9789033132360

Hans Mijnders De onvergetelijke gymmeester DEN HERTOG - HOUTEN

AVI M5 © 2023 Den Hertog B.V., Houten ISBN 978 90 331 3236 0 Illustraties: Daan van Oostenbrugge Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij digitaal, elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

1 De té gekke opdracht ‘Ik heb een geweldig idee, al zeg ik het zelf.’ Juf Sterre kijkt met een geheimzinnige blik de klas rond. ‘Wat is het, juf?’ wil Tara weten. Juf Sterre heeft vaak leuke ideeën, maar nu praat ze zelfs over een geweldig idee. Dat belooft wat. ‘Na de pauze zal ik...’ Gelijk barst een stroom van kritiek los. ‘Dat is niet eerlijk. Ons eerst nieuwsgierig maken en dan niks vertellen.’ ‘U moet het nú vertellen, anders gaan we niet rekenen.’ ‘Juf, u kunt ons niet in spanning laten zitten.’ Tara reageert op haar eigen manier: ‘Juf, ik heb last van nervozewiezewoze.’ ‘Volgens mij heb jij van meer dingen last.’ Joep schudt verbaasd zijn hoofd. ‘Hoe verzin jij toch elke keer die gekke woorden?’ Tara grinnikt. ‘Dat is een talent.’ ‘Ben ik blij dat ik zo’n talent niet heb.’ ‘O, jij bent gemeen.’ Tara geeft Joep een klap met het rekenschrift op zijn hoofd. ‘Kappen.’ Joepbeschermt zichzelfmetallebei zijnhanden. ‘Ik maak maar een grapje.’ ‘Ik dacht dat jullie verliefd op elkaar waren,’ merkt 9

Mohamed lachend op. ‘Willen jullie mijn idee nu nog weten, of niet?’ roept juf Sterre boven de herrie uit. Het is zo snel stil, dat de juf in de lach schiet. ‘Oké, dan. Wie van jullie heeft er een knuffel?’ Een knuffel?De juf had toch eengeweldig idee? Joep ziet dat allemeidenhunvinger omhooghebbengestoken.De jongenszittenvooralnaarelkaar tekijken.Waarschijnlijk hebben zeallemaal eenknuffel,maar durven zedat voor elkaar niet te bekennen. Waarom eigenlijk niet? Snel steekt hij zijn vinger omhoog en bijna gelijk volgen er meer. Tot alle kinderen met hun vinger omhoog zitten. Als laatste gaat ook de hand van juf Sterre omhoog. ‘Hè?’ Mohamed is helemaal verbaasd. ‘Heeft u ook nog een knuffel?’ ‘Waarom zou ik geen knuffel hebben?’ ‘Omdat u... omdat u getrouwd bent.’ Juf Sterre glimlacht. ‘Meester Benjamin en ik hebben allebei nog een knuffel. Meester Benjamin een ijsbeer en ik een aapje.’ ‘Ik heb ook een ijsbeer.’ ‘Ik een kangoeroe.’ ‘Mijn moeder heeft een pandabeer.’ Nu de juf heeft verteld dat zelfs meester Benjamin een knuffel heeft, schaamt niemand zich meer. ‘Maarnuwetenwenognietwat voor supergrandiozoidee de juf heeft,’ zegt Tara. ‘Dat is waar.’ Juf Sterre gaat op de kruk zitten die altijd voor in het lokaal staat. ‘Zoals jullie waarschijnlijk niet weten, is het de maand van de fotografie. Door allerlei natuurbladen worden er fotowedstrijden gehouden. 10

Het lijkt me leuk als wij deze maand in de klas ook een fotowedstrijd houden.’ Joep wrijft met een hand door zijn haren. ‘Ik heb geen fototoestel.’ ‘Maar wel een telefoon met een camera. Ja, toch?’ De juf kijkt even rond. ‘Iedereen zo te zien. Mooi zo. En anders mag je er voor de wedstrijd vast wel eentje van iemand lenen.’ ‘Maar wat heeft die fotowedstrijd met onze knuffel te maken?’ Cathleen begrijpt er nog altijd niks van. ‘Bij eenwedstrijd hoort een opdracht,’ gaat de juf verder. ‘En de opdracht is...’ Ze doet het digibord aan. ‘Ik heb de opdracht op het bord gezet, dan kunnen jullie er gelijk een tijdje over nadenken.’ ‘Maak een gekke, grappige of juist serieuze foto van je knuffel,’ leest Cathleen hardop voor. ‘Let op: de fotomoet wel eenverhaal vertellen.’ Ze fronst haarwenkbrauwen. ‘Eerlijk gezegd begrijp ik er nog niet veel van. Wat voor verhaal?’ ‘Daar had ikal eenkleinbeetje rekeningmeegehouden,’ zegt de juf. ‘Daaromhebbenmeester Benjamin en ik een paar voorbeeldfoto’sgemaakt.’ Ze tikt tegenhet digibord, zodat ereenfotoverschijnt. ‘Wat zien julliehier?Zeynep?’ ‘Een ijsbeer in de koelkast.’ ‘En wat wil meester Benjamin duidelijk maken?’ ‘Dat het op de Noordpool ook koud is.’ Juf Sterre schudt haar hoofd. ‘Zie je wel. Ik zei gisteren al tegen meester Benjamin dat jullie zijn bedoeling niet zouden begrijpen. Ik begreep het ook pas nadat hij het mij had uitgelegd.’ ‘Wat is het dan, juf?’ De foto van de ijsbeer die achter een 11

melkpak staat, is best leuk, maar Joep heeft ook geen idee wat de meester duidelijk wil maken. ‘Niemand een idee? Raimond?’ ‘Ik denk dat die ijsbeer bang is dat het niet koud genoeg blijft, en dat hij daarom in de koelkast is gekropen.’ ‘Wat goed.’ Juf Sterre knikt bewonderend. ‘Het heeft dus te maken met...’ ‘De klimaatverandering!’ Ineens weet Joep het. ‘Het gebiedwaar de ijsbeer leeft, wordt steeds kleiner en dat komt doordat het klimaat verandert.’ ‘En waardoor verandert het klimaat?’ wil de juf weten. ‘Door alle uitlaatgassen.’ 12

‘Dat is inderdaad een van de oorzaken. Maar er zijn er veel meer. Knap dat jullie de bedoeling van de meester hebben geraden. Nu eenmakkelijke.’ Ze tikt op het bord. Zodra de foto verschijnt, schiet de hele klas in de lach. ‘Amy, wat zie je?’ vraagt juf Sterre. ‘Een aapje voor een prullenbak, met een stuk plastic in zijn hand.’ De juf knikt tevreden. ‘En wat bedoel ik?’ ‘Dat we afval in de prullenbak moeten gooien en niet op straat.’ ‘Heel goed. Afval moeten we scheiden. Nog eentje.’ ‘Dat is een makkie!’ roept Mohamed, als hij de foto ziet waarop het aapje en de ijsbeer op de stoeprand staan en allebeinaar linkskijken. ‘Goedoplettenvoor jeoversteekt.’ Juf Sterre knikt tevreden. ‘Is de bedoeling door de foto’s wat duidelijker geworden? De foto hoeft dus niet een of andere ingewikkelde betekenis te hebben, maar moet wel iets vertellen.’ ‘Juf, mogen we in groepjes werken?’ vraagt Tara. ‘Goeie vraag. Jullie maken zelf groepjes van drie of vier. Dat is gezellig. Maar iedereen levert zelfgemaakte foto’s in.Degroepjeswil ikvandaagvanjulliehoren,want ikwil niet dat er iemand alleen overblijft. Weet je wat, maken jullie die groepjes nu maar. Dan is dat gelijk duidelijk.’ ‘Wij?’ Mohamed komt naar Joep toe gelopen. Joepknikt enkijkt naarTara, diebij de tafel vanCathleen staat. ‘Volgens mij hebben we al een groepje.’ ‘Wij met z’n vieren?’ Tara komt met Cathleen bij de tafel van Joep staan. ‘Als julliemaar niet allemaal meidendingen bedenken,’ zegt Mohamed. 13

‘En jullie niet van die stoerepoerejongensdingen,’ reageert Tara tegelijk. ‘Wat voor knuffel hebben jullie?’ ‘Ik heb een pinguïn,’ zegt Mohamed. ‘Ikhebeenheel grotebeer. Die iswel zógroot.’ Joephoudt zijn hand ongeveer een meter van de grond. ‘Zijn de groepjes gemaakt?’ roept juf Sterre boven de herrie uit. ‘Dan gaan we weer zitten.’ ‘Wat hebben jullie?’ vraagt Mohamed snel aan Tara en Cathleen. ‘Eenaapmet heel langearmen,’ zegt Tara, terwijl zegaat zitten. ‘Die is echt megasuperdepuperlief.’ ‘En ik heb een felroze varkentje met een blauwe strik om zijn nek. Hij heet knorretje.’ Cathleen kijkt helemaal verliefd. ‘Juf, wie kiest de leukste foto uit?’ wil Zowy weten. ‘Dat doen meester Benjamin en ik.’ ‘Is er ook een prijs?’ vraagt Achmed. ‘Bij een wedstrijd hoort een prijs.’ Juf Sterre glimlacht. ‘Maar welke blijft nog een verrassing.’ ‘Heeft iemand al een idee?’ Joep zet zijn fiets tegen een hek. Na schooltijd zijn zemet z’n vierennaar het park gefietst. ‘Ik niet.’ Mohamed haalt een rol snoep uit zijn zak, haalt er eentje uit en geeft de rol door aan Tara. ‘Eentje.’ ‘Welkeknuffel heb jij ookalweer?’ Tarapakt eensnoepje, geeft de rol aan Joep en gaat op de leuning van een bankje zitten. ‘Een pinguïn toch?’ Mohamed knikt. ‘Ja, hoezo?’ ‘Stop een rol snoep en een tandenborstel in zijn bek, dan heb je een leuke foto.’ 14

Cathleen knikt. ‘En nog met een verhaal ook: snoep is slecht voor je gebit.’ Joep gooit de rol naar Cathleen. ‘Maarwel lekker.’ Cathleenhaalt driesnoepjesuit de rol. ‘Hé, kappen.’ Mohamed schiet overeind en rukt de rol uit de handen van Cathleen. ‘Ik zei: eentje.’ Cathleen gaat naast Tara zitten. ‘Met een lege rol kun je ook een leuke foto met een verhaal maken: snoep is lekker. Vooral als het van een ander is.’ Mohamed kijkt kwaad. ‘Volgende keer neem jij snoep mee.’ ‘Heeft iemand al een idee?’ wil Joep weten. Tara kijkt verbaasd. ‘Vind je dat met de tandenborstel en de rol snoep dan niet leuk?’ ‘Niet echt. We moeten iets bedenken waar niemand aan heeft gedacht.’ ‘Iets origineels, bedoel je.’ Mohamedgaat opde bagagedrager van zijn fiets zitten. ‘Ik heb wel een idee, maar...’ Tara aarzelt. ‘Ik denk dat jullie het niet leuk vinden.’ ‘Je kunt het in ieder geval vertellen,’ vindt Joep. Hij grinnikt. ‘Dan kunnen wij altijd nog bedenken of we het leuk vinden of niet.’ ‘Oké.’ Tara kucht een keer. ‘Ik dacht... Als we nou... Nee, ik zeg het niet. Jullie vinden het toch een stom idee.’ ‘Numoet je het zeggen ook.’ Cathleenwordt ongeduldig. ‘Vertel.’ ‘Mijn aapje heeft heel lange armen. Als we die zo neerzetten dat hij zijn armen om jullie knuffels heenslaat, dan...’ Ze haalt haar schouders op. ‘Nou ja, dan laten we zien dat je voor elkaar moet zorgen.’ 15

‘Best leuk,’ vindt Cathleen. ‘Maar ik weet niet of de bedoeling duidelijk wordt. Misschien denkt de juf dat we een groepsknuffel bedoelen.’ Joep schiet in de lach. ‘Ook leuk. Zullen we woensdagmiddag met onze knuffels door het dorp gaan lopen? Dan komen we vast op een nog beter idee.’ ‘Door het dorp?Met onze knuffel?’ Mohamed kijkt bedenkelijk. ‘Danhoopiknietdatweeenbekendetegenkomen.’ 16

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==