9789033131523

17 De natuur Denk aan een hoge boom en kijk naar de bovenste groene blaadjes. Hoe kunnen die bladeren zo fris en groen zijn? De boom trekt water uit de grond en pompt dat helemaal naar boven... Moetenwe God bewijzen?We zijn niet alleen geborenmet godskennis,we horen ook Gods stem in de natuur.Het ruime hemelrond vertelt met blijde mondGods eer en heerlijkheid (Psalm 19)! Elke dag komt er een stroom van informatie op ons af, informatie over God. Paulus zei er wat over, lezen we in Handelingen 17. Paulus was inGriekenland op de Areopagus enwas in gesprekmet de plaatselijke filosofen.Het grote aantal tempels had een snaar geraakt bij Paulus.Hij begonmet te vertellen dat hij een altaar had gezien met het opschrift: ‘Voor de onbekende God’. De God Die de Grieken wel dienden maar niet kenden, kende Paulus wel. Hij verkondigde de Schepper van hemel en aarde, en zei dat deze God te groot was om in een tempel te wonen, en in feite heel dichtbij was. In Hem leven wij, bewegenwij ons en zijnwij,want we zijnGods geslacht! Zelfs deGriekse filosofen geloofden dat. Met andere woorden: God is dichterbij dan menigeen vermoedt. Hij is als het ware tastbaar! Hoe is het mogelijk dat de blaadjes in de top van een hoge boom, zo ver boven de grond, zo fris en groen kunnen zijn! Alsof er een grote pomp bezig is om water naar boven te loodsen... Wat dwaas om te zeggen dat er geen God is! Lees Psalm 14 maar. Wie God is Maar Wie is God, wat valt er over Hem te zeggen? Ik denk allereerst aan Gods heiligheid. In zijn visioen van God zag Jesaja engelen (serafijnen) rondom Gods troon, die allemaal zes vleugels hadden. Met twee bedekten ze hun voeten, met twee hun gezicht en met twee vlogen ze. En ze riepen of zongen: ‘Heilig, heilig, heilig is de Heere der heirscharen.’ We noemen dat het tris-hagion. Wat bedoelden deze engelen te zeggen?Wat betekent ‘heilig, heilig, heilig’? Heiligheid is de moeder van al Gods eigenschappen. Al Gods volmaaktheden zijn heilig en voor alle eigenschappen vanGod kunnenwe daarom‘heilig’ zetten.Heilige alwetendheid, heilige liefde, heilige rechtvaardigheid – alles aan God is heilig.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==