9789033131523

15 Kan God wel gekend worden? Dat is me een vraag! Is er eigenlijk wel contact mogelijk? Als God inderdaad zo hoog en verheven is, hoe kunnen mensen Hem dan ooit kennen? Is God niet zo verblindend en wij zo klein dat elke communicatie en kennis is uitgesloten? God is toch van een andere orde, van een andere wereld en zo anders dat wij Hemniet kunnen zien en niet kunnen ervaren? Nee, zo is het niet. We zijn nog steeds mensen, en mensen zijn erop gebouwd om hun Schepper te kennen. Ook al worden we blind geboren, we hebben nog een antenne voor God, een aangeboren gevoel voor God. Daar komt bij dat de natuur voortdurend signalen afgeeft. Maar boven alles: we kunnen God leren kennen door Zijn Woord! Dus het is nog niet zo erg met ons, omdat we God in ieder geval een beetje begrijpen? Of zijn we nog dieper gevallen en zijn we zo dood en ongevoelig dat God ons niets meer zegt en er geen enkel contact meer mogelijk is? Nee, zo erg is het niet. Niet zo erg? Hadden we dieper kunnen vallen? Nee,maarwe zijnnog verantwoordelijk voor ons doen en laten.Alswe er helemaal niets meer van zouden begrijpen, zoudenwe een excuus hebben.Maar dat is niet het geval. Het probleem is dat we best nog wel weten wat we doen, maar ons desondanks verzetten. Zelfs zonder een Bijbel hebben we nog wat overblijfselen van onze vroegere godskennis. Maar we onderdrukken de waarheid. Want Zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. Romeinen 1:20 Wel is waar dat na de val in de mens enig licht der natuur nog overgebleven is, waardoor hij behoudt enige kennis van God, van de natuurlijke dingen, van het onderscheid tussen hetgeen betamelijk en onbetamelijk is, en ook betoont enige betrachting tot de deugd en tot uiterlijke tucht. Maar zo ver is het vandaar dat de mens door dit licht der natuur zou kunnen komen tot de zaligmakende kennis Gods, en zich tot Hem bekeren, dat hij ook in natuurlijke en burgerlijke zaken dit licht niet recht gebruikt; ja veelmeer, het, hoedanig het ook zij, op onderscheiden wijze geheel bezoedelt en in ongerechtigheid ten onder houdt;

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==