9789033131882

9 INLEIDING Het schrijven van een praktische handreiking die aansluit bij specifieke situaties of omstandigheden is niet eenvoudig, omdat elke situatie anders is: de pastorant ervaart minder of juist meer belemmeringen dan in het boek beschreven; de pastorant heeft een gezin, is alleen, woont zelfstandig of met begeleiding; de pastorant heeft een groot netwerk of juist niet; enzovoort. In deze uitgave is daarom geprobeerd een zo evenwichtig mogelijk beeld te geven van voorkomende situaties. Het boek is geen handleiding maar een handreiking waardoor in het pastorale contact beter aangesloten kan worden bij de pastorant. In hoofdstuk 1 wordt een aantal gedachten vanuit de Bijbel over het pastoraat in de kerkelijke gemeenten gegeven. Daarnaast wordt besproken hoe het pastoraat zich verhoudt tot de drie ambten van predikant, ouderling en diaken. Hoofdstuk 2 tot en met 15 gaan over specifieke zorgvragen, ondersteuningsbehoeften of diagnoses. Deze hoofdstukken beginnen met een of twee voorbeelden. Deze voorbeelden zijn aan de praktijk ontleend, geanonimiseerd en gecombineerd waardoor ze niet te herleiden zijn tot specifieke situaties. In het hoofdstuk wordt vervolgens een beschrijving gegeven van de zorgvragen, ondersteuningsbehoefte of diagnose. Het doel hiervan is om meer inzicht te geven in wat dit voor de pastorant en direct betrokkenen kan betekenen. Daarna wordt er een verbinding gelegd met veel voorkomende situaties zoals huisbezoek, pastoraal bezoek, diaconaal bezoek, bidden, bijbellezen, kerkdienst, mantelzorger, toegankelijkheid en indien van toepassing catechese en het jeugdwerk. Belangrijk is om bij deze hoofdstukken op te merken dat als

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==