9789033132582

10 Gelukkig wordt de neigingmeestal niet gevolgd door de daad. Een auto op de helling blijft staan zolang de handrem erop zit. God houdt de rem erop. Dat is Zijn algemene genade. Maar als de rem eraf gaat, als God een mens aan z’n goeddunken overlaat, moeten we ons bergen. Ondanks de zondeval kunnen we elkaar nog liefhebben. Het huwelijk wordt wel eens een overgebleven paradijsbloem genoemd. Misschien kunnen we vriendschap wel een andere paradijsbloem noemen. Door Gods bijzondere genade kunnen we in de weg van geloof en bekering weer in beginsel gaan beantwoorden aan het doel waartoe Gods ons heeft geschapen: God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. Vriendschap is een relatie tussen twee of meer mensen, alsook het beleven van die verbondenheid, die gegrond is op wederzijdse sympathie en achting en elkaar tot steun doet zijn. Binnen een vriendschap helpt men en aanvaardt men elkaar meer dan daarbuiten. Ook dat wat men als vrienden voor elkaar doet, wordt vriendschap genoemd. Het woord ‘vriend’ is eigenlijk vrieënd, en dat is niets anders dan het woord ‘vrijend’, afkomstig van ‘vrijen’. Nu wordt ‘vrijen’ doorgaans speciaal gebruikt als uitdrukking voor lichamelijke intimiteit. Oorspronkelijk was dat niet zo. Vrijen was gewoon een woord voor liefhebben of beminnen. Het gaat in dit boek niet over vriendschap die overgaat in verkering, verloving en huwelijk. Toch zal enerzijds blijken dat verschillende kenmerken van ‘gewone’ vriendschap ook terug te vinden zijn in de verhouding tussen een jongen en een meisje in de verkeringstijd en tussen man en vrouw in het huwelijk. Anderzijds verschilt vriendschap ook in veel opzichten van een liefdesrelatie.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==