Najaar 2022 - nieuwe uitgaven

Najaar 2022 Nieuwe uitgaven Herdrukken NAJAAR 2022 NIEUWE UITGAVEN | HERDRUKKEN DEN HERTOG UITGEVERIJ

Najaar 2022

Najaar 2022 Nieuwe uitgaven Herdrukken

Promotiemateriaal Leesprikkel 2022-2023 Kinderboekencatalogus bestelnummer 1202 4 PROMOT I EMAT ER I A AL

Besteladres Den Hertog B.V. Postbus 150 3990 DD Houten Telefoon: 030 63 73 434 E-mail: info@hertog.nl Website: www.uitgeverijdenhertog.nl Onze uitgaven zijn ook verkrijgbaar bij: CBC ’t Gulden Boek - Houten Bezoekadres Den Hertog uitgeverij Elzenkade 6 3992 AC Houten Informatie over de uitgaven Redactie Telefoon: 030 63 46 690 E-mail: redactie@hertog.nl Bestellingen en informatie Telefoon: 030 63 73 434 E-mail: info@hertog.nl Verkoop Telefoon: 030 63 73 434 E-mail: verkoop@hertog.nl Verzendvoorwaarden Boekhandel Verzending per vervoerscentrale is franco. Indien op uw verzoek i.v.m. spoed niet per vervoerscentrale wordt geleverd, worden de verzendkosten wel aan u doorberekend. Bij verzending per post worden verzend- en administratiekosten in rekening gebracht. Particulieren Bestellingen boven € 20,00 worden franco verstuurd. Bij bestellingen beneden € 20,00 worden verzend- en administratiekosten in rekening gebracht. Wijzigingen Wijzigingen in prijs, omvang, uitvoering en verschijningsdatum van de in deze catalogus genoemde titels worden voorbehouden. 5 INFO

Nieuwe uitgaven

De Apocriefe Boeken horen niet tot de canon van de Heilige Schrift. Toch kan het lezen ervan wel degelijk een verrijking zijn. Sommige boeken kenmerken zich door oprechte godsvrucht en diepe ernst, terwijl andere een bron van historische informatie zijn. Tussen de jongste boeken van het Oude Testament en de oudste van het Nieuwe Testament liggen enkele eeuwen. In die periode heeft de geestelijke ontwikkeling van het Joodse volk niet stilgestaan. De Apocriefe Boeken vormen een belangrijke bron om de geschiedenis, en vooral de gedachten, te leren kennen van het Jodendom in de tijd tussen het Oude en Nieuwe Testament. Als zodanig bieden zij ook inzicht in het geestelijk milieu waarin de Heere Jezus en Zijn discipelen geleefd hebben. Deze uitgave is een volledige herdruk, in aangepaste spelling, volgens de oorspronkelijke uitgave van Jacob en Pieter Keur. Geschikt voor persoonlijk gebruik De Apocriefe Boeken druk derde formaat 16,3 x 23,8 cm omvang 288 bladzijden uitvoering gebonden isbn 978 90 331 3202 5 nur 700 prijs ca. € 26,90 verschijnt oktober 2022 THEOLOG I E 8

Het verhaal van Bunyan bevat veel onderwijs over de weg die de Heere met Zijn kinderen houdt. In zijn gemeente te Gouda heeft ds. Clements vooral voor jongeren een reeks catechisatieavonden gehouden over Met pelgrim op reis Momenten uit de Christenreis Ds. G. Clements DS. G. CLEMENTS is predikant van de Gereformeerde Gemeente te Gouda. formaat 15 x 22,6 cm omvang ca. 144 bladzijden uitvoering gebonden isbn 978 90 331 3153 0 nur 700 prijs ca. € 15,90 verschijnt oktober 2022 Wie kent niet het wereldberoemde boek van John Bunyan, de Christenreis? Op een boeiende manier vertelt Bunyan daarin over de ervaringen van een christen tijdens zijn reis van Stad Verderf naar het hemels Vaderland. kernmomenten uit de Christenreis van John Bunyan. De gehouden lezingen zijn in dit boek uitgewerkt en voorzien van gespreksvragen. Geschikt voor jongeren, jongvolwassenen, kringwerk THEOLOG I E 9

gebruikmaking van Christus’ lijden en sterven, de rechtvaardigmaking en Christus’ voorbede. Durham weerlegt meerdere dwalingen en geeft de lezer veel praktische toepassingen. De auteur heeft deze preken gehouden in de jaren 1656 en In deze preken worden vanuit de behandeling van Jesaja 53 veel belangrijke onderwerpen van de christelijke leer besproken. Zo gaat het over het ware geloof, het lijden en sterven van Christus, de vraag voor wie Christus gestorven is, de 1657. De preken zijn eerder vertaald door J. Ross, en voor het eerst uitgegeven in 1752 onder de titel Christus Gekruyst, of het Mergh des Evangeliums. De uitgave die nu verschijnt, bevat een nieuwe vertaling van deze bekende preken over Jesaja 53. Uitgave in samenwerking met Stichting Gereformeerd Erfgoed. Geschikt voor persoonlijk gebruik, liefhebbers van puriteinse lectuur Christus gekruist, of Het merg van het Evangelie 72 preken over Jesaja 53 James Durham vertaling P.J. Valk formaat 17,3 x 25,1 cm omvang ca. 992 bladzijden uitvoering gebonden isbn 978 90 331 3178 3 nur 700 prijs ca. € 49,90 verschijnt november 2022 JAMES DURHAM (1622-1658) was een Schotse predikant, die in Nederland vooral bekend is geworden door zijn verklaringen van het Hooglied, de Openbaring van Johannes en de preken over Jesaja 53. THEOLOG I E 10

Zijn barmhartigheden hebben geen einde Zes preken vanuit de Klaagliederen van Jeremia Ds. J.J. van Eckeveld weende over de stad Jeruzalem en had ondanks zoveel zonde en ontrouw haar behoud op het oog. Het is om Zijn verdienste dat Jeremia mag belijden dat Gods barmhartigheden geen einde hebben, zelfs niet in tijden van tegenspoed en verdriet. De preken in deze bundel zijn gehouden in het najaar van 2017. Ze zijn geschikt voor (een serie) leesdiensten of voor persoonlijke overdenking. Geschikt voor persoonlijk gebruik, leesdiensten, eindejaarsgeschenk Jeremia schrijft zijn Klaagliederen bij de verwoeste stad Jeruzalem. De ‘wenende profeet’ is diep getro en door Gods oordeel over het volk en de stad, maar ziet toch door alles heen op Gods goedertierenheid. In de zes preken uit Jeremia 2 en 3 die in deze uitgave zijn gebundeld, wordt de lijn getrokken naar Christus. Hij DS. J.J. VAN ECKEVELD was van 1976 tot zijn emeritaat in 2019 predikant in de Gereformeerde Gemeente van Zeist. formaat 14,3 x 21,4 cm omvang ca. 112 bladzijden uitvoering gebonden isbn 978 90 331 3179 0 nur 700 prijs ca. € 16,50 verschijnt oktober 2022 THEOLOG I E 11

Gods goedheid Over de voornaamste eigenschap van God Ds. C. Harinck DS. C. HARINCK is emeritus predikant van de Gereformeerde Gemeenten. Deze uitgave verschijnt D.V. bij zijn 60-jarig ambtsjubileum. formaat 14,3 x 21,4 cm omvang ca. 112 bladzijden uitvoering gebonden isbn 978 90 331 3195 0 nur 700 prijs ca. € 14,90 verschijnt september 2022 Je kunt nog zoveel kennis hebben, maar wanneer je God niet kent, weet je ten diepste niets. Hoe wij God zien en ervaren, bepaalt hoe we onszelf en de wereld om ons heen bezien en ervaren. Het bepaalt wat we geloven en wat we met ons leven doen. Hoge gedachten van God leiden tot een hoog niveau van leven. Lage gedachten van God leiden tot een laag niveau van leven. God toont Zich aan ons in Zijn eigenschappen. De Engelse puritein Stephen Charnock (1628-1680) heeft daarover een omvangrijke verhandeling geschreven. Hij beschouwt Gods goedheid als de voornaamste eigenschap van God en de aanvoerder van al Gods volmaaktheden. Ds. Harinck laat zien hoe Charnock over Gods goedheid denkt. Het doel van Charnock is daarbij zijn doel geworden: om God aan de lezer voor te stellen in de heerlijkheid van Zijn natuur. Opdat wij zouden instemmen met de Westminster Catechismus dat het ons hoogste levensdoel moet zijn om God te kennen en eeuwig te genieten. Eerder verschenen van deze auteur onder andere: Gods beloften in het persoonlijk leven De zekerheid van de zaligheid Geschikt voor persoonlijk gebruik, jongvolwassenen en ouderen THEOLOG I E 12

Ds. W. Harinck DS. W. HARINCK is predikant van de Gereformeerde Gemeente Utrecht. Daarvoor diende hij de gemeenten KapelleBiezelinge, Woerden en Moerkapelle. formaat 14 x 20,8 cm omvang ca. 112 bladzijden uitvoering paperback isbn 978 90 331 3194 3 nur 700 prijs ca. € 12,50 verschijnt oktober 2022 Dat we de regel van de Schrift meedragen in ons hart. En het ook uitdragen in ons leven. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal gespreksvragen. Geschikt voor (jong)volwassenen, kringwerk Christus maakt de Zijnen vrij door Zijn zoen- en kruisverdiensten. Het is een vrijheid in gebondenheid aan Hem en Zijn Woord. Tot die vrijheid worden we geroepen. Het onderwijs uit de Galatenbrief is gegeven om ermee te wandelen, om eruit te leven. Als een rode draad loopt het door de Galatenbrief heen. Niet in de werken van de wet, maar door het geloof in het Evangelie wordt echte vrijheid verkregen. Het is de vrijheid in Christus. Dan staat een christen niet meer onder de dienstbaarheid van de wet. Tot vrijheid geroepen Bijbelstudies over de Galatenbrief THEOLOG I E 13

rouw. Geleden verliezen moeten we verwerken en rouwen kost tijd. Wat is het goed als we ons gesteund weten door anderen om ons heen en we gedragen worden door hun gebeden. Bovenal wil de Heere Zelf door middel van Zijn Woord troost geven. Hij ziet onze tranen en aanschouwt de moeiten en het verdriet. De 25 meditaties in dit boek Ds. J. Joppe DS. J. JOPPE is hersteld hervormd predikant te Barneveld. Daarvoor diende hij de gemeenten van Sirjansland, Sint Maartensdijk, Woudenberg en Oud-Beijerland. Vrijwel iedereen krijgt in zijn of haar leven te maken met verlies en rouw. Wat een verliezen kunnen er soms geleden worden. Een verlies van werk of van een goede gezondheid. Het verlies van geliefden, van onze man of vrouw, vader of moeder, of van kinderen die we naar het graf moesten dragen. Dan verkeren we in gaan over bijbelgedeelten uit het Oude en Nieuwe Testament waarin sprake is van verlies en rouw, maar ook hoe de Heere kracht geeft om verder te gaan. Vanuit de Bijbel wil dit boek houvast bieden als we zien op lege plaatsen in ons leven. Deze uitgave verschijnt naar aanleiding van het onderzoek ‘Pastoraat na verlies’ in samenwerking met de verenigingen In de knop gebroken, Naamloos Verdriet, Samen Alleen en de stichting Winst uit verlies, waar lotgenoten met verlies elkaar ontmoeten. Geschikt voor persoonlijk gebruik, geschenk formaat 15,3 x 17,6 cm omvang ca. 128 bladzijden uitvoering gebonden isbn 978 90 331 3189 9 nur 700 prijs ca. € 14,90 verschijnt oktober 2022 Ik heb uw tranen gezien Meditaties over troost in verlies en rouw THEOLOG I E 14

Een Toevlucht van geslacht tot geslacht Meditaties over Psalm 90 Ds. M. Karens veilige Woning voor ballingen en zwervers op aarde. Alleen door het oprechte geloof in Jezus Christus, gewerkt door Geest en Woord, is God een Toevlucht voor de Zijnen. Hij is de Rots om in te wonen, om gedurig daarin te gaan. Een veilige Schuilplaats. In Een Toevlucht van geslacht tot geslacht legt de auteur de boodschap van Psalm 90 in 25 meditaties aan het hart van de lezer. Eerder verschenen van deze auteur: Mijn dagen zijn bij U geteld En aldaar zal geen nacht zijn Geschikt voor ouderen, eindejaarsgeschenk DS. M. KARENS is emeritus predikant in de Gereformeerde Gemeenten. Hij diende de gemeente Werkendam van 1994 tot 2018. Psalm 90, de ‘oudejaarspsalm’, gaat over het leven van elk mens in eeuwigheidslicht. Mozes, de man Gods, wijst op de vergankelijkheid van dit aardse leven. In zijn gebed horen we over Gods toorn, over zonde en dood, over menselijke broosheid, maar ook over Gods grootheid en genade. Het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt. Maar formaat 15,3 x 17,6 cm omvang ca. 128 bladzijden uitvoering gebonden isbn 978 90 331 3180 6 nur 700 prijs ca. € 15,90 verschijnt oktober 2022 ook mag hij getuigen van de eeuwige trouw en liefde van de onveranderlijke God van het verbond. Het is een geloofsbelijdenis: ‘Heere, Gij zijt ons geweest een Toevlucht van geslacht tot geslacht.’ Bij alles wat vandaag grote zorgen geeft, bij alles wat verandert en voorbijgaat, blijft deze God een Toevlucht. Generaties lang is de eeuwige en almachtige Schepper een THEOLOG I E 15

jaar de hele Catechismus te behandelen en de preken kort en eenvoudig te laten zijn. De predikanten moesten getrouw zijn: de catechismuspreek moest van rustdag tot rustdag worden gehouden, al zouden zij alleen voor hun eigen gezinnen preken... Vanwege de vele vacante gemeenten en genoemde opdracht ziet opnieuw een prekenserie met ‘onderwijs in de enige troost’ het licht. Vanuit een tekst uit Gods Woord wordt de prediking van de Catechismus aan het hart gelegd. Met het hartelijke verlangen dat met name ook de jonge generatie het Schriftuurlijke spreken in de Heidelberger opmerkt. Allermeest dat Gods Geest het onderwijs brengt in het hart, opdat de enige troost in leven en sterven mag worden gekend. Geschikt voor gebruik in de leesdiensten, persoonlijk gebruik Onderwijs in de enige troost Verklaring van de Heidelbergse Catechismus Ds. B. Labee DS. B. LABEE is predikant van de Gereformeerde Gemeenten. Na de gemeente van Tricht-Geldermalsen dient hij nu de gemeente van Veenendaal. formaat 16,3 x 23,8 cm omvang ca. 736 bladzijden uitvoering gebonden isbn 978 90 331 3181 3 nur 700 prijs ca. € 69,50 verschijnt november 2022 Tijdens onze Dordtse Synode stelde – op 27 november 1618 – voorzitter Bogerman twee vragen. Ten eerste: of de Synode niet van oordeel is dat elke zondagmiddag uit de Catechismus behoort gepreekt te worden. Vervolgens: hoe dit tot stand kan komen. De synode besloot dat de tweede dienst op elke rustdag leerdienst zou zijn vanuit de Heidelbergse Catechismus. Verder moest er gestreefd worden in één THEOLOG I E 16

Maarten Luther MAARTEN LUTHER (14831546), de bekende reformator, heeft veel geschriften nagelaten, waaronder een aantal verklaringen over de Psalmen. formaat 15 x 22,6 cm omvang ca. 128 bladzijden uitvoering gebonden isbn 978 90 331 3149 3 nur 700 prijs ca. € 15,90 verschijnt oktober 2022 geschrift stijgt hij uit boven de gebeurtenissen van zijn dagen. Er is uiteindelijk maar één realiteit in dit leven, de realiteit van het geloof. De rechtvaardige zal door het geloof leven. En dat geloof wordt beproefd... Deze uitgave is vertaald en ingeleid door ds. P. den Ouden. Geschikt voor persoonlijk gebruik, bijbelstudie, liefhebbers van de Reformatie in de woorden uit Psalm 118: ‘Ik zal niet sterven maar leven, en ik zal de werken des Heeren vertellen.’ Hij schreef er zelfs de noten bij. Over deze Psalm schreef Luther een vers-voor-versverklaring. Een belijdenis en tegelijk een lofzang. In dit In het jaar 1530 verbleef Luther op de Coburg. Het was een moeilijke periode in zijn leven, maar hij putte moed uit troostrijke verzen in de Psalmen. Die had hij met krijt op de wand van zijn kamer geschreven. In het bijzonder vond Luther troost Laat ieder ’s Heeren goedheid loven Verklaring van Psalm 118 THEOLOG I E 17

tijd niet gemakkelijk om er te zijn voor jongvolwassenen in hun verwarring en vertwijfeling. Maar altijd is er een weg naar de Heere! Deze uitgave is geschreven vanuit de pastorale praktijk en wil vooral aandacht geven aan pastoraat bij randkerkelijkheid en kerkverlating. Met bijdragen van: J.H. Mauritz (red.) Er verandert veel in het leven van jongeren op weg naar de volwassenheid. Zij hebben mensen nodig die hen begeleiden en bijstaan. Ouders en ambtsdragers die met hen in gesprek blijven. Een open houding vraagt liefde en geduld. Het vraagt hierin van ouderen trouw blijven aan de eigen traditie én ruimte bieden aan jongeren om hen hun eigen weg te laten vinden. Relatie, richting en ruimte zijn daarbij onmisbaar om de dienst van de Heere aan te prijzen. De auteurs van dit boek hebben in hun bijdragen een handreiking willen bieden. Het is voor ambtsdragers en ouders in onze postmoderne - Ds. A. Schreuder - Ds. W. Visscher - Dr. W. Fieret - J.H. Mauritz - H.R. Keurhorst - Ds. H. Brons - Ds. J.B. Huisman - Ds. S. Maljaars - Ds. W. Sil out Geschikt voor kerkenraden, gemeenteleden formaat 14 x 20,8 cm omvang ca. 144 bladzijden uitvoering paperback isbn 978 90 331 3171 4 nur 700 prijs ca. € 14,90 verschijnt oktober 2022 Ik heb je gemist Pastoraat bij randkerkelijkheid en kerkverlating THEOLOG I E 18

Wat moet ik doen opdat ik zalig worde? Vragen van een heilbegerig hart Robert Murray McCheyne gankelijk en leesbaar. Ze zijn zorgvuldig geselecteerd uit de geschriften van McCheyne. Geschikt voor persoonlijke overdenking, geschenk voor jong en oud ROBERT MURRAY MCCHEYNE (1813-1843) is van grote betekenis geweest voor Gods Kerk. En dat is hij nóg. Voor velen zijn de geschriften van deze jonggestorven Schotse predikant door de Heere gebruikt om blinde ogen te openen en om onderwijs te geven aan hen die naar dat onderwijs uitzien. De nodiging om te komen tot Christus klinkt met grote bewogenheid door in de geschriften van McCheyne. Met name ook in dit boekje. ‘Wat moet ik doen opdat ik zalig worde?’ Dat was de vraag van de stokbewaarder. Het antwoord was: ‘Geloof in de Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden.’ McCheyne schreef hierover: formaat 12,8 x 20,6 cm omvang ca. 80 bladzijden uitvoering gebonden isbn 978 90 331 3168 4 nur 700 prijs ca. € 11,90 verschijnt oktober 2022 Voor de ontwaakte ziel met de vraag ‘wat moet ik doen om zalig te worden?’ is de boodschap van het Evangelie het eenvoudigste wat iemand zich zou kunnen voorstellen. Voor die ziel kan er niets eenvoudiger, niets gepaster zijn, dan Jezus’ aanbod om de gehele last te dragen, om de gehele vloek te ondergaan. De korte hoofdstukken maken deze uitgave bijzonder toeTHEOLOG I E 19

Op de voetstappen der schapen 52 meditaties Ds. C.J. Meeuse formaat 15 x 22,6 cm omvang ca. 176 bladzijden uitvoering gebonden isbn 978 90 331 3191 2 nur 700 prijs ca. € 15,90 verschijnt oktober 2022 DS. C.J. MEEUSE is emeritus predikant in de Gereformeerde Gemeenten. Hij diende de gemeenten Rotterdam-Zuid, Vlaardingen, Nunspeet, Apeldoorn en Goes. De meditaties die in dit boek zijn opgenomen, hebben betrekking op een leven waarin de weg naar de zaligheid gezocht wordt. Ten diepste gaat het daarbij om de Zaligmaker. De liefde van een zoekende ziel gaat immers uit naar Hem. Maar hoe zal ze Hem vinden? Op die vraag geeft Christus Zelf antwoord in Hooglied 1 vers 8: ‘Indien gij het niet weet, o gij schoonste onder de vrouwen, zo ga uit op de voetstappen der schapen, en weid uw geiten bij de woningen der herderen.’ Waar de schapen van de goede Herder weide vinden, daar is Híj ook te vinden. ‘Voeg u bij de Godgezinden, want ge mocht er Jezus vinden.’ Het is de wens en bede van de auteur dat deze meditaties gezegend worden en velen op de voetstappen der schapen de weg naar de goede Herder mogen vinden. In deze wekelijkse meditaties wordt de indeling van het kerkelijke jaar aangehouden. Ze zijn geschikt voor persoonlijk gebruik en kunnen ook goed dienen om voorgelezen te worden. Geschikt voor persoonlijk gebruik, eindejaarsgeschenk THEOLOG I E 20

Ds. A. Moerkerken DS. A. MOERKERKEN is emeritus predikant van de Gereformeerde Gemeenten. Hij diende de gemeenten Nieuw-Beijerland en Gouda. Tot 2017 was hij verbonden aan de Theologische School te Rotterdam, vanaf 1981 als docent en vanaf 1995 tevens als rector. formaat 15 x 22,6 cm omvang ca. 168 bladzijden uitvoering gebonden isbn 978 90 331 3170 7 nur 700 prijs ca. € 17,50 verschijnt oktober 2022 De boodschap van Amos blijft actueel. Het gericht komt ook over ons land en over de kerk. Maar Amos eindigt niet in de inktzwarte nacht van het welverdiende oordeel. Aan het einde straalt het gouden licht van het Evangelie ook in dit Bijbelboek. Eerder verschenen van deze auteur onder andere: Naar het land dat Ik u wijzen zal Leidsman naar de rust Geschikt voor jongvolwassenen en ouderen, eindejaarsgeschenk Als God met Zijn oordelen komt, is het nodig dat wij bij de oorzaak gebracht worden. ‘Zou er een kwaad in de stad zijn, dat de Heere niet doet?’ We moeten hogerop zien. Amos zegt: Het oordeel komt, en het komt van God. Er is alle reden om te sidderen. ‘De leeuw heeft gebruld, wie zou niet vrezen? De Heere Heere heeft gesproken, wie zou niet profeteren?’ Amos was een boer uit Tekóa, een dorpje aan de rand van de woestijn van Juda. Door Goddelijke aansporing verliet hij zijn kudden om te gaan profeteren tegen het Tienstammenrijk. Daar heerste uitwendige voorspoed, maar ook grote innerlijke verdorvenheid. Amos moest hun het Goddelijk gericht aanzeggen. De leeuw heeft gebruld Tien overdenkingen over Amos THEOLOG I E 21

aan autisme, dementie, het Downsyndroom en een lichamelijke, verstandelijke dan wel een visuele beperking. Daarnaast worden praktische handreikingen gedaan aan allen die een taak hebben in het pastoraat. Dat gebeurt steeds aan de hand van de volgende thema’s: huisbezoek, pastoraal bezoek, diaconaal bezoek, bidden, Bijbellezen, kerkdienst, catechese, jeugdwerk en mantelzorg. F.A. Mulder en B.J.W. Noorlander (red.) F.A. (FIJKE) MULDER is directeur bij Helpende Handen. Daarnaast is hij diaken in de Gereformeerde Gemeente van Sliedrecht. B.J.W. (BART-JAN) NOORLANDER is beleidsadviseur en consulent persoonlijke dienstverlening bij Helpende Handen. Vanuit deze functies is hij onder andere betrokken bij vragen over pastoraat en bij specifieke ondersteuningsvragen van zorgvragers en ambtsdragers. In elke kerkelijke gemeente zijn er mensen met een speci eke zorgvraag, ondersteuningsbehoefte of diagnose. Voor het pastoraat is het dan ook belangrijk om zo goed mogelijk aan te sluiten bij deze persoonlijke situatie of omstandigheden. In dit boek wordt informatie gegeven over verschillende zorgvragen, ondersteuningsbehoeften of diagnoses. Denk In dit boek zijn enkele hoofdstukken opgenomen die dieper ingaan op een speci ek thema. Ds. J. de Kok schreef het hoofdstuk ‘Pastoraat: een Bijbelse duiding’. Verschillende medewerkers van Helpende Handen schreven de hoofdstukken over mantelzorg, over de invloed van een beperking op gezinsrelaties en over het pastorale gesprek. Uitgave in samenwerking met Helpende Handen. Geschikt voor kerkenraden, pastoraal werkers, ouders formaat 14 x 20,8 cm omvang ca. 128 bladzijden uitvoering paperback isbn 978 90 331 3188 2 nur 700 prijs ca. € 14,50 verschijnt november 2022 Oog voor iedereen Pastorale zorg in de kerkelijke gemeente THEOLOG I E 22

Lieve kleinkinderen Brieven van opa’s en oma’s Ds. P. van Ruitenburg te hebben. In dit boekje kun je ze beter leren kennen. Lieve kleinkinderen bevat hoofdstukjes in de vorm van brieven, geschreven door grootouders aan hun kleinkinderen. De brieven zijn warm en persoonlijk. Ze gaan over de belangrijkste dingen van het leven. Juist over die dingen kan het moeilijk zijn om in de drukte van alledag met elkaar in gesprek te komen. Een geschenkboekje waarmee opa’s en oma’s hun kleinkinderen een boodschap kunnen meegeven. Geschikt voor geschenk van grootouders aan kleinkinderen DS. P. VAN RUITENBURG is sinds 1996 verbonden aan de Netherlands Reformed Congregation van Chilliwack BC, Canada. Jullie zijn nog jong en staan aan het begin van je leven. Je grootouders zijn een stuk ouder en hun leven gaat a open. Misschien denk je dat ze nog jong en sterk zijn, maar vergis je niet. Jonge mensen kunnen sterven, maar oude mensen moeten sterven. Als je bij hen op bezoek komt, is het niet altijd zo makkelijk om een persoonlijk gesprek met hen formaat 15,3 x 15,6 cm omvang ca. 72 bladzijden uitvoering gebonden isbn 978 90 331 3196 7 nur 700 prijs ca. € 12,50 verschijnt oktober 2022 THEOLOG I E 23

Gods Gezalfde Bijbelstudies over de drie ambten van Christus Ds. M. van Sligtenhorst formaat 14 x 20,8 cm omvang ca. 112 bladzijden uitvoering paperback isbn 978 90 331 3201 8 nur 700 prijs ca. € 13,90 verschijnt oktober 2022 uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heeren, en de dag der wraak onzes Gods; om alle treurigen te troosten...’ Deze tekst uit Jesaja 61 laat zien hoe Christus Zijn drievoudig ambt uitoefent in de gelovigen. De uitwerking daarvan blijkt uit de vruchten van hun leven. Vanuit de Schrift behandelt de auteur thematisch de ambten van Christus. Ieder hoofdstukje is voorzien van een afzonderlijke Bijbelstudie met gespreksvragen. Geschikt voor (jong)volwassenen, kringwerk Christus is Gods Gezalfde. Gebonden aan de Goddelijke opdracht die Hem met het ambt van Profeet, Priester en Koning gegeven is. In het werk van Christus is geen sprake van willekeur. Hij is niet gekomen voor Zichzelf, maar om de wil van Zijn Vader te doen. Niet af en toe, maar altijd. Hij noemt dat zelfs Zijn spijze, Zijn eten en drinken. Ambt en werk zijn bij Christus nauw aan elkaar verbonden. Ze worden in de Schrift als in één adem genoemd: ‘De Geest des Heeren Heeren is op Mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om – en dan volgt het doel van de zalving – een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om de gevangenen vrijheid uit te roepen, en de gebondenen opening der gevangenis; om DS. M. VAN SLIGTENHORST is predikant van de Hersteld Hervormde Gemeente te Nieuwleusen. THEOLOG I E 24

Ds. W.L. van der Staaij (red.) De bijdragen zijn geschreven door o.a. prof. dr. A. Baars, dr. C.P. de Boer, ds. A. van Heteren, ds. K. Hoefnagel, ds. M.A. Kempeneers, ds. J.M.J. Kieviet, ds. R. Kok, ds. A.J.T. Ruis, ds. W.L. van der Staaij en ds. A. van der Zwan. formaat 15,0 x 22,6 cm omvang ca. 160 bladzijden uitvoering gebonden isbn 978 90 331 3204 9 nur 700 prijs ca. € 18,90 verschijnt oktober 2022 en ambtsdragers heilzaam is. De onveranderlijke God blijft immers de Getrouwe. Ieder hoofdstukje sluit af met een suggestie voor Schriftlezing en verdere verdieping, en met enkele gespreksvragen. Geschikt voor (jong-)belijdende leden, ambtsdragers, kringwerk, belijdenisgeschenk kerkelijke eenheid? Wat is de betekenis van de kerk in deze tijd vol verwarring? Diverse christelijke gereformeerde predikanten zoeken in deze bundel het antwoord in de onuitputtelijke bron van Gods Woord. Overtuigd dat het trouw blijven aan Schrift en belijdenis voor jongeren en ouderen, voor gemeenteleden Wat betekent het Schriftgezag in een tijd waarin zoveel tegenstrijdige geluiden klinken over bijvoorbeeld schepping en evolutie, vrouw en ambt? Waarom zou ik nog naar de kerk gaan als ik thuis ook kerkdiensten kan volgen? Wat heb ik aan de wekelijkse catechismusprediking? Waartoe dient het zoeken naar Uw gunst, Uw trouw, Uw Woord Houvast in een veranderende kerk en samenleving THEOLOG I E 25

Geniet ervan en laat je hart zich verheugen in die tijd van je leven. Maar hij weet ook uit ervaring hoe snel de jonge jaren voorbij zijn. Denk niet: ‘Ik ben nog jong en heb nog jaren voor de boeg.’ Geen dag is zeker. Bovendien vliegt de tijd. Denk aan je Schepper! Gedenk Hem, juist in je jeugd. Nooit kregen mensen spijt Ds. A.T. Vergunst DS. A.T. VERGUNST is predikant van de Reformed Congregation te Carterton (Nieuw-Zeeland). Wat een prachtig gezicht als je in het voorjaar jonge lammetjes ziet rondspringen in de wei! Het beeldt de jeugdigheid uit. De jeugdjaren zijn jaren waarvan je mag genieten. Ook koning Salomo geeft aan dat jonge mensen dat mogen doen: ‘Verblijd u, o jongeling, in uw jeugd.’ van het gedenken van hun Schepper terwijl ze jong waren. Dat benadrukt de auteur, en hij illustreert dit aan de hand van Bijbelse voorbeelden. Wat ben je gelukkig als God door genade ook jouw God is, om Jezus’ wil. Geschikt voor jongeren, jongvolwassenen formaat 12,5 x 20 cm omvang ca. 128 bladzijden uitvoering paperback met flappen isbn 978 90 331 3197 4 nur 700 prijs ca. € 14,90 verschijnt november 2022 Denk aan je Schepper Bijbelse raad aan jongeren THEOLOG I E 26

Komen tot Christus Bijbelse aspecten over de nodiging van het Evangelie Ds. R.A.M. Visser formaat 15 x 22,6 cm omvang ca. 160 bladzijden uitvoering gebonden isbn 978 90 331 3203 2 nur 700 prijs ca. € 17,50 verschijnt september 2022 Ons leven, onze zaligheid hangt ervan af. Omdat over dit onderwerp veel vragen leven, heeft ds. Visser een serie preken gehouden over Bijbelteksten die verband houden met dit thema. Ze zijn voor deze uitgave bewerkt en aangevuld met gespreksvragen. Geschikt voor persoonlijk gebruik, leesdiensten, eindejaarsgeschenk DS. R.A.M. VISSER is sinds 2016 predikant van de Gereformeerde Gemeente te Apeldoorn. Daarvoor diende hij de gemeente van Terneuzen. ‘Het komen tot Christus is een uitgaan van onze geest tot Hem, dat ontstaat uit een diep besef van de volstrekte behoefte die iemand heeft om door Hem gerechtvaardigd en behouden te worden’, zegt John Bunyan in zijn bekende boek Het komen tot Jezus Christus. Het komen tot Christus is van levensbelang voor ieder mens. THEOLOG I E 27

Immanuël Namen van Christus Octavius Winslow vertaling W. van Blaricum formaat 15 x 22,6 cm omvang ca. 144 bladzijden uitvoering gebonden isbn 978 90 331 3186 8 nur 700 prijs ca. € 16,90 verschijnt november 2022 Daarvan moet echter gezegd worden: ‘De helft is mij niet aangezegd.’ De gelovige heeft alle Namen van Christus lief, maar ervaart vooral de gemeenschap met Hem in de Naam Immanuël: God met ons. In Zijn Zoon is en blijft God met Zijn Kerk, tot aan de voleinding der wereld. Geschikt voor uitdeling Kerst, ouderen en jongeren, persoonlijk gebruik In de Bijbel worden aan de Heere Jezus vele Namen gegeven. Zij vormen bij elkaar een ‘kabinet aan juwelen’. Zij zetten Zijn Persoon en werk des te meer luister bij. Iedere afzonderlijke Naam illustreert een eigenschap of speci eke waarheid van Hem. In dit boek doet Winslow een poging om de schatten die in Christus’ Namen verborgen liggen, open te leggen. OCTAVIUS WINSLOW (18081878) vertrok met zijn moeder Mary Winslow, toen zij weduwe geworden was, naar de Verenigde Staten. Daar kwam hij tot bekering en diende er enkele gemeenten als predikant. Daarna keerde hij terug naar Engeland, waar hij een drietal gemeenten heeft gediend. THEOLOG I E 28

Ds. W.A. Zondag formaat 14 x 20,8 cm omvang ca. 192 bladzijden uitvoering paperback isbn 978 90 331 3182 0 nur 700 prijs ca. € 15,90 verschijnt november 2022 gen heb ik u geschreven, die gelooft in den Naam van den Zone Gods; opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in den Naam des Zoons van God.’ Dat is het uitzien van Johannes, en van de auteur: opdat u en jij mag komen tot het geloof in de Heere Jezus Christus, of tot meerdere kennis van Hem. Ds. Zondag behandelt de Johannesbrieven op een toegankelijke manier. Steeds trekt hij lijnen naar andere gedeelten van de Schrift en naar ons persoonlijk leven. Aan het eind van ieder hoofdstuk bieden vragen goede mogelijkheden tot bezinning en gesprek. Geschikt voor jongeren, gemeenteleden, bijbelstudie, persoonlijk gebruik ke element dat vaak in de brief benadrukt wordt wanneer de apostel de gemeenteleden aanspreekt met ‘kinderkens’. Dat doe je alleen als je mensen goed kent. Herkenbaar zijn ook de tegenstellingen in de brieven. Johannes zet ze tegenover elkaar: duisternis en licht, leugen en waarheid, kind van satan en kind van God. Het uiteindelijke doel van de brief wordt verwoord in hoofdstuk 5 vers 13: ‘Deze dinAnders dan het evangelie van de apostel Johannes zijn de zendbrieven wat minder bekend. Toch is er goud in te vinden. Nergens in de brieven lezen we de naam van Johannes. Toch zijn er, vergeleken met het Johannesevangelie, veel overeenkomsten in verwoording en schrijfstijl. Je proeft het: dit is dezelfde schrijver! Herkenbaar is het persoonlijOpdat gij gelooft... De brieven van Johannes aan kinderkens DS. W.A. ZONDAG is predikant van de Gereformeerde Gemeente te Dordrecht. Eerder diende hij de gemeente van Woerden. THEOLOG I E 29

in de stilte van het hart ons leven van levensrichting doen veranderen. We leven in een wereld die naar het einde gaat. Elke dag valt er ergens in ons leven een (onheilig) vuur te blussen. Elke dag ademen we in deze geestelijk verstikkende wereld. Wie de gevaarlijke verschijnselen ervan wil overleven, heeft vijf H. Bor H. BOR was bijna drieëndertig jaar - van 1978 tot 2010 - werkzaam als evangelist in Gent. Van 2010 tot 2021 diende hij als ouderling met een bijzondere opdracht de Christelijke Gereformeerde Kerk te Poederoijen. Vijf minuten kunnen beslissend zijn. Als die reanimatie vijf minuten eerder was begonnen... Als de brandweer vijf minuten eerder ter plaatse was geweest... Vijf minuten kunnen een stempel zetten op die hele dag. Vijf minuten kunnen een heel leven veranderen. Zij kunnen door de Heilige Geest minuten stilte nodig. Met het Woord, in het gebed. Om stil te worden voor God. En ga mij met Uw heillicht voor verschijnt nu als herziene uitgave. Geschikt voor jongeren en ouderen, persoonlijk gebruik, eindejaarsgeschenk druk tweede herziene formaat 14,7 x 22 cm omvang 384 bladzijden uitvoering paperback isbn 978 90 331 3187 5 nur 700 prijs ca. € 17,90 verschijnt oktober 2022 En ga mij met Uw heillicht voor Bijbels dagboek voor jong en oud 30 DAGBOEK EN

Leven en licht Bijbels dagboek 2023 Ds. J.J. van Eckeveld e.a. formaat 14,7 x 22 cm omvang 367 bladzijden uitvoering paperback isbn 978 90 331 3157 8 nur 700 prijs € 9,90 verschijnt september 2022 - schriftuurlijk - met toepassing voor vandaag - iedere maand vormt een thematische eenheid - geschikt voor jong en oud - duidelijke druk - handzaam formaat - mooie vormgeving - aantrekkelijke prijs Geschikt voor jongeren en ouderen, eindejaarsgeschenk De bijdragen van dit jaar zijn geschreven door ds. J.J. van Eckeveld, ds. M. Goudriaan, ds. K. Hoefnagel, ds. M. Karens, ds. J.S. van der Net, ds. L.W.Ch. Ruijgrok en ds. A. van de Weerd. Leven en licht heeft al sinds jaren een gewaardeerde plaats in de gereformeerde gezindte. Ieder jaar werken ervaren auteurs mee aan deze uitgave, waarbij rekening wordt gehouden met het kerkelijk jaar. De stukjes zijn toegankelijk geschreven, bieden inzicht in Gods Woord en hebben dagelijks een spits om over na te denken. 31 DAGBOEK EN

De laatste bazuin Bijbels dagboek Ds. J. Fraanje Dit dagboek is samengesteld door de heer A. Bel, die ook meewerkte aan de levensbeschrijving Leven en werk van ds. J. Fraanje (Houten, Uitgeverij Den Hertog, 2000). De titel van dit dagboek is ontleend aan de titel van een predikatie over de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden: ‘De laatste bazuin of een getrouwe waarschuwing’. Geschikt voor persoonlijk gebruik, uitdeling ‘Medereizigers naar de eeuwigheid’, zo sprak ds. Fraanje zijn toehoorders aan. Het besef dat de zielen die aan hem waren toebetrouwd op weg waren naar de eeuwigheid, heeft zijn prediking gestempeld. Met ernst en liefde heeft hij de boodschap van Wet en Evangelie verkondigd. DS. J. FRAANJE (1878-1949) nam in de Gereformeerde Gemeenten een grote plaats in. Hij was van eenvoudige afkomst en heeft nooit een school bezocht. Nadat hij krachtdadig bekeerd werd, riep God hem tot de arbeid in Zijn Koninkrijk. Na Goes, Terneuzen en Rotterdam-centrum was hij 31 jaar predikant van de Gereformeerde Gemeente in Barneveld. Ook heeft hij veel betekend voor de andere gemeenten op de Veluwe. formaat 15 x 22,6 cm omvang ca. 384 bladzijden uitvoering gebonden isbn 978 90 331 3198 1 nur 700 prijs ca. € 22,90 verschijnt november 2022 32 DAGBOEK EN

Ds. D. Heemskerk (red.) formaat 14,3 x 21,4 cm omvang 384 bladzijden uitvoering gebonden isbn 978 90 331 3183 7 nur 700 prijs ca. € 14,90 verschijnt november 2022 - ds. J.D. Heikamp - ds. W. Pieters - ds. D. Zoet - ds. R.P. van Rooijen - ds. A.J. Speksnijder - ds. J. van Meggelen Voor deze uitgave geldt een getallenkorting. Geschikt voor ouderen en jongeren, eindejaarsgeschenk schrijven rekening gehouden met de zondagen en de kerkelijke feestdagen. Aan het dagboek verlenen dit jaar de volgende predikanten hun medewerking: - ds. D. Heemskerk - ds. K. van Olst - ds. IJ.R. Bijl - ds. H. Roelofsen - ds. A. de Groot - ds. P.J.T. van den Herik Ook dit jaar verschijnt het bekende dagboek Verzamelde aren, bestemd voor Deo Volente 2023. Daarin is vanuit Gods Woord elke dag stof tot overdenking te vinden in onderwijs, waarschuwing en bemoediging. Ouderen en jongeren, bekeerden en onbekeerden, een ieder wordt vanuit de Schrift aangesproken. De auteurs hebben bij het Verzamelde aren - 2023 Bijbels dagboek 33 DAGBOEK EN

van God heeft ontvangen. Met de troost van Gods Woord, die de gelovige aanneemt, al is het met een bevende hand en een bevend hart. Dat is het enige medicijn. Luther weet bij ondervinding dat het Woord kracht genoeg heeft om de bevreesde harten en gewetens van de gelovigen te genezen. Maarten Luther Samengesteld en vertaald door H.C. VAN WOERDEN SR. Al eerder verzorgde hij de uitgave van dagboeken met selecties uit Luthers werk: Uit de diepten, Mijn enige troost en Vrees niet, geloof alleen. Dit dagboek wil iets doorgeven van de troost die Luther verkondigt aan alle verlaten, geplaagde, lijdende en door de duivel en de wereld aangevochten kinderen van God. Luther spreekt steeds uit eigen ervaring. Hij troost met de vertroosting die hijzelf in aanvechtingen en beproevingen Samengesteld en vertaald door H.C. van Woerden sr. uit de verschillende verzamelingen van Luthers werken. De troostwoorden uit de geschriften van de grote hervormer zijn niet tijdgebonden, maar blijven uiterst actueel voor de kerk van alle tijden. Eerder verschenen dagboeken van Maarten Luther: Uit de diepten roep ik tot U Vrees niet, geloof alleen Geschikt voor persoonlijk gebruik, gebruik in het gezin, jongvolwassenen en ouderen formaat 14,3 x 21,4 cm omvang ca. 384 bladzijden uitvoering gebonden isbn 978 90 331 3185 1 nur 700 prijs ca. € 21,50 verschijnt november 2022 Vertroost elkaar met deze woorden Dagboek over belofte en troost 34 DAGBOEK EN

Luister je mee? Laura Zwoferink De zevende dag Lezen: Genesis 2:1-3 Na zes dagen is de aarde klaar. De Heere rust van Zijn werk. Is de Heere moe? Nee, God kan nooit moe worden. Hij kijkt naar de aarde. Wat is alles mooi en goed geworden! God zegt: ‘Zes dagen mogen de mensen werken. Maar op de zevende dag mag dat niet. De zevende dag is een rustdag.’ Als het zondag is, hoef jij niet naar school. De vaders en moeders werken niet. We luisteren op zondag naar het Woord van God. Het Woord van God wijst ons de weg. Luister je er goed naar? Hij zegt: ‘Bekeer je tot Mij, geef Mij je hart.’ Wat betekent rustdag? illustraties Jaap Kramer formaat 11,8 x 19,1 cm omvang ca. 384 bladzijden uitvoering integraal gebonden isbn 978 90 331 3199 8 nur 700 prijs ca. € 18,90 verschijnt november 2022 In dit dagboek worden Bijbelgedeelten uit het Oude en Nieuwe Testament op een eenvoudige manier uitgelegd voor jonge kinderen. Elke dag zijn er een paar verzen uit de Bijbel te lezen, die kort toegelicht worden. Op elke pagina is een vraag en een gekleurde illustratie geplaatst. Die kunnen helpen om met kinderen door te praten over het gelezen gedeelte. Voor de feestdagen zijn speciale stukjes geschreven. Geschikt om elke dag voor te lezen aan kinderen vanaf 4 jaar LAURA ZWOFERINK is al jaren actief in het onderwijs. Ze is de auteur van Kijk en Luister deel 1, 2 en 3 en de boeken Kijk & Lees, verhalen over kinderen in de Bijbel en Kijk & Lees, verhalen over het leven van de Heere Jezus. Dagboek voor kleine kinderen 35 DAGBOEK EN

Vroeg de Heere zoeken Bijbelse vertellingen voor kinderen J.C. Ryle van de Bijbel. Het gaat erom, benadrukte hij, dat we een nieuw hart mogen hebben, of we nu jong zijn of oud. Aan het eind van ieder hoofdstuk staan enkele vragen. Om na te denken over wat je gelezen hebt! Geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar In dit boek staan acht vertellingen uit de Bijbel. Een bekende Engelse dominee die leefde in de negentiende eeuw, J.C. Ryle, heeft ze gehouden voor kinderen. Hij vond het belangrijk dat kinderen vroeg de Heere zullen zoeken, dat ze de Heere Jezus leren kennen en lie ebben. Graag vertelde hij hun de boodschap J.C. RYLE (1816-1900) was predikant en later bisschop in de Anglicaanse Kerk van Engeland. vertaling N.A. Eikelenboom formaat 14,3 x 21,4 cm omvang ca. 96 bladzijden uitvoering gebonden isbn 978 90 331 3190 5 nur 700 prijs ca. € 12,50 verschijnt oktober 2022 36 B I JBEL EN K IND

Elise Pater-Mauritz formaat 15,6 x 21,6 cm omvang 224 bladzijden uitvoering spiraalband met leeslint en sluitelastiek isbn 978 90 331 3164 6 prijs € 19,90 verschijnt augustus 2022 Eerder verschenen van deze auteur: Elke dag nieuw Moeskruid Ik loof U Geschikt voor vrouwen aquarellen. In een luxe uitvoering met handige ringband en sluitelastiek. Het royale formaat biedt voor elke dag volop schrijfruimte. Met ruimte voor het plannen van het huishouden, wekelijkse menuplanning en dagelijkse prioriteitenlijst. Ook helpt de agenda bij planning voor de langere termijn, met de mogelijkheid om die in kleinere eenheden te spreiden. De derde editie van een inmiddels succesvolle agenda met een geheel eigen gezicht. Deze agenda vol inspiratie in de vorm van Bijbelteksten en quotes over moederschap is speciaal bedacht om jou als moeder te helpen om vast te houden aan wat echt van waarde is. Het jngevoelige ontwerp is in fullcolour, vol bloemen en Elke dag nieuw agenda 2023 ELISE PATER-MAURITZ is getrouwd en moeder van vier jonge kinderen. Zij heeft een blog over bijbels opvoeden, huishouden en meer: elkedagnieuw.nl. 37 AGENDA

politieke partijen laat oprichten. Viktor en zijn vrienden hebben een geweldig plan bedacht. Als er een nieuwe jongen in de klas komt, wordt het ineens veel minder leuk. Viktor is blij dat Lars hem met rust laat, maar dan komt hij erachter dat hun klasgenootje Mirjam door Lars wordt gepest. Hij moet een keuze maken: Mirjam in de steek laten of haar helpen. Maar wat zullen de gevolgen zijn als hij het voor haar opneemt? Als ze op schoolkamp gaan, Rijk Arends RIJK ARENDS werkt als groepsleerkracht op De Hervormde School in Opheusden, waar hij al vele jaren met veel plezier voor groep 8 staat. Schrijven is zijn grootste hobby. Met zijn debuut Onder vuur won hij de EigenWijsPrijs 2018 en met zijn boek Overboord won hij in 2020 Het Hoogste Woord. Met het boek De andere wereld won hij in 2022 Het Hoogste Woord. Dan beseft hij wat de volgende stelling gaat worden. ‘Ik ben weleens gepest!’ zegt de juf. Haar stem lijkt opeens een stuk verder weg te klinken. Gelijk ziet hij alles weer voor zich. Het duwen op de gang, het lachen om zijn kleren, de dode muis in zijn rugzak en uiteindelijk het vreselijke hol waar hij in terecht was gekomen. Er komt een waas voor zijn ogen. Groep 8 krijgt les van stagejuf Nina, die de kinderen wordt de sfeer steeds grimmiger. De meester en de juf besluiten dat het hoog tijd wordt voor een bijzonder spel. Wat zit er achter het pestgedrag van Lars? En kan het nog goedkomen in groep 8? Eerder verschenen van deze auteur: Overboord Tornado De andere wereld Geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar formaat 14,3 x 21,4 cm omvang 124 bladzijden uitvoering gebonden illustratie omslag Corné van der Horst isbn 978 90 331 3173 8 nur 283 leesniveau E5 prijs € 11,50 verschijnt september 2022 Over de streep 38 J EUGDBOEK EN

Mees en Tijn redden de dieren Ina van der Beek formaat 14,3 x 21,4 cm omvang 76 bladzijden uitvoering gebonden illustraties Melanie Broekhoven isbn 978 90 331 3166 0 nur 282 leesniveau E4 prijs € 10,50 verschijnt september 2022 Mees en Tijn en de geheime boomhut Mees en Tijn bij de brandweer Mees en Tijn op jacht in het ziekenhuis Mees en Tijn en het avontuur met de roeiboot Mees en Tijn – een spannende nacht Mees en Tijn en het geheim van het kasteel Mees en Tijn en de schaatswedstrijd Geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar INA VAN DER BEEK heeft, naast kinderboeken, diverse uitgaven op haar naam staan. Met Mees en Tijn en de campingdief won zij in 2016 de EigenWijsPrijs. Nu klinkt de stem van Mees heel kwaad. ‘Hij gaat een heleboel dieren aan de slager verkopen.’ ‘Wat?’ vraagt Tijn. ‘Aan de slager? Maar wat moet die met dieren?’ ‘Dat snap je toch wel? Een slager maakt gehakt en worst van dieren.’ Mees en Tijn kamperen op een boerencamping. Ze mogen de boer en boerin helpen met het verzorgen van de dieren. Er is van alles te NU VERSCHENEN: HET TIENDE DEEL VAN MEES EN TIJN doen: de dieren eten geven, in de boomgaard spelen, pannenkoeken eten... Maar dan ontdekt Mees iets ergs. Boer Ab wil de jonge dieren aan een slager verkopen! Mees en Tijn vinden het zó gemeen. Ze bedenken een plan om de dieren te redden. Maar gaat dat lukken? Eerder verschenen delen in deze serie: Mees en Tijn op de vlucht Mees en Tijn en de campingdief 39 J EUGDBOEK EN

Stijn gaat op jacht Gisette van Dalen formaat 14,3 x 21,4 cm omvang 57 bladzijden uitvoering gebonden illustraties Daan van Oostenbrugge isbn 978 90 331 3167 7 nur 281 leesniveau E3 prijs € 9,90 verschijnt september 2022 Poes Miek jaagt ook graag. Heel de buurt merkt dat… Lees je mee? Eerder verschenen delen in deze serie: De reis van Stijn Stijn vangt een boef Stijn blust de brand Stijn redt een dier Geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar Er schuift iets. Iets voor de tent! Stijn rilt. Is het een boef? Of een eng dier? Stijn slaapt met zijn vriend Finn in een tent. In de wei van boer Bas. ’s Nachts hoort Stijn iets vreemds. Hij gaat op jacht. Hoe loopt dat af? GISETTE VAN DALENHEEMSKERK werkt bij het Reformatorisch Dagblad en familieblad Terdege. Ze is getrouwd en moeder van vier dochters. Ze heeft vele kinderboeken op haar naam staan. Daarnaast verscheen van haar hand Bijbelse verhalen voor kinderen. 40 J EUGDBOEK EN

Simone Foekens formaat 14,3 x 21,4 cm omvang 69 bladzijden uitvoering gebonden illustraties Michel de Boer isbn 978 90 331 3165 3 nur 282 leesniveau E4 prijs € 9,90 verschijnt september 2022 Eerder verschenen delen in deze serie: Iza krijgt een pony Iza en de gewonde pony Iza helpt op de manege Iza, onrust op de manege Iza redt een veulen Iza en het ruiterbewijs Iza en de verdwenen pony Geschikt voor lezers vanaf 7 jaar feest gehouden. Iza en haar vrienden willen met de paarden meedoen aan de optocht. Maar hoe moeten ze zich verkleden? Oma wil ook graag meedoen aan de optocht, maar ze weet niet met wie. Papa en mama bedenken een mooi plan. Lukt het om dat geheim te houden tot de dag van de optocht? ‘Mijn vrienden en ik doen ook mee met de optocht. Met de paarden,’ zegt Iza. ‘We noemen ons De Zandruiters.’ Weer wrijft meneer Guus in zijn handen. ‘Het wordt steeds leuker,’ zegt hij. ‘Maar dan wil ik ook wat,’ zegt oma. Zanddorp bestaat 500 jaar! In het dorp wordt een groot Iza en De Zandruiters SIMONE FOEKENS woont in Almelo. Wandelen en fotografie zijn haar grootste hobby’s. Daarnaast leest ze graag en schrijft ze leesboeken voor kinderen en volwassenen. 41 J EUGDBOEK EN

der met hun vriendschap nu Michel zoveel verdriet heeft en hij dagelijks bij haar is? Tamar werkt samen met haar zus Lydia op de manege. Vanwege een brand op een boerderij worden er veel paarden in de manege ondergebracht. Daarom is er veel extra werk te doen en ontstaat er ruimtegebrek. De manege moet nodig verbouwd worden, maar hoe komen ze aan het geld? Simone Foekens SIMONE FOEKENS woont in Almelo. Wandelen en fotografie zijn haar grootste hobby’s. Daarnaast leest ze graag en schrijft ze leesboeken voor kinderen en volwassenen. Sinds Lydia in Huislo woont, heeft ze steeds meer contact met Michel, haar oud-klasgenoot uit Den Haag. Daar woont hij bij zijn ernstig zieke moeder. Ineens krijgt Lydia het bericht dat Michels moeder overleden is. Waar moet Michel nu heen? Voor Lydia is het gelijk duidelijk: hij moet bij hen komen wonen. Er is ruimte genoeg! Maar hoe gaat het verAls er een winterfair gehouden wordt, zetten Tamar en Lydia zich ink in. De fair is een groot succes, maar dan blijkt dat Lydia’s lievelingspaard Milika is verdwenen. Kunnen ze haar nog vinden? Eerder verschenen deel: Een nieuwe start Geschikt voor meiden vanaf 11 jaar formaat 15 x 22,6 cm omvang ca. 175 bladzijden uitvoering gebonden isbn 978 90 331 3193 6 nur 283-284 prijs € 14,90 verschijnt september 2022 Een nieuw begin 42 J EUGDBOEK EN

Een nieuw huis B. Hooghwer formaat 17,3 x 25,1 cm omvang ca. 32 bladzijden uitvoering gebonden illustraties Daan van Oostenbrugge isbn 978 90 331 3192 9 nur 274 prijs ca. € 14,90 verschijnt oktober 2022 Een oud verhaal dat een guurlijke beschrijving geeft van de bekering. B. Hooghwer biedt in deze uitgave een levendige navertelling, met verwerkingsvragen aan het einde van ieder hoofdstukje. Fullcolour geïllustreerd door Daan van Oostenbrugge. Eerder verschenen van deze auteur onder andere: Schapen van de kudde Tarwe voor de schuur Redding uit de nood Geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar Een verhaal over een man in een huis dat bijna instort. Levensgevaarlijk! Toch denkt die man dat het niet zo erg is. Hij heeft het prima naar zijn zin in zijn bouwval. Een architect wijst hem op het grote gevaar. De bewoner haalt z’n schouders op. Hij zal het huis zelf wel een beetje opknappen. Hier een likje verf, daar een spijker... Maar als het gaat stormen, wordt hij doodsbang. Hij heeft geen geld meer om zijn huis te laten repareren. Hoe moet dat nu? Dan wordt hij gewezen op iemand die hem wil helpen, helemaal gratis. Maar alleen als hij zelf niets doet. En zijn oude huis moet eerst worden afgebroken... B. HOOGHWERFF heeft al meerdere boeken met (kerkhistorische) verhalen voor kinderen geschreven. 43 J EUGDBOEK EN

Bedreigd door noodweer Roland Kalkman Gelukkig komt de volgende dag het leger in actie om het dorp te helpen. Diezelfde dag vinden Seth en Else op hun kampeerveld een schatkistje. Maar als ze het meenemen, worden ze overvallen door twee mannen. Als Seth en Else gaan kijken bij de militaire helikopter zien ze de twee mannen lopen. Die blijken veel gevaarlijker te zijn dan ze hadden gedacht. Kunnen Seth en Else nog ontsnappen? Eerder verschenen delen in deze serie: Bedreigd Online bedreigd Geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar Seth en Else gaan met hun families op vakantie naar Zwitserland. De nieuwe tent van Seth is nog maar net opgezet als er een enorm noodweer losbarst. De woeste bergbeek stroomt over, maar gelukkig worden ze net op tijd gered door de campingbaas. De gevolgen van het noodweer zijn enorm: het dorp is afgesloten van de buitenwereld en de tent is vermorzeld onder een groot rotsblok. ROLAND KALKMAN werkt als ambulant begeleider in het onderwijs. Als auteur van jeugdboeken heeft hij al heel wat titels op zijn naam staan. Met zijn boek Bedreigd won hij in 2021 de EigenWijsPrijs. In 2022 won hij de EigenWijsPrijs met zijn boek Online bedreigd. formaat 14,3 x 21,4 cm omvang 132 bladzijden uitvoering gebonden illustratie omslag Corné van der Horst isbn 978 90 331 3174 5 nur 283 leesniveau E5 prijs € 11,90 verschijnt september 2022 44 J EUGDBOEK EN

Bram Kasse formaat 15,3 x 23,1 cm omvang 77 bladzijden uitvoering gebonden illustraties Daan van Oostenbrugge isbn 978 90 331 3175 2 nur 281-282 leesniveau E3 prijs € 10,50 verschijnt september 2022 Eerder verschenen delen in deze serie: Pas op voor de taart Pas op voor de boef Pas op voor het bos Pas op voor de haai Geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar ook groen. het dorp wint vast de prijs! maar dan zien de broers brok de boef. o nee! wat doet hij nou? ‘Vlug! weg met de troep!’ heel het dorp werkt hard. het park moet groen. hier past een bloem. en daar kan nog een plant. jip tilt een pot verf. want de hut in de boom moet Pas op voor de troep BRAM KASSE werkt als docent pedagogiek op de Christelijke Hogeschool Ede. Met De rijkste opa van de wereld heeft hij de EigenWijsPrijs 2020 gewonnen. 45 J EUGDBOEK EN

Rafaël en Nicolas zijn niet de enigen die op zoek zijn naar deze schat. Tijdens de zoektocht worden ze geschaduwd door mannen die ook hun zinnen op de schat hebben gezet. Als zelfs Nicolas zich verdacht gaat gedragen, weet Rafaël helemaal niet meer wie hij kan vertrouwen. Intussen komt er steeds meer onrust en opstand in het land. Het Franse leger verliest een veldslag en moet veel geld betalen aan de Engelsen. Dat Henk Koesveld Rafaël is novice, leerling, in het klooster van Coucy, tijdens de Honderdjarige Oorlog. Samen met koopmanszoon Nicolas moet hij op pad om een opdracht uit te voeren. Ridder Enguerrand, heer van het machtige slot Coucy, wil dat de jongens bij Crécy gaan zoeken naar het kistje dat zijn vader daar verloren is tijdens een veldslag. Dat kistje moet hen leiden naar de felbegeerde schat van de ridders van de Tempelorde. zorgt voor weerstand bij het gewone volk. In de chaos die overal heerst, komt ook Rafaël in gevaarlijke situaties terecht. Maar elke keer is er een mysterieuze, reusachtige man die hem helpt... Een spannend historisch jeugdboek over de Honderdjarige Oorlog (tussen 1337 en 1453) in middeleeuws Frankrijk. Eerder verschenen van deze auteur onder andere: Ridders van Sint Jan Brandende burchten Geschikt voor jongens en meiden vanaf 11 jaar formaat 15,3 x 23,1 cm omvang 251 bladzijden uitvoering gebonden isbn 978 90 331 3176 9 nur 283-284 prijs € 16,90 verschijnt september 2022 Stenen wachter HENK KOESVELD is docent geschiedenis op een middelbare school. Van zijn hand verschenen verschillende historische jeugdboeken. 46 J EUGDBOEK EN

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==