rijm. Bedoeld om voor te lezen voor kinderen vanaf 2 jaar. Geschikt voor kinderen vanaf 2 jaar Marleen Visscher Een nieuwe serie boekjes met Bijbelse verhalen. Met tekeningen in fullcolour van Marleen Visscher. Bij iedere tekening schrijft ze een eenvoudige tekst van vier formaat 15,3 x 15,6 cm omvang 32 bladzijden uitvoering gebonden isbn 978 90 331 3265 0 nur 224 prijs ca. € 7,95 verschijnt oktober 2023 De schepping Bijbelboekjes voor kleine kinderen MARLEEN VISSCHER is moeder van zeven kinderen. Aanvankelijk schreef ze haar Bijbelboekjes voor gebruik in eigen gezin. Samen met haar zus maakte ze er de tekeningen bij. Nu komen deze boekjes als uitgaven voor iedereen beschikbaar. 32 B I JBEL EN K IND

De ark Marleen Visscher formaat 15,3 x 15,6 cm omvang 32 bladzijden uitvoering gebonden isbn 978 90 331 3266 7 nur 224 prijs ca. € 7,95 verschijnt oktober 2023 Bijbelboekjes voor kleine kinderen Een nieuwe serie boekjes met Bijbelse verhalen. Met tekeningen in fullcolour van Marleen Visscher. Bij iedere tekening schrijft ze een eenvoudige tekst van vier regels op rijm. Bedoeld om voor te lezen voor kinderen vanaf 2 jaar. Geschikt voor kinderen vanaf 2 jaar 33 B I JBEL EN K IND

Mees en Tijn en het avontuur met de eend Ina van der Beek Mees en Tijn en de geheime boomhut Mees en Tijn bij de brandweer Mees en Tijn op jacht in het ziekenhuis Mees en Tijn en het avontuur met de roeiboot Mees en Tijn – een spannende nacht Mees en Tijn en het geheim van het kasteel Mees en Tijn en de schaatswedstrijd Mees en Tijn redden de dieren Geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar INA VAN DER BEEK heeft, naast kinderboeken, diverse uitgaven op haar naam staan. Met Mees en Tijn en de campingdief won zij in 2016 de EigenWijsPrijs. In het halfdonker voelt Mees voorzichtig om zich heen. ‘Hebbes!’ fluistert hij opgewonden. ‘Hier, Tijn, de eend.’ ‘Sst...’ sist Tijn. Maar Mees ziet dat hij zijn duim opsteekt. ‘En nu weg!’ fluistert Mees. Hij kruipt iets naar voren, naar de deur. Maar dan duikt hij weer terug. Hij ziet dat de man vlak voor de deur van de bus staat. ‘Pas op, wacht!’ Mees, Tijn en Seth bedenken een heel goede grap. Daarvoor gebruiken ze de lokeend van de vader van Seth. Dat is een nepeend, maar hij lijkt net echt. De grap lukt goed, maar dan gaat het mis. Een boze meneer pakt de eend en neemt hem mee. Maar de eend moet terug naar de vader van Seth! Wat moeten de jongens doen? Als Mees en Tijn proberen de eend terug te krijgen, komen ze in grote problemen... Eerder verschenen delen in deze serie: Mees en Tijn op de vlucht Mees en Tijn en de campingdief formaat 14,3 x 21,4 cm omvang 74 bladzijden uitvoering gebonden illustraties Melanie Broekhoven isbn 978 90 331 3229 2 nur 282 leesniveau E4 prijs € 10,50 verschijnt september 2023 ook verkrijgbaar als e-book: € 7,50 34 J EUGDBOEK EN

formaat 14,3 x 21,4 cm omvang 280 bladzijden uitvoering gebonden illustraties Ingrid ter Koele isbn 978 90 331 3242 1 nur 281-282 prijs € 13,90 verschijnt september 2023 Het grote boek van Lars en Lieke Gisette van Dalen GISETTE VAN DALENHEEMSKERK werkt bij het Reformatorisch Dagblad en familieblad Terdege. Ze is getrouwd en moeder van vier dochters. Ze heeft vele kinderboeken op haar naam staan. Daarnaast verscheen van haar hand Bijbelse verhalen voor kinderen. Even blijft het stil. Dan sluipt Lars naar Liekes kamer. ‘Lieke?’ ‘Jahaa?’ zegt Lieke zacht. ‘Heb jij ook zin in morgen?’ ‘Echt wel,’ zegt Lieke. ‘Ik kan er niet van slapen.’ Lars en Lieke beleven samen veel avonturen. Op school, op vakantie en bij opa en oma. Een boek vol gezellige voorleesverhalen voor kinderen vanaf 4 jaar, met sprekende illustraties van Ingrid ter Koele. Geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar 35 J EUGDBOEK EN

Gered! Peter Dirksen van de titel, Gered!, loopt als een rode draad door het boek heen. Geschikt voor kinderen vanaf ca. 8 jaar, jongeren en ouderen met een verstandelijke beperking In dit boek staan verhalen voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Ze zijn echt gebeurd. Elk verhaal heeft een boodschap. De zorg van de Heere klinkt in deze verhalen door. Maar ook is te lezen hoe God werkt in harten van zondige mensen. Het thema PETER DIRKSEN is ruim veertig jaar werkzaam in het basisonderwijs. Van hem verscheen Licht in de nacht, een bundel Bijbelse kerstvertellingen, en Troost voor jou, een eenvoudige uitleg van de Heidelbergse Catechismus. Echt gebeurde verhalen voor kinderen formaat 13 x 20,8 cm omvang ca. 112 bladzijden uitvoering paperback isbn 978 90 331 3255 1 nur 700 prijs ca. € 11,50 verschijnt november 2023 36 J EUGDBOEK EN

Simone Foekens formaat 14,3 x 21,4 cm omvang 69 bladzijden uitvoering gebonden illustraties Michel de Boer isbn 978 90 331 3230 8 nur 282 leesniveau E4 prijs € 9,90 verschijnt september 2023 ook verkrijgbaar als e-book: € 6,90 zoeken naar Niek. Maar dan komen ze een nog veel groter probleem op het spoor... Eerder verschenen delen in deze serie: Iza krijgt een pony Iza en de gewonde pony Iza helpt op de manege Iza, onrust op de manege Iza redt een veulen Iza en het ruiterbewijs Iza en de verdwenen pony Iza en De Zandruiters Geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar kantiepark. Stallen uitmesten, huisjes schoonmaken en helpen met ponyrijden. Iza en Noor maken een buitenrit in de storm. Niek, een jongetje van het vakantiepark, wil graag mee, maar dat mag niet. Boos loopt hij weg. Al snel merken Iza en Noor dat het gevaarlijk is in de storm. Ze gaan vlug terug. Maar waar is Niek gebleven? Iza en Noor helpen met het Het pad slingert naar de strandopgang. Bovenaan houden ze Muis en Jolly in. Die laten hun hoofden hangen, maar Iza en Noor kijken met grote ogen. De zee golft zo woest als ze nog nooit hebben gezien. Het is vakantie, maar... iedereen heeft griep. Daarom helpen Iza, Job en Noor mee in de manege en op het vaIza en de paarden in de storm SIMONE FOEKENS woont in Enschede. Wandelen en fotografie zijn haar grootste hobby’s. Daarnaast leest ze graag en schrijft ze leesboeken voor kinderen en volwassenen. 37 J EUGDBOEK EN

In tien verhalen wil de auteur jonge kinderen vertellen over Gods werk in het bijzonder onderwijs. Bijzonder, omdat Gods Woord er de belangrijkste plaats krijgt. En als Zijn Woord spreekt, gebeuren er wondeB. Hooghwerff ren in de harten van leerlingen en leerkrachten. De verhalen zijn echt gebeurd. Daan van Oostenbrugge heeft er tekeningen bij gemaakt. Eerder verschenen: Schapen van de kudde Redding uit de nood Geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar formaat 21,3 x 21,6 cm omvang 72 bladzijden uitvoering gebonden illustraties Daan van Oostenbrugge isbn 978 90 331 3260 5 nur 282 prijs € 13,50 verschijnt oktober 2023 ook verkrijgbaar als e-book: € 9,50 Een bijzondere school B. HOOGHWERFF heeft al meerdere boeken met (kerkhistorische) verhalen voor kinderen geschreven. Verhalen over Gods kinderen in het onderwijs 38 J EUGDBOEK EN

Bedreigd door wespen Roland Kalkman formaat 14,3 x 21,4 cm omvang 134 bladzijden uitvoering gebonden illustratie omslag Corné van der Horst isbn 978 90 331 3234 6 nur 283 leesniveau M5 prijs € 11,90 verschijnt september 2023 ook verkrijgbaar als e-book: € 8,90 Seth rent de straat op. De sirene komt van links, hoort hij, maar hij ziet niets. Dan ineens komt er een motor met blauwe flitslampen de hoek om, recht op Seth af. Is dat een politiemotor? Maar de ambulance moet komen! Het is een prachtige zomer. Seth en Else genieten van het zwembad en de grote tuin van Seth. Tot Seths moeder wordt gestoken door een wesp. Ze krijgt een extreme allergische reactie en is direct in levensgevaar. Als er dan ook nog reuzenwespen opduiken in de tuin, moet er actie worden ondernomen. Seth en Else helpen om de wespennesten te vinden en te verwijderen. Maar gaan ze daarin niet te ver? En wat gebeurt er als Seth wordt gestoken? Eerder verschenen delen in deze serie: Bedreigd Online bedreigd Bedreigd door noodweer Geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar ROLAND KALKMAN werkt als ambulant begeleider in het onderwijs. Als auteur van jeugdboeken heeft hij al heel wat titels op zijn naam staan. Met zijn boek Bedreigd won hij in 2021 de EigenWijsPrijs. In 2022 won hij de EigenWijsPrijs met zijn boek Online bedreigd. 39 J EUGDBOEK EN

Vrienden op de vlucht M.H. Karels-Meeuse klasgenootje Vera. Maar mag hij Vriend ook meenemen? In het verre Nederland krijgen Victor en Vera nieuwe, Hollandse vrienden. Bijvoorbeeld Thera. Zij heeft ooit haar trui weggegeven aan een actie voor Oekraïne. Wat is ze verbaasd als ze ziet welke trui Vera nu draagt! Dat was haar warm geheim... Eerder verschenen: Een warm geheim Geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar Victor woont in Oekraïne. Zijn vader is soldaat en moet vechten aan het front. Daarom is Victor vaak alleen. Maar voor zijn verjaardag krijgt hij een super mooi cadeau: een hond! Hij noemt hem Vriend. Omdat de oorlog steeds dichterbij komt, moet Victor vluchten. Helemaal naar Nederland. Samen met zijn moeder, andere bekenden én zijn M.H. KARELS-MEEUSE is getrouwd en moeder van tien kinderen. Ze begon met het schrijven van kleuterverhaaltjes en andere verhalen. Inmiddels heeft zij vele titels, voor zowel kinderen als volwassenen, op haar naam staan. formaat 15,3 x 23,1 cm omvang 87 bladzijden uitvoering gebonden illustraties Melanie Broekhoven isbn 978 90 331 3257 5 nur 282 leesniveau M5 prijs € 11,50 verschijnt september 2023 ook verkrijgbaar als e-book: € 8,50 40 J EUGDBOEK EN

Bram Kasse formaat 15,3 x 23,1 cm omvang 92 bladzijden uitvoering gebonden illustraties Daan van Oostenbrugge isbn 978 90 331 3238 4 nur 282 leesniveau E5 prijs € 11,50 verschijnt september 2023 ook verkrijgbaar als e-book: € 8,50 De kinderen schrijven al hun plannen in hun supergeheime handboek. Als meester en juf het handboek maar niet per ongeluk te pakken krijgen. Drie dolkomische avonturen met de klas van meester Teun en juf Anne. Geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar Fijs, Livia, Pepijn en Yara weten wat ze moeten doen. Het is tijd om meester en juf te helpen. Maar een meester en een juf nog een beetje opvoeden... hoe doe je dat precies? Wat doe je... als je de leukste meester en juf hebt die er zijn, maar je klas op een kinderboerderij lijkt, omdat meester en juf zelf altijd de meeste troep maken? Het supergeheime handboek BRAM KASSE werkt als docent pedagogiek op de Christelijke Hogeschool Ede. Met De rijkste opa van de wereld heeft hij de EigenWijsPrijs 2020 gewonnen. 41 J EUGDBOEK EN

Wulfert heeft later samen met zijn vrouw en kinderen een veelbewogen leven gehad, maar de Heere heeft zijn wens vervuld! Geschikt voor kinderen vanaf 11 jaar J. Kranendonk-Gijssen Wulfert Floor groeit als klein jongetje op in Driebergen. Al heel jong heeft hij één grote wens, namelijk om zijn leven in dienst van de Heere te mogen stellen. Bij zijn afscheid van de lagere school schrijft hij: ‘Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in Uw dienst besteden.’ druk: derde formaat: 14,3 x 21,4 cm omvang: 103 bladzijden uitvoering: gebonden illustraties: Rino Visser isbn: 978 90 331 1918 7 nur: 280-281 leesniveau: AVI 8 prijs: € 10,50 verschijnt: september 2023 ook verkrijgbaar als e-book: € 7,50 Wulferts grootste wens J. KRANENDONK-GIJSSEN heeft meerdere (kerkhistorische) jeugdboeken geschreven. 42 J EUGDBOEK EN

De onvergetelijke gymmeester Hans Mijnders formaat 14,3 x 21,4 cm omvang 111 bladzijden uitvoering gebonden illustraties Daan van Oostenbrugge isbn 978 90 331 3236 0 nur 282 leesniveau M5 prijs € 10,90 verschijnt september 2023 ook verkrijgbaar als e-book: € 7,90 staan. Maar hoe gaan de leerlingen dat aanpakken? Moeten ze zomaar met hun knuffel door het dorp gaan lopen? Ze zitten al in groep 8! Toch is dat niet voor iedereen het grootste probleem. Joep maakt zich zorgen om Mohamed. Waarom doet hij zo vreemd? Wat is er met hem aan de hand? Dan komt er onverwachts de gelegenheid voor een heel bijzondere knuffelfoto. Eerder verschenen delen in deze serie: Een onvergetelijk schoolkamp De onvergetelijke invaljuf De onvergetelijke stagemeester Geschikt voor kinderen vanaf 9 jaar HANS MIJNDERS is directeur van de Rehobothschool in Ridderkerk. Hij heeft inmiddels al meer dan 55 jeugdboeken geschreven. Met het boek De onvergetelijke stagemeester won hij in 2023 de EigenWijsPrijs. ‘Daar is meester Rob.’ Nu ziet Joep hem ook. Meester Rob heeft een trainingspak aan en loopt naar de ringen. Hij trekt zich met gemak op tot zijn hoofd tussen de ringen is en blijft heel stil hangen. De touwen bewegen amper. ‘Die is echt apebereolifantensterk,’ fluistert Tara vol bewondering. Groep 8 krijgt een nieuwe gymmeester. De meiden zijn direct verliefd op meester Rob. De jongens vinden dat maar irritant, maar ook zij zijn onder de indruk van hun sportieve meester. Hij woont in een caravan, met allemaal gymtoestellen eromheen. Na schooltijd zijn alle leerlingen druk bezig met het maken van foto’s voor de fotowedstrijd. De mooiste foto, met het meest bijzondere verhaal erachter, wint een prijs. Op elke foto moet een knuffel 43 J EUGDBOEK EN

Annefloor Gea Veldkamp formaat 15,0 x 22,6 cm omvang 173 bladzijden uitvoering gebonden isbn 978 90 331 3241 4 nur 283-284 prijs € 14,90 verschijnt september 2023 ook verkrijgbaar als e-book: € 10,50 Annefloor baalt vreselijk. Haar ouders willen in de kerstvakantie op familiebezoek in Zweden, maar daar zit Annefloor echt niet op te wachten. Dan is ze veel te ver bij haar vrienden vandaan én zit ze opgescheept met haar nichtje Astrid. Maar haar ouders zijn onverbiddelijk: het hele gezin moet mee. Intussen zamelt Annefloor zoveel mogelijk geld in voor het schoolproject, samen met Ellen, Max en Christiaan. Al snel komt Annefloor erachter dat Max eigenlijk een heel leuke jongen is. Maar Ellen is ook al verliefd op hem... Tijdens haar vakantie probeert Annefloor op de hoogte te blijven van de gebeurtenissen in Nederland. Gaat Max nu met Ellen leuke dingen doen? En waarom stuurt Ellen geen appjes meer? Als de wifiverbinding dagenlang wegvalt, kan Annefloor niets anders doen dan tijd doorbrengen met haar familie. Dan ontdekt ze dat dingen soms heel anders zijn dan je denkt. Geschikt voor meiden vanaf 11 jaar GEA VELDKAMP is getrouwd en moeder van twee dochters. Al jaren schrijft ze met veel plezier romans. Annefloor is haar eerste jeugdboek. In haar vrije tijd vindt ze het leuk om muziek te maken of met de hond te wandelen. 44 J EUGDBOEK EN

Herman Wilbrink formaat 14,3 x 21,4 cm omvang 124 bladzijden uitvoering gebonden illustraties Adri Burghout isbn 978 90 331 3244 5 nur 283 leesniveau M6 prijs € 11,90 verschijnt september 2023 ook verkrijgbaar als e-book: € 8,90 Eerder verschenen delen in deze serie: Vuurzee Alarm! Vuurvechter Brandhaard Rookgordijn Vlammenspel Geschikt voor kinderen vanaf 11 jaar kenregen richting een woonwijk trekt en het ineens overal lijkt te branden. Brandweer Apeldoorn: ‘Tussen de meldingen door was het weer leuk om over onze belevenissen te lezen.’ Sander loopt voorop en slaat de hoek om. Als aan de grond genageld blijft hij staan. Aan het einde van de gang grijpen grote vuurtongen om zich heen. Tussen verschillende inzetten door moet brandweer Apeldoorn de bouw van een vreugdevuur controleren. Sander vermoedt dat er iets niet in orde is. Dat gevoel blijkt te kloppen als een vonVonkenregen HERMAN WILBRINK is leerkracht in het basisonderwijs. Schrijven is al jarenlang zijn hobby. 45 J EUGDBOEK EN

vriendinnen. Met haar vriendin Madelief doet ze veel leuke dingen. Tijdens het schoolkamp geniet ze van het kanoën, de puzzeltocht en andere activiteiten. Bovendien leert ze hier Romy kennen, met wie ze een waardevolle Joke van Winkel Rhodé heeft lieve, betrokken ouders die altijd voor anderen klaar staan. Door hun verstandelijke beperking kunnen ze echter niet goed voor hun eigen gezin zorgen. Daarom neemt Rhodé steeds meer de zorg voor haar zusjes en ouders op zich. Dat haar thuissituatie anders is dan bij anderen, weet ze heel goed. Ze houdt veel van haar ouders en tegelijkertijd schaamt ze zich voor hen. Gelukkig heeft Rhodé fijne vriendschap sluit. Maar als Rhodé thuis een stapel ongeopende enveloppen vindt, wordt alles haar te veel. Wat moet ze nu doen? Geschikt voor meiden vanaf 11 jaar formaat 15 x 22,6 cm omvang ca. 144 bladzijden uitvoering gebonden isbn 978 90 331 3240 7 nur 283-284 prijs ca. € 14,90 verschijnt september 2023 ook verkrijgbaar als e-book: ca. € 10,50 Het geheim bij mij thuis JOKE VAN WINKEL werkt al jaren als activiteitenbegeleider in de gehandicaptenzorg. Schrijven is haar hobby. 46 J EUGDBOEK EN

Mirella’s keus Thea Zoeteman ‘Der Rosenhof’ heeft ze het erg naar haar zin. Dan komen de vrienden van Thirza en Jolien ook op het vakantiepark. Mirella voelt zich opeens een beetje alleen. Bovendien is er iemand die ze niet kan vergeten. Dan gebeurt er iets onverwachts, en staat ze voor een verassende keus... Eerder verschenen delen in deze serie: Thirza’s tweestrijd Joliens opdracht Geschikt voor meiden vanaf 11 jaar Mirella volgt de opleiding tot onderwijsassistent op het Hoornbeeck College. Als ze op een dag naar huis fietst, vallen haar boeken ineens uit haar tas. Jeroen, een jongen die langsfietst, helpt haar de boeken weer in haar tas te doen. Mirella kan zijn mooie blauwe ogen niet meer vergeten. Elke dag kijkt ze of hij weer langsfietst, maar hij lijkt van de aardbodem verdwenen THEA ZOETEMAN heeft verschillende romans, meidenboeken en kinderboeken op haar naam staan. formaat 15 x 22,6 cm omvang 268 bladzijden uitvoering gebonden isbn 978 90 331 3239 1 nur 283-284 prijs € 18,50 verschijnt september 2023 ook verkrijgbaar als e-book: € 12,90 te zijn. Hoe kan ze hem weer terugvinden? Het is altijd een gezellige boel rond de Kletskeet en bij Mirella thuis. Ze geniet van de vriendengroep waar ze regelmatig mee afspreekt. Als ze een teleurstelling moet verwerken, zijn haar vriendinnen er voor haar. In de zomervakantie gaat Mirella met Thirza en Jolien werken op het vakantiepark van Thirza’s oom en tante. Op 47 J EUGDBOEK EN

Mart is anders Laura Zwoferink formaat 17,3 x 24,6 cm omvang 61 bladzijden uitvoering gebonden illustraties Melanie Broekhoven isbn 978 90 331 3235 3 nur 281 prijs € 9,90 verschijnt september 2023 ook verkrijgbaar als e-book: € 6,90 naar school te gaan. Er komt een nieuwe jongen bij hen in de klas. Hij heet Mart. Mart kan minder goed praten en hij ziet er anders uit. Hij is erg lief en soms ondeugend. Naar de bijbelverhalen van de juf luistert hij graag. Ook speelt hij gezellig met de andere kinderen op het schoolplein. Mart is anders is een leuk voorleesboek voor kleuters. Op een toegankelijke manier wordt er verteld over de belevenissen van een jongen met het syndroom van Down in een gewone kleuterklas. Naast elk verhaaltje staat een vrolijke illustratie van Melanie Broekhoven. Geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar Na het bijbelverhaal is het even stil. Dan vertelt de juf over Mart. ‘Er komt een nieuwe jongen in onze klas,’ zegt ze. ‘Hij heet Mart. Vanmiddag komt zijn mama hem brengen. Mart is anders dan wij.’ Eindelijk is de zomervakantie voorbij! De kinderen van groep 2 hebben veel zin om weer LAURA ZWOFERINK is al jaren actief in het onderwijs. Ze is de auteur van Kijk en Luister deel 1, 2 en 3 en de boeken Kijk & Lees, verhalen over kinderen in de Bijbel en Kijk & Lees, verhalen over het leven van de Heere Jezus. Recent verscheen het dagboek Luister je mee? 48 J EUGDBOEK EN

Nadia van Dam formaat 14,7 x 22 cm omvang ca. 240 bladzijden uitvoering paperback isbn 978 90 331 3261 2 nur 402 - 712 prijs ca. € 19,50 verschijnt oktober 2023 ook verkrijgbaar als e-book: ca. € 13,90 den verplichte literatuur moeten zijn voor hulpverleners die met mensen met autisme werken. —uit het Woord vooraf van Ben van Buren, psychiater Uitgave in samenwerking met Helpende Handen. Geschikt voor liefhebbers van ervaringsverhalen, (naaste betrokkenen van) mensen met autisme omgegaan. Zo wordt dit boek ook een soort naslagwerk voor mensen met autisme, hulpverleners, familie en andere betrokkenen. Er zijn al veel boeken over autisme geschreven, maar het blijft bijzonder om het zelf geschreven persoonlijke levensverhaal van iemand met autisme te lezen. (...) Boeken waarin het autisme van binnenuit wordt beschreven, zouBij Nadia is autisme vastgesteld. In dit boek vertelt ze over haar leven vanaf haar jeugd tot aan haar volwassenheid. Daarmee biedt ze een unieke inkijk in haar gedachtewereld en gevoelswereld. Met de beschrijving van deze heftige realiteit wil ze anderen herkenning en steun bieden. Want Nadia is niet de enige die met deze problemen worstelt. Met haar openheid wil ze bespreekbaar maken wat voor velen dagelijkse realiteit is. In de hoop dat de Heere dit boek wil gebruiken. Want hoe diep je ook zit, er is altijd zicht op licht. Bij ieder hoofdstuk geeft Nadia tips over hoe er met specifieke problemen kan worden Veerkracht Mijn levensverhaal over psychische kwetsbaarheid en weerbaarheid NADIA VAN DAM is een pseudoniem. Om redenen van privacy zijn de namen in dit boek veranderd. 49 L E VENS VERHA A L

Herdrukken

Evert Barten Neem en lees 4e druk | 158 blz. | gebonden ISBN 978 90 331 2737 3 € 22,50 verschijnt oktober 2023 Thomas Boston De viervoudige staat 10e druk | 463 blz. | gebonden ISBN 978 90 331 2259 0 € 45,00 verschijnt oktober 2023 Evert Barten Op leven en dood 9e druk | 161 blz. | gebonden ISBN 978 90 331 2515 7 € 22,50 verschijnt oktober 2023 John Bunyan Strijdt om in te gaan 4e druk | 112 blz. | gebonden ISBN 978 90 331 2744 1 € 15,90 verschijnt september 2023 NUR 700 NUR 700 HERDRUK K EN 52

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==