9789033132445

DEN HERTOG - HOUTEN

AVI M6 © 2023 Den Hertog B.V., Houten ISBN 978 90 331 3244 5 Illustraties: Adri Burghout Foto achterkant: Patrick Balster Allerechtenvoorbehouden.Nietsuitdezeuitgavemagwordenverveelvoudigd,opgeslagen ineengeautomatiseerdgegevensbestand, of openbaar gemaakt, inenige vormof openige wijze, hetzij digitaal, elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

7 Hoofdstukken 1. Gedoe met vuilnis – 9 2. Barbecueën – 22 3. Zoutzuur – 32 4. In de put – 43 5. Een bijzondere ontdekking – 53 6. Op de foto – 62 7. Een spannende inzet – 69 8. Ruzie – 77 9. Gaslek – 84 10. Waterpret – 92 11. Foute boel – 100 12. Angst – 109 13. Op bezoek bij de kazerne – 120

9 e e n Gedoe met vuilnis Met een klap sluit Sander het rolluik van de brandweerauto. Alles is gecontroleerd en compleet. Ze zijn er weer klaar voor. Nu nog even de tankautospuit de remise1 in rijden. Sander stapt inenstart demotor. Opdatmoment voelt hij depieper2 in zijn broekzak trillen. Als hij de auto een stuk achteruit gereden heeft, grist hij het ding uit zijn zak. Afvalbrand, ziet hij op het schermpje staan. Hij ritst zijn jas dicht en kijkt in de spiegel. Zijn collega’s rennen naar buiten. Bevelvoerder Erwin rukt het portier open en komt naast hem zitten. De andere brandweermannen nemen achter in de cabine plaats. ‘Compleet!’ klinkt het van de achterbank en de portieren klappen dicht. Sander rijdt naar het hek. Langzaamschuift het open.Onrustig trommelt hij met zijn vingers op het stuur. De roldeur van de kazerne gaat veel sneller open… Erwin neemt ondertussen contact op met de meldkamer. Sander glimlacht. Aan de stem van de centralist hoort hij dat het zijn vroegere collega Koenraad is. ‘Jullie mogen meteen 1. Hal waar alle voertuigen gestald staan. 2 Ook wel pager genoemd. Apparaat waarop de alarmeringen te zien zijn.

10 door met Prio 1.’ Sander grijnst. Dat betekent: rijden met zwaailicht en sirene! ‘Eenvuilniswagenheeft zijnladingoudpapieropstraatgestort,’ vertelt Koenraad. ‘De chauffeur merkte tijdens het rijden dat er iets in zijn bak flink brandde.’ Sanderkijktopdenavigatie.ZemoetennaardeGentiaanstraat. Die weet hij zo ook wel te vinden. Eindelijk is het hek open en geeft Sander gas. Hij mept op de knop boven zijn hoofd en meteen begint de sirene op het dak te loeien. Behendig neemt Sander de bocht en draait de weg op. Auto’s stoppen op het kruispunt en laten hem voorgaan. Het blijft hem een goed gevoel geven om zo door het verkeer te rijden! Met zwaailicht en sirene rijdt hij de tankautospuit richting de Gentiaanstraat. Aanrijdend op de Laan van Zevenhuizen zien ze een rookwolk boven de huizen uit komen. Erwin wijst. ‘Blussen met de hogedrukstraal!’ roept hij naar achteren. Sander stuurt de auto de bocht door. Dan slaat hij linksaf. Langzaam gaat hij de drempel over. Iets verderop ligt een rokende stapel oud papier op straat. Vuur ziet hij niet. Een mistige waas hangt boven de weg. Hij stopt de sirene en rijdt dichter naar de stapel toe. Vlak achter de rokende massa brengt hij de brandweerauto tot stilstand. Snel springt hij naar buiten en rent naar de achterkant van het voertuig. Hij duwt het luik omhoog en start de pomp. Ondertussen trekt Niels de hogedrukslang naar buiten. Sander kijkt op het schermpje van de pomp en drukt op wat knoppen. ‘Water staat erop!’ roept hij.

11 Niels rent met de straalpijp in zijn hand naar de berg afval en spuit er water op. Een witte rookwolk stijgt op. Mark haalt de greep uit het voertuig en begint het afval uit elkaar te trekken. Niels spuit ondertussen zoveel mogelijk water op de rokende hoop papier. ‘We gaan de O-bundel3 gebruiken om een tijdje na te blussen,’ zegt Erwin tegen Ferdi en Jan. ‘Met de hogedrukstraal dringen we niet diep genoeg door de stapel heen. Zo schiet het niet op. Ik wil zeker weten dat het straks goed uit is.’ De brandweermannen knikken en gaan aan de slag om de slang klaar te maken en aan het voertuig te koppelen. Sander geniet. Het is mooi om te zien dat hun ploeg zo goed op elkaar is ingespeeld. Ondertussen is er een veegwagen gearriveerd. Het duurt een hele tijd voordat de berg afval niet meer rookt. Als de brandweermannen er zeker van zijn dat het vuur uit is, veegt de veegwagen het afval bij elkaar. Debrandweermannenkijkenrustig toe. Sanderneemt eenslok water. ‘Wat een bende, zeg!’ Ferdi knikt. ‘Gelukkig ishet oudpapier.Dat fiktwel,maar stinkt niet zo.’ ‘Dat was vorig jaar wel anders,’ grinnikt Sander. ‘Wat dan?’ wil Ferdi weten. Sander leunt tegen de treeplank van de brandweerauto. ‘We hadden een melding van een containerbrand. Dat bleek een vuilniswagen te zijn, die geladen was met plastic afval. De 3 Een O-bundel is een opgerolde, flexibele lagedrukslang. Door de wijze waarop de slang is opgerold is deze erg snel inzetbaar. Een O-bundel kan wel 400 liter water per minuut geven.

12 chauffeur had toen ook alles op straat gekieperd. Stinken, die zooi! De chauffeur vermoedde dat er iemand een batterij bij het afval hadgegooid. Behalve slecht voor hetmilieu, isdat ook nog eens brandgevaarlijk.Waarschijnlijk is die batterij door de pers in de wagen stukgegaan, ontploft en heeft toen alles in de fik gezet. Gelukkig is deze klus sneller klaar.’ ‘Dat klopt,’ antwoordt Erwin. ‘Als die veegwagen klaar is, gaan wij weer weg.’ Dat blijkt na een kwartier het geval. Opgewekt stappen de brandweermannen in de tankautospuit en rijden weer naar de kazerne. Na het middageten vertrekken ze voor stratenkennis. Met drie voertuigen rijden zedoor Apeldoornomde stad te controleren op wegversperringen. Tegelijk oefenen ze de namen van de straten om die beter in hun hoofd te krijgen. Sander lacht, hij leertdeweg indestadsteedsbeterkennen.Nadestratenkennis moeten ze ook nog een controle doen bij de bouw van een vreugdevuur. Sander zucht. Het hoort erbij,maar die controles doen, isniet zijnding.Hij draait eensmal straatje in.Dit is altijd eenuitdaging.Rustigrijdthij langsdegeparkeerdeauto’s,maar al snel remt hij af. Voor hem staat een felgroene auto, half op de stoep en half op de weg geparkeerd. ‘Ja, hier komen we dus niet langs.’ Sander drukt geïrriteerd op de claxon. ‘Reageer niet zo boos!’ zegt bevelvoerder Erwin naast hem. ‘Boos? Ik zou het liever verontwaardigd noemen,’ zegt Sander. ‘Ook goed. Nergens voor nodig. Het is veel te warmom je druk te maken.’

13 ‘Daar heb je gelijk in.’ In de spiegel ziet hij het hulpverleningsvoertuigendehoogwerkergeduldigachterhemstaanwachten. Nog steeds verschijnt er niemand om de groene auto weg te zetten. ‘Als er nu brand was geweest, had meneer pech. Dan had hij een paar mooie rode streepjes en wat deukjes,’ foetert Sander, terwijl hij de claxon nu wat langer indrukt. ‘Dán mag het, maar nu moet je even geduld hebben,’ reageert Erwin. Sander laat zijn hoofd achterover rusten en wacht af. Erwin heeft gelijk. Hij moet zich niet zo druk maken. Maar hij wil gewoon lekker kunnen rijden in de tankautospuit. De porto begint te kraken. ‘Heeft Sander de motor stil laten vallen?’ grapt Gerrik vanuit de hoogwerker. ‘Gewoon het sleuteltje omdraaien en opnieuw starten, Sander.’ Lachend zwaait Sander uit het open raampje naar achteren. ‘Nu duurt het toch wel lang,’ vindt ook Erwin. ‘Laten we maar achteruit terugrijden. Ik leg wel even een flyer onder de ruitenwisser.’Debevelvoerderspringtnaarbuiten.Ondertussen pakt Sander ook een flyer van de stapel en bekijkt het papier. Goedommensenzotewaarschuwen.Sommigendenkenerniet over na hoe ze hun auto parkeren, maar als een auto verkeerd geparkeerd staat, kunnen er voor de brandweer kostbare minuten verloren gaan. Erwinheeft het papieronderde ruitenwisser gestokenen loopt naar de andere voertuigen. In de spiegel ziet Sander hoe de bevelvoerder iets tegen de chauffeurs zegt. Waarschijnlijk legt hij uit waarom ze niet verder kunnen. Dan gaat Erwin op de hoek van de straat staan en wenkt. Eerst rijdt de hoogwerker

14 Nummer 180122 0942 8749 Soort voertuig Land Onderwerp ...maar bij brand of een ander incident hindert uw voertuig de doorgang van de brandweer. Dit gaat ten koste van uw veiligheid én die van uw buurtbewoners. Daarnaast kan uw auto beschadigd raken. Parkeer daarom uw auto op een geschikte plek waardoor de hulpdiensten kunnen passeren. Hiermee helpt u ons én de inwoners van uw wijk. Samen zorgen we voor een veiliger woon-en werkgebied! Geen bon... Personenauto Nederland Hinderen van voertuig

15 achteruit, gevolgd door het hulpverleningsvoertuig. Nu is Sander met de tankautospuit aan de beurt. Terwijl hij zich goed op de spiegels concentreert, rijdt hij achteruit. Juist op hetmoment dat Erwinweer inwil stappen, gaat depieper. Snel grabbelt Sander het apparaatje tevoorschijn en kijkt naar het adres. Dat is hier niet ver vandaan. Prio 1! Zodra Erwin gaat zitten, geeft Sander gas. De eigenaar van die groene auto heeft geluk gehad. Als demelding eerder binnenwas gekomen, had die auto vast wat rode streepjes op de zijkant gehad… Erwin neemt ondertussen contact op met de meldkamer. ‘Mensen horen babygehuil uit een ondergrondse container,’ vertelt Koenraad. Met een ruk kijkt Sander opzij. Zijn hart bonst in zijn keel. Een baby in een ondergrondse container? Hij zet de sirene aan en trapt het gas net wat dieper in dan hij anders zou doen. Koenraad heeft ook niet meer informatie. De melderheeftal indecontainergekeken,maarzietnatuurlijkniets. Erwin draait zich om naar achteren. ‘Meegeluisterd?’ Er komt een bevestigend antwoord van de achterbank. ‘Mark en Niels, pak de sleutel om de container te openen. Misschien kunnen we met de warmtebeeldcamera zien waar de baby ligt. Als dat niet lukt, trekken we voorzichtig met een haak de vuilniszakken uit de container.’ Sander voelt zich misselijk worden. Wie gooit er nu een baby in een ondergrondse container? Niet veel later rijden de brandweerauto’s de straat in waar het incident is. Een politieauto staat met de zwaailichten aan op de stoep geparkeerd. Een ouder echtpaar staatmet de agenten te praten.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==