Komma Voorjaar 2022

komma - voorjaar 2022 3 www.hertog.nl

Contact met Den Hertog Bestellen: www.her tog .nl Advies: info@hertog.nl 030-6373434 030-6373434 Volg ons op: ☎ komma - voorjaar 2022 4

komma - voorjaar 2022 5

komma - voorjaar 2022 6 Belijden is doen Samengesteld door theologen en jeugdwerkers van de Hervormd Gereformeerde Jeugd Bond (HGJB). Je hebt belijdenis gedaan, en dan? ‘Belijden is doen’ is een cadeauboekje dat gegeven kan worden aan een jongere die net belijdenis heeft gedaan. Gebonden | 96 blz. | € 14,99 | 9789088973031 Belijden.nu Dr. A.J. Kunz De belijdenis van christenen van twintig eeuwen geleden helpt je om vandaag Jezus te volgen. Elk hoofdstuk begint met een actuele vraag en eindigt met drie gespreksvragen, voor hoofd, hart en handen. Paperback | 96 blz. | € 10,95 9789087184681 | nog niet verschenen Biddend belijden Ds. J. Joppe In dit boek gaat de auteur in op vragen over belijdenis doen en daarna. Hij benadrukt het belang van het gebed bij de voorbereiding, in de belijdenisdienst, maar vooral ook daarna. Gebonden | 123 blz. | € 15,50 | 9789033124495 Bij Hem is veel verlossing Ds. I. Kievit Ds. I. Kievit heeft in het Gereformeerd Weekblad Psalm 130 tekst voor tekst behandeld in wekelijkse meditaties. De wekelijkse meditaties zijn door de heer R.F. Rebel in kleine hoofdstukken weergegeven. Gebonden | 128 blz. | € 14,90 | 9789033131486 Beleden en vergeven Ds. H.J. van Marle Zes preken over Psalm 32. Beleden en vergeven is de uitwerking van zes preken die ds. Van Marle heeft gehouden in zijn gemeente te Staphorst. Gebonden | 128 blz. | € 13,90 |9789033131509 nog niet verschenen De Apostolische Geloofsbelijdenis Ds. C. Harinck Ds. C. Harinck heeft bij de uitleg van ieder artikel vragen toegevoegd. Daarmee is deze uitleg ook geschikt voor studiekringen en verenigingen. Paperback | 192 blz. € 19,90 | 9789033131554

komma - voorjaar 2022 7 De christen getroost Ds. M. Golverdingen Iedere preek begint met een korte verklaring van een passend Bijbelgedeelte. Het ging ds. Golverdingen erom de gemeenteleden te funderen in de leer van de Schrift. De jongeren worden op een aansprekende manier meegenomen. Gebonden | 737blz. | € 69,50 | 9789033131301 De gouden keten van de zaligheid Ds. N. den Ouden De orde van het heil geeft veel stof om bij stil te staan. Niet om nieuwsgierig in te dringen in dingen die voor ons te hoog zijn, maar om de Drie-enige God te leren aanbidden. Gebonden | 124 blz. | € 15,90 | 9789033130380 De weg ten leven John Cotton Gods weg en wijze om de ziel te brengen, te houden en voort te laten gaan op de weg van leven en vrede. Deze uitgave is vertaald en ingeleid door C.L. Freeke en voorzien van een aanbeveling door dr. L.J. van Valen. Gebonden | 560 blz. | € 29,95 | 9789087187019 Een baken in zee Ds. D.W. Tuinier In dit boek schrijft de auteur kort en krachtig over de persoon van Lot en trekt daarbij lijnen naar onze tijd en ons hart. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met gespreksvragen. Paperback | 104 blz. | € 12,90 9789033131028 Een sterke held Ds. D.W. Tuinier Het leven van Gideon behandeld voor jongeren. Paperback | 128 blz. | € 12,50 | 9789492433923 nog niet verschenen Geleid door de Geest Octavius Winslow In Romeinen 8 worden verschillende hoofdpunten van het Evangelie op inhoudsvolle en kernachtige wijze verwoordt. Octavius Winslow schreef over dit Bijbelhoofdstuk 35 meditaties, waarin hij al deze zaken behandelt. Gebonden | 296 blz. | € 26,95 | 9789087187309

komma - voorjaar 2022 8 Gelooft ook in Mij Matthew Henry In dit boek schrijft de auteur kort en krachtig over de persoon van Lot en trekt daarbij lijnen naar onze tijd en ons hart. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met gespreksvragen. Gebonden | 72 blz. | € 11,90 | 9789033131295 Genade gevonden bij God Ds. J. Westerink De geschiedenis van Noach is de geschiedenis van Gods genade. De auteur werkt het leven en de tijd van Noach uit naar onze tijd. ‘Gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.’ Gebonden | 107 blz. | € 15,50 | 9789033130922 Grondslagen van de christelijke religie Hugo Binning Dit boek, een standaardwerk in de theologie, bevat een verklaring van de Westminster Catechismus, voor zover Binning daarmee gekomen is, dat wil zeggen tot vraag 21. Gebonden | 313 blz. | € 31,50 | 9789033131226 Het zaad zal Hem dienen Ds. A. Moerkerken Gedachten rond het doen van openbare geloofsbelijdenis. Wat is dat eigenlijk: het doen van openbare belijdenis? In deze uitgave gaat ds. Moerkerken op dergelijke vragen in. Gebonden | 93 blz. | € 13,50 | 9789033130489 Inzicht Mart-Jan Paul e.a. In deze bundel staan artikelen over theologie, kerkgeschiedenis, wetenschapsvisie, natuurwetenschappen en biologie. Het doel van deze bijdragen is inzicht in Gods schepping, zodat we ons over Hem verwonderen. Paperback | 352 blz. | € 19,95 9789087187002 | verschijnt binnenkort Is het wel echt? Jaco Slobbe Ds. Th. Van der Groe (1705-1784) schreef het bekende boek ‘Toetssteen der ware en valse genade’. ’Is het wel echt?’ is een vereenvoudiging van dit boek in vraag en antwoord, om dit werk van ds. Van der Groe toegankelijk te maken voor jongeren en ouderen. Gebonden | 256 blz. | € 18,95 | 9789087186913

Bidden kun je leren Anne van Olst Bidden kun je leren. Dit boek wil daarbij helpen. Het is een praktische gids voor gebed, zowel voor beginners die een helpende hand kunnen gebruiken bij de eerste stappen op de weg van het gebed. Paperback | 160 blz. | € 28,90 9789043536684 komma - voorjaar 2022 9 Jong geleerd... Ds. A. Moerkerken Generaties catechisanten zijn of worden eruit onderwezen: Voorbeeld der Goddelijke Waarheden, het vragenboekje van ds. A. Hellenbroek. Al drie eeuwen wordt het gebruikt in kerk en gezin. Gebonden | 475 blz. | € 37,50 | 9789033130960 Met Christen op reis? John Bunyan ‘De Christenreis’ van John Bunyan is een van de belangrijkste werken uit de wereldliteratuur. In deze editie voor onderweg vind je de meest recente vertaling van prof. dr. A. Baars. Paperback | 240 blz. | € 14,95 | 9789087186135 Mij zal niets ontbreken Philip Henry Achttien preken van Philip Henry voor het eerst in het Nederlands verschenen. In zijn preken blijft Henry dicht bij de Bijbeltekst; hij geeft er een duidelijke en eenvoudige verklaring van. Gebonden | 240 blz. | € 28,90 9789033131479 Op leven en dood Evert Barten Voor iedereen die op een eigentijdse manier en aan de hand van herkenbare vragen de rijkdom van De viervoudige staat wil leren kennen, is er dit boek. Ook goed te gebruiken om een bijbels antwoord te vinden op de meest uiteenlopende geloofsvragen. Gebonden | 161 blz. | € 22,90 | 9789033125157 Rijkdom! Jeroen Kriekaard Jaren geleden schreef de Schotse dominee William Guthrie zijn boek ‘Des christens groot interest’. Je zou ook kunnen zeggen: ‘De grote rijkdom van een christen.’ Dit oude en bekende boek van Guthrie is nu voor jou herschreven. Paperback | 128 blz. | € 10,95 9789087186920

komma - voorjaar 2022 10 Tabitha Ds. A. Verschuure Tabitha en andere vrouwen uit de Bijbel. Uitgave ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Vrouwenbond Ger. Gem. De overdenkingen zijn leerzaam en legt de auteur de boodschap van Gods Woord aan het hart van de lezer. Gebonden | 96 blz. | € 10,90 | 9789033131622 Toegewijd leven Frances Ridley Havergal De overtuiging dat een toegewijd leven zegen brengt voor jezelf en je omgeving, weet zij over te brengen op een wijze die ook vandaag nog aanspreekt en uitdaagt. Gebonden | 160 blz. | € 17,95 | 9789087186999 Volg Mij na - deel 3 Steef Post en Filip Uijl Dit boek beschrijft het leven van Asja; haar moeilijke jeugd, haar bekering en haar dienst aan Christus als liefdevolle moeder en trouwe echtgenote van Stepan Germanjuk. Deel 3 in de serie ‘Kroongetuigen’. Paperback | 120 blz. | € 9,95 | 9789087187316 verschijnt binnenkort Volharden in de gezonde woorden Ds. P. van Ruitenburg De leer wordt steeds minder populair. En de waarheid? Dat begrip is tegenwoordig per definitie verdacht. Ds. P. van Ruitenburg biedt in dit boek een toegankelijk overzicht van de volledige geloofsleer. Gebonden | 352 blz. | € 34,50 | 9789033131523 verschijnt mei 2022 Wandelen als christen Johan Krijgsman De auteur nodigt de lezer uit om dit boek biddend te lezen. Hij wil proberen de weg te wijzen naar dé Weg. Ook wil hij laten zien hoe je anderen kunt opwekken met Hem te gaan wandelen. Paperback | 96 blz. | € 12,90 | 9789033131516 Wat is geloven? Ds. J.M.J. Kieviet Wat is dat precies: geloven? Een belangrijke vraag. Dit boek - een weekboek - probeert op die vraag antwoord te geven. In de vorm van een soort abc van het geloof. Voor elke week een woord. Paperback | 191 blz. | € 16,90 9789033129964

komma - voorjaar 2022 11 Aan de voet van het kruis Octavius Winslow Veertien meditaties die betrekking hebben op het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. Nadrukkelijk past Winslow de behandelde teksten toe. Gebonden | 192 blz. | € 18,50 9789033131462 Hoop in bange tijden Tim Keller De betekenis van Jezus’ opstanding. De auteur wil laten zien wat een verschil de opstanding maakt voor alles waar we mee te maken hebben. Paperback | 304 blz. | € 19,95 9789051946062 In het spoor van de Geest Dr. Gerrit Vreugdenhil In dit dagboek verdiepen we ons vijftig dagen in de persoon en het werk van de Heilige Geest. Vanuit het onderwijs dat Jezus over de Geest geeft in Johannes 14-16. Paperback | 116 blz. | € 15,99 9789088972980 Machtige Arm, lijdende Knecht Maarten Luther Luthers verklaring van Jesaja 53 zal veel mensen aanspreken. Sommigen willen weten hoe de Reformatie dit hoofdstuk heeft gelezen. Anderen willen het lijden van de Knecht meditatief overdenken. Gebonden | 152 blz. | € 17,95 | 9789087187323 Om zondaars te bevrijden John Flavel John Flavel stond in de puriteinse traditie van zijn dagen en was een zeer begaafd spreker. Daarnaast publiceerde hij enkele omvangrijke boeken. Daaruit zijn deze overdenkingen samengesteld. Paperback | 104 blz. | € 9,95 | 9789087186869 Rondom het kruis Ds. J.J. ten Brinke e.a. In ‘Rondom het kruis’ volgen we in zeven weken zeven (groepen) personen die tijdens Jezus’ laatste uren op aarde om Hem heen stonden. Voor elke lijdensweek schreef een auteur zes meditaties met reflectievragen. Paperback | 128 blz. | € 15,99 9789088972966

“Uit een boek leert men altijd wat, al was ’t alleen maar, dat men beter een ander boek had kunnen kopen.” (Chr. G. van Buuren) komma - voorjaar 2022 12

komma - voorjaar 2022 13 Bijbel, Bantoes en boeren Ada SchoutenVerrips Dit is het bijzondere verhaal van een arme halfwees, die als kind alle zendingsverhalen aan zijn moeder kon navertellen die hij op de zondagsschool had gehoord. Gebonden | 213 blz. | € 22,90 9789463701648 De plaag doen ophouden L. Vogelaar Kerk tijdens de pandemie. Er zijn veel overeenkomsten met de coronacrisis. Met citaten wordt in dit boek geschilderd hoe diepingrijpend een pandemie was voor familie, een stad of dorp en ook in het kerkelijk leven. Paperback | 184 blz. | € 14,95 9789087187286 Huilend vaderhart Thijs Aarten Thijs Aarten beschrijft welke impact het verlies van zijn zoontje op hem als zorgverlener heeft. Hoe tegenstrijdig is het dat je zorg verleent aan anderen terwijl je zelf hulp nodig hebt? Paperback | 192 blz. | € 13,95 9789087186944 | nog niet verschenen Jozua Dick Both Dit boek is geschreven voor leiders die als christen leiding (willen) geven. Zowel binnen een christelijke organisatie of kerkelijke gemeente als daarbuiten. In ieder hoofdstuk wordt steeds een gedeelte van het Bijbelboek behandeld. Gebonden | 240 blz. | € 22,50 | 9789087187033 verschijnt binnenkort Moederzegen Eline ZandeeKranendonk In openhartige stukjes worden gedachten over de zegen van het moederschap in Bijbels perspectief geplaatst. Ieder hoofdstuk is een handreiking om in de dagelijkse praktijk van je gezin je gedachtenop God te richten. Gebonden | 104 blz. | € 13,95 | 9789087187279 Zachtmoedig en nederig van hart Dane Ortlund In Mattheüs 11 beschrijft Jezus Zichzelf als ‘zachtmoedig en nederig van hart’. Hij verlangt ernaar dat Zijn kinderen, die strijden met zonde en lijden, Zijn hart leren kennen en rust vinden in Hem. Ortlund overdenkt deze woorden van Gods Zoon. Gebonden | 219 blz. | € 18,95 | 9789087185633

komma - voorjaar 2022 14 Sta op en leef Hans Alderliesten In ‘Sta op en leef’ komen thema’s aan de orde die we liever vermijden, maar die aan de orde van de dag zijn in onze gebroken werkelijkheid: ongemak, eenzaamheid, verdriet, ziekte, ongeluk. Paperback | 160 blz. | € 12,95 9789087187026 Transgenderisme in Bijbels perspectief Dr. B.A. Zuiddam red. Wat is transgenderisme en hoe ga je ermee om als christen? Dit boek geeft een duidelijke handreiking Wat zegt de Bijbel? Hoe verschilt het denken van onze tijd daarvan? Wat zijn de medische feiten? Paperback | 128 blz. | € 11,95 9789087187293 | verschijnt binnenkort De weg die tot het leven leidt Sara van der Mast Sara van der Mast heeft veel vastgelegd over haar persoonlijk geestelijk leven. Haar man, de bekende predikant F. Ridderus, heeft de nagelaten geschriften van zijn overleden vrouw ter herinnering uitgegeven. Gebonden | 128 blz. | € 14,90 | 9789033131547 april 2022 Een zwerveling in Mesech Jannetje van Ee De foto in dit boek waar Jannetje van Ee tussen de predikanten Lamain en Van der Poel staat is typerend. Zij leefde met Gods knechten en -kinderen, ongeacht het kerkverband. Gebonden | 164 blz. | € 22,90 | 9789463701464 Oud-Hervormd Dr. Bart Jan Spruyt Dit boek biedt de eerste, uitgebreide biografie van ds. Felix. Zijn contacten met eenvoudige vromen in Friesland worden uitgebreid beschreven. Daarnaast bevat dit boek teksten van ds. Felix zelf. Gebonden | 352 blz. € 24,90 | 9789033131615 | mei 2022 Uw dochters zullen profeteren B. Hooghwerff Een bemoedigend en goed gedocumenteerd verslag van een stukje historie waarvan de rijke gevolgen tot in het recente nageslacht merkbaar zijn. Gebonden | 160 blz. € 17,50 | 9789033131608 | april 2022

komma - voorjaar 2022 15

Cathy Gohlke komma - voorjaar 2022 16 RECENSIE: Jaren terug reed Cathy Gohlke met haar broer door de heuvels in North Carolina. Daarbij kwamen ze door een straat die volgens een bordje ‘No Creek’ heette en het zien van die naam bleek inspirerend, want uiteindelijk ontstond daardoor de gemeenschap No Creek, waarover je leest in Cathy’s nieuwste roman ‘Nachtvogel’. Inhoud Philadelpia, 1941. Als haar moeder overlijdt, verzamelt Lilliana Slope alle moed en ontvlucht ze haar gewelddadige echtgenoot. Ze gaat naar haar oudtante Hyacinth Belvidere in het dorpje No Creek en niet lang nadat ze daar is aangekomen, besluit ze om het landgoed van haar tante nieuw leven in te blazen. Ze knapt het huis op en opent er een bibliotheek waar iedereen, ongeacht de huidskleur, welkom is. Door dit project en de vriendschap met een aantal dorpsbewoners vindt Lilliana herstel en leeft ze langzaamweer op. Maar dan staat haar man onverwacht op de stoep en blijkt dat ze zich door de bibliotheek en haar omgang met de zwarte mensen de woede op de hals heeft gehaald van de Ku Klux Klan, en dreigen de gevaren van haar verleden en heden haar kapot te maken. Waardering Cathy schrijft graag over thema’s als ‘zorg voor de onderdrukten’ en ‘opstaan tegen onrecht’ en ditmaal heeft ze die verwerkt in een aangrijpend verhaal over huiselijk en racistisch geweld en (kerkelijk) misbruik, tegen de levendige achtergrond van een Zuiders dorpje. En als je er, na een bladzijde of honderd, eenmaal goed in zit, raakt het diep, zowel vanwege de beschrijvingen van onvoorstelbaar en gruwelijk geweld en misbruik,

Cathy Gohlke Nachtvogel Paperback | 33131424 448 blz. | € 26,90 komma - voorjaar 2022 17 als vanwege de boodschap ervan, die is gebaseerd op Mattheüs 18:6. Maar het heeft ook iets hoopvols, want daarnaast toont het aan dat er, met moed, maatschappelijke bewogenheid en de genezende liefde van God, verandering mogelijk is. Door deze diepgang enerzijds en alle andere goed gebalanceerde verhaalelementen anderzijds staat deze vuistdikke roman als een huis. Conclusie ‘Nachtvogel’ is een meeslepende roman die impliciet, maar krachtig oproept om om te zien naar slachtoffers van geweld en misbruik. Laat je niet onbewogen! Over het Instagramaccount Leeslievelings Op Leeslievelings vind je álles over je favoriete christelijke boeken – jouw leeslievelings; van fictie tot non-fictie, en voor zowel jong als oud. Met onder andere recensies, leestips, interviews met auteurs, polls, leeslievelings van anderen, nieuws over de nieuwste boeken en daarnaast nog meer leuks. Met als doel leuke en inspirerende content bieden rondom christelijke boeken en zo een gezellige boekencommunity creëren, waar volgers zich niet alleen láten inspireren, maar ook anderen inspireren met hun mening, ideeën en gedachten over boeken. In de hoop dat heel (christelijk) Nederland weer of nog meer gaat lezen.

komma - voorjaar 2022 18 De aard van breekbare dingen Susan Meissner Een heftige aardbeving leidt tot een verwoestend inferno. Uit de puinhopen staan twee vrouwen en een klein meisje op. Voor hen is dit het begin van een nieuw leven. Paperback | 384 blz. | € 22,99 9789023960966 De bibliotheek van Saint-Malo Mario Escobar Net als in zijn eerdere boeken weet Mario Escobar de Tweede Wereldoorlog meesterlijk tot leven te brengen. Paperback | 326 blz. € 19,99 | 9789029732604 De buurtbarbecue Gerjanne van Lagen Gerjanne van Lagen schrijft in ‘De buurtbarbecue’ verhalen over het leven en leed van gewone mensen, en laat daarmee zien dat niets is wat het lijkt. Paperback | 144 blz. | € 10,95 | 9789087187217 | verschijnt mei 2022 De Joodse hemel Liesbeth van Dijk Een aangrijpend verhaal, gebaseerd op het waargebeurde drama van de ontruiming van de Joods-psychiatrische inrichting ‘Het Apeldoornse Bosch’. Paperback | 300 blz. | € 21,50 9789033131592 | verschijnt april 2022 De stem van een vrouw Francine Rivers In ‘De stem van een vrouw’ van Francine Rivers wordt Kathryn Walsh met groot onrecht geconfronteerd. Ze wil niets liever dan de strijd aangaan, maar wat als ze daarmee haar leven riskeert? Gebonden | 544 blz. | € 24,99 | 9789029732536 Een haastig huwelijk Jody Hedlund Als Zoe Hart werkloos raakt, besluit ze met een postorderbruidenschip te emigreren naar Amerika om daar een beter leven te vinden én haar broer, die lang geleden is vertrokken omdat hij een misdaad heeft begaan. Paperback | 368 blz. | € 22,99 | 9789029732390

Liesbeth van Dijk De Joodse Hemel Paperback | 33131592 300 blz. | € 21,50 komma - voorjaar 2022 19 Liesbeth van Dijk (1972) begon uit historische belangstelling onderzoek te doen naar de ontruiming van ‘Het Apeldoornse Bosch’. Dat resulteerde in haar debuut De Joodse hemel. De roman bevat een aangrijpend verhaal, gebaseerd op het waargebeurde drama van de ontruiming van de Joods-psychiatrische inrichting ‘Het Apeldoornse Bosch’. In de nacht van 21 op 22 januari 1943 werden de 921 nog aanwezige Joodse patiënten en personeelsleden weggevoerd naar vernietigingskamp Auschwitz. Samenvatting boek: Nava werkt als verzorgster op de kinderafdeling van ‘Het Apeldoornse Bosch’. Daar is haar gehandicapte broertje Levi opgenomen, en Nava heeft haar ouders plechtig beloofd trouw voor hem te zorgen. Het thuisfront heeft het moeilijk door de toenemende vernederende maatregelen tegen de Joden door de Duitse bezettingsmacht. Nava blijft het liefst in Apeldoorn, want de Duitsers laten de Joodse inrichting betrekkelijk ongemoeid. Niet voor niets wordt de instelling ‘de Joodse hemel’ genoemd. Bovendien is Nava daar bij haar collega Jacob – een intelligente en zorgzame verpleger, met wie ze al snel een relatie krijgt. Dan komen er steeds meer geruchten dat de Duitsers ‘Het Apeldoornse Bosch’ gaan ontruimen. Alle niet-Joodse collega’s worden ontslagen en de dreiging neemt toe. Jacob deelt zijn zorgen met Nava. Zal hij de instelling ontvluchten en haar achterlaten met de kwetsbare Levi? De Joodse hemel verschijnt in april dit jaar en is een aanrader voor 16+ en historisch geïnteresseerden omdat het een documentaire roman is (er is een fictief verhaal geweven rondom de historische feiten om zo goed mogelijk te laten voelen en beleven wat er echt gebeurd is).

komma - voorjaar 2022 20 Een lied tussen de doornen Hanneke Stark-ten Voorde Na ‘Ondergaande zon’ schreef Hanneke Starkten Voorde opnieuw een indringende oorlogsroman die aanzet tot nadenken over het maken van keuzes en de gevolgen daarvan. Paperback | 352 blz. | € 16,95 9789087186821 Een uitgestoken hand - deel 3 Thea Zoeteman In ‘Een uitgestoken hand’ van Thea Zoeteman, het derde deel van de Nicolet-trilogie, moet Nicolet leren leven met haar ex-man met een narcistische persoonlijkheidsstoornis terwijl ze samen hun kinderen opvoeden. Gebonden| 224 blz. | € 17,50 | 9789020538434 Hoop is een kleine vogel Susie Finkbeiner ‘Hoop is een kleine vogel’ is een aangrijpende roman over wat het betekent om familie te zijn, geschreven vanuit het perspectief van de vader, de moeder en de zus van een geadopteerd meisje. Paperback | 384 blz. | € 21,99 | 9789029732369 | verschijnt april 2022 Juweel van de Nijl Tessa Afshar ‘Juweel van de Nijl’ gaat over Chariline, die als wees wordt opgevoed aan de rand van de Nijl. Haar tante laat niet veel los over de tragische relatie van haar ouders, maar haar mooie donkere huid verraadt dat haar vader een Kushiet was. Paperback | 400 blz. | € 22,99 | 9789029732437 Mijn land, mijn bloed Eline Rosenhart Spanningen rondom de al Al-Aqsamoskee in Jeruzalem leiden tot een nieuwe golf van geweld. Na dramatische gebeurtenissen moeten Wael, Yahav en Nienke ingrijpende keuzes maken over hun identiteit en hun toekomst. Paperback | 352 blz. | € 21,99 | 9789029732338 | verschijnt april 2022 Teken van trouw Marianne Grandia Een eerlijk verhaal over twee gebroken mensen, die op zoek zijn naar heling, rust en trouw. Het speelt zich in dezelfde omgeving af als ‘Onder Zijn vleugels’ en ‘Koorden van liefde’, maar is ook te lezen als een op zichzelf staande roman. Gebonden | 384 blz. | € 22,99 | 9789029732567 verschijnt april 2022

komma - voorjaar 2022 21

komma - voorjaar 2022 22 Vandaag ben ik de bruid Janny den Besten Het leven van Pam is nogal saai. Ze is thuiswonend en single nadat de geplande bruiloft met Jack plotseling niet doorging. ‘Vandaag ben ik de bruid’ is het vervolg op ‘Bruidsjurk op zolder’. Paperback | 216 blz. | € 12,95| 9789087186814 Vleugels als een duif Christine Farenhorst Moeder Marguerite sympathiseert met de calvinisten en vader Henri is katholiek. Jeanne wordt daardoor heen en weer geslingerd tussen de oude vertrouwde roomse leer en het nieuwe reformatorische geloof. Wat zal ze kiezen? Paperback | 224 blz. | € 17,95 9789087186951 | verschijnt april 2022 Beeldenstorm! - deel 2 Daan van Oostenbrugge Als de landvoogdes van de Nederlanden de strenge vervolging van de protestanten tijdelijk verzacht, heerst er rust en vrede in de stad waar Andries, Alijt, Dirk en Jacoba wonen. Maar niet voor lang: een mysterieuze man zorgt voor onrust. Paperback | 56 blz. | € 7,95 | 9789087187156 De hut van oom Tom Daan van Oostenbrugge Oom Tom is slaaf op de katoenplantage van meneer Shelby. Als meneer Shelby zijn favoriete slaaf Tom verkoopt, begint voor Tom een leven vol ellende. Deze hervertelling in woord én beeld is geschikt voor kinderen van 8 jaar en ouder. Paperback | 56 blz. | € 11,95 | 9789087186777 De zwarte ruiter - deel 1 Adri Burghout Als een collega van Mike Lewis, alias De zwarte ruiter, in koelen bloede wordt neergeschoten bij een treinoverval, weet de jonge Marshal wat hem te doen staat. Hij opent de jacht op de leider van de bende die de overval pleegde. Gebonden | 192 blz. | € 11,95 | 9789087186906 Gevaar in Gouda Jan Vermeulen Het is 1572. Jochem vindt het wel spannend als de Geuzen komen om Gouda te veroveren voor de Prins van Oranje. Als hij later een gevaarlijk geheim afluistert, probeert hij dat in zijn eigen voordeel te gebruiken. Gebonden | 192 blz. | € 11,95 | 9789087187149

komma - voorjaar 2022 23 Help! Herrie in huis - deel 3 Mirjam Schippers Nu Julian en Naomi getrouwd zijn, wonen er maar liefst negen personen in het grote huis aan de Kastanjelaan. Fenna moet er erg wennen. Blijft er nog wel een momentje voor haarzelf over? Paperback | 320 blz. | € 13,95 9789087186876 | verschijnt april 2022 Megadeal in Münster - deel 9 Bert Wiersema Als de vader van Simon en Kirsten gevraagd wordt om een oude akte uit Münster weer leesbaar te maken, lijkt dit een routineklusje. Maar waaromwordt er vervolgens bij hen ingebroken? Gebonden | 192 blz. | € 13,99 | 9789085434696 Phillis Wheatly Simonetta Carr Phillis schrijft in haar gedichten dat iedereen recht heeft op vrijheid. Niemand mag vergeten dat alle mensen, zwart en wit, dezelfde Schepper hebben. Phillis vertrouwde erop dat God een bedoeling had met haar leven. Gebonden | 64 blz. | € 13,95 | 9789087186982 verschijnt april 2022 Redding uit de nood B. Hooghwerff In tien verhalen kun je lezen hoe goed de Heere zorgt voor Zijn volk. Net als iedereen kunnen ook Gods kinderen ziek worden of in grote nood komen. Maar de Heere helpt en redt hen. Op zijn tijd, en vaak op een heel andere manier dan wij verwachten. Gebonden | 72 blz. | € 13,50 | 9789033131370 Schuilplaats Herman Wilbrink Bij Arnhemwordt hard gevochten. De geallieerden willen Nederland bevrijden van de Duitse bezetting. Veel mensen vluchten weg, maar Cas en Emma niet, want moeder is ziek. Een prentenboek over de slag om Arnhem. Gebonden | 32 blz. | € 11,90 | 9789033131585 verschijnt april 2022 Tel maar mee in de kerk Linda Bikker Linda Bikker maakte dit boekje om kinderen al op heel jonge leeftijd te laten ontdekken wat er allemaal te beleven is als je op zondag naar de kerk gaat. Kinderen leren niet alleen op een speelse manier tellen, maar ook horen ze dat in de kerk jonge kinderen méétellen! Gebonden | 64 blz. | € 8,95 | 9789087186807

komma - voorjaar 2022 24 Vliegen is fijn! - deel 5 Geesje Vogelaar-van Mourik In de klas van Tess en Jess hangen platen met vliegtuigen. Dat is voor het project over vliegen. Daan komt ook een dagje helpen. Hij heeft iets leuks geregeld. Waar gaan ze naar toe? Gebonden | 96 blz. | € 10,95 | 9789087186784 Waardeloos? Hans Mijnders De woorden komen harder aan dan de slagen op zijn hoofd. Waar-de-loos. Zonder waarde. Geen moment zou zijn vader hem missen als hij er niet meer was. Gebonden | 144 blz. € 12,50 | 9789033131561 verschijnt in april 2022 ‘Rookgordijn’ is een superleuk boek. Het gaat over de brandweer in Apeldoorn. Dit boek is het 5e deel van: Serie Brand meester! Zelf heb ik de hele serie. Ik vind dit boek en deze serie zo leuk omdat ik van de hulpdiensten houd. De serie gaat over Sander die in het eerste deel stage gaat lopen en dan bij de vrijwilligers en dan bij de beroepsbrandweer gaat. Het is ook zo leuk dat je bijvoorbeeld ideeën kunt opdoen om te spelen. Ik vind dat Herman Wilbrink (de schrijver van het boek) de snelle momenten goed kan vertellen en het verhaal zelf zit goed in elkaar. Ik zal een klein (spannend) stukje uit het boek voorlezen: ’’Opeens klinkt er een harde knal. Een felle lichtflits. De houten planken trillen onder zijn laarzen. Geschrokken kijkt Sander om zich heen. Waar komt dat vandaan’’… (Bard van Beek 11 jaar)

komma - voorjaar 2022 25 Omdat mijn juf al bijna het hele schooljaar ziek is heb ik 2 invaljuffen en 1 invalmeester, daarom heb ik het boek de onvergetelijke invaljuf gelezen. Het boek gaat erover dat groep 7 een invaljuf krijgt die ze echt niet leuk vinden. En met Cathleen (een meisje uit groep 7) is er iets aan de hand. Groep 7 voert allemaal rare acties uit om hun eigen juf weer terug te krijgen... Ik vind het een leuk boek omdat ik zelf invaljuffen heb (dat heb je al in de eerste zin gelezen). Ik vind de plaatjes ook erg mooi getekend. Emma Louter (9).

komma - voorjaar 2022 26 Recent is het boek Waardeloos? verschenen van Hans Mijnders. We stelden hem een aantal vragen. onderwerp zoek, blader ik vaak door die map heen. Wat me opviel, was dat ik best veel artikelen had over kindermishandeling. Allemaal waargebeurde verhalen van slachtoffers en hulpverleners. En hierbij moet je denken aan twee soorten mishandelingen: Kun je kort vertellen waar het boek over gaat? Hoofdpersoon is de vijftienjarige Riff. Hij heeft het niet makkelijk thuis. Op de meest onverwachte momenten krijgt vader een woedeaanval en slaat hij Riff in elkaar. Zijn vader vindt hemwaardeloos. Zonder waarde. Dat ene woord raakt hem tot op het bot. Zijn vader vindt hem een mislukkeling. Op school verbergt hij zo goed mogelijk wat er thuis gebeurt, maar Lizzy vertrouwt het niet en blijft lastige vragen stellen. Gelukkig heeft Riff een leuke hobby. Hij is een dingenzoeker. In de natuur en op straat vindt hij allerlei voorwerpen die hij mee naar huis neemt en in een vitrinekast legt. Als hij met zijn hobby bezig is, kan hij even al het getreiter van vader vergeten. Tot Riff op een dag thuiskomt en hij alles kapotgetrapt in de tuin ziet liggen. Nu heeft vader zelfs dat van hem afgepakt! Dan is de maat vol. Hoe kwam je op dit onderwerp? Die vraag wordt me regelmatig gesteld. Veel ideeën krijg ik door artikelen in kranten en tijdschriften. Ik heb een ordner vol knipsels en als ik een

Hans Mijnders Waardeloos? Gebonden | 33131561 144 blz. | € 12,50 komma - voorjaar 2022 27 Je denkt waarschijnlijk het eerst aan slaan, trappen, etc. Dat is zeker mishandeling. Het kan ook anders: door het maken van vervelende, minachtende opmerkingen, of door te doen alsof iemand er niet is, kan ook mishandeling plaatsvinden. Helaas kunnen kinderen ook te maken hebben met beide vormen van mishandeling. Door het lezen van al die artikelen is het verhaal over Riff ontstaan. Hoe was het om over zo’n heftig onderwerp te schrijven? Al schrijvend ging Riff steeds meer voor me leven. En zo kreeg ik ook steeds meer met hem te doen. Ze zeggen weleens dat je met woorden iemand meer pijn kunt doen dan met je vuisten. Voor Riff geldt dat zeker. Wat is het verdrietig als je vader of moeder je waardeloos vindt. Toch wilde ik het verhaal vertellen. Want helaas zijn er veel kinderen zoals Riff, die met deze vorm van mishandeling te maken hebben. Heb je nog tips voor kinderen die hiermee te maken hebben? Hopelijk ga je door dit boek beter begrijpen hoe verschrikkelijk eenzaam en onbegrepen jongens en meiden kunnen zijn die te maken hebben met kindermishandeling. Misschien kan Lizzy in dit boek je wel inspireren om iemand te helpen. En als jij er zelf mee te maken hebt, hoop ik dat je intussen hulp hebt gezocht. Die is er. Echt waar! In het nawoord vertel ik daar meer over.

komma - voorjaar 2022 28 Peter Eilander Fantasie Psalm 25 Een uitgebreide versie van een eerder verschenen koraalbewerking. 12 blz. | MR147 € 12,95 Christiaan Ingelse Psalm 72 Een bewerking voor trompet of solozang en orgel en een bewerking voor orgelsolo in combinatie met het Wilhelmus. 20 blz. | SPM202101090 € 11,90 Margaretha Christina de Jong Fantasia on “All People That on Earth Do Dwell” Melodie van Psalm 134. 12 blz. | 9790006569724 € 18,95 Margaretha Christina de Jong Psalmbewerkingen 12 Twee bewerkingen over Psalm 110-120. 32 blz. | AR142022 € 15,00 Marc de Leeuw Koraalbewerkingen Variaties over psalm 70 in barokstijl. 17 blz. | CAN603 € 10,95 Psalmbewerkingen voor orgel 2021 Psalm 13, 45, 54, 67, 68; Lofzang van Maria. 93 blz. | VOGG2021 € 30,00 Leen Schippers Looft, looft dan aller heren Heer’ Ter nagedachtenis, deel 2. o.a. Psalm 7, 89, 116, 134, 25. 16 blz. gen. | SM2201 € 14,50 Jan Peter Teeuw Psalmen voor orgel (4) Psalm 32, 90, 118, 121 en 141. 32 blz. | CAN610 € 14,45

komma - voorjaar 2022 29 Jannie KoetsierSchokker De bolletjesslikker Vanaf 7 jaar. cd | 9789493043565 € 10,50 Jannie KoetsierSchokker Maaike en Marijke in een vreemd land Vanaf 6 jaar cd | 9789493043572 € 10,50 Ludwina van KuijkKroneman Lies en Loes gaan verhuizen Vanaf 5 jaar. cd | 9789493043596 € 10,50 MirjamMoreeSchipper Gluurders in de tuin Vanaf 5 jaar. cd | 9789493043602 € 10,50 Ria Mourits-den Boer Corrie - verzetstrijdster van Haarlem Vanaf 7 jaar. cd | 8718028544827 € 9,95 Ria Mourits-den Boer Henkie en de viool van opi Vanaf 7 jaar. cd | 8718028543899 € 9,95 Ben de Raaf Bardo en de nieuwe buren Vanaf 9 jaar. mp3-cd | 9789493043619 € 13,50 Ben de Raaf Commotie in Crooswijk Vanaf 10 jaar mp3- cd | 9789493043589 € 18,50

komma - voorjaar 2022 30 Drukfouten vallen dikwijls de lezer meer op dan denkfouten (Cornelis Johannes Wijnaendts Francken)

komma - voorjaar 2022 31 Zoek de 10 verschi l len Sudoku Rebus

• Voor al uw boeken, muziek en cadeaus • Voor 21.00 uur besteld, morgen in huis – www.hertog.nl Duizenden voordeelboeken in onze (web)winkel

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==