9789033131776

5 DEN HERTOG - HOUTEN

6 AVI M6 © 2022 Den Hertog B.V., Houten ISBN 978 90 331 3177 6 Illustraties: Adri Burghout Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij digitaal, elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

7 Hoofdstukken 1. Vuurwerkbom – 9 2. Klussen – 19 3. Oefendag – 26 4. Dienst op de hoogwerker – 36 5. Vluchtweg – 48 6. Dakbrand – 56 7. Ongeluk – 69 8. De EOD in actie – 76 9. Op zoek naar een trouwpak – 86 10. Geboeid – 94 11. Paniek – 103 12. Op grote hoogte – 113 Epiloog – 126

8

9 e e n Vuurwerkbom Onderuitgezakt hangt Sander in een luie stoel. Naast hem klinkt het gesnurk van zijn collega’s. Die zijn gewoon hier in de woonkamer in slaap gevallen. De laatste diensten waren erg rustig. Het lijkt wel of alles de adem inhoudt voor een grote klapper. Eigenlijk hoopt Sander erop. Voor de mensen in Apeldoorn is het natuurlijk niet leuk, maar dan kan hij wel doenwat hij graag wil: mensen helpen! Dat is iets waar hij zich de laatste tijd steeds meer bewust van is geworden. Het geeft zoveel voldoening. Zijn telefoon begint te trillen. Rachel belt. Moeizaam komt hij overeind en neemt op. ‘Belt je meisje?’ roept Gerrik. ‘Het gaat natuurlijk niet goed in jullie paleisje.’ Grijnzend gooit Sander een leeg flesje naar zijn collega. ‘Met Sander.’ Snel loopt hij de woonkamer van de kazerne uit. ‘Hé schat, waarompraat je zo anders als je collega’s inde buurt zijn?’ giechelt Rachel. Sanderkijktomzichheen.Niemand. ‘Sorry,vuurvonkjevanme.’ Op dat moment wordt de wc doorgetrokken. ‘Dat hoorde ik,’ lacht Alexander. Met een rood hoofd loopt Sander de trap af. ‘Dat heeft Alexan-

10 der dus gehoord.’ ‘Waarom doe je dan ook zo stiekem? Schaam je je voor me?’ ‘Totaal niet.’ Sander drukt de deur open en stapt de remise1 in. ‘Heb je weer een rustige dag gehad?’ vraagt Rachel. ‘Zoals gewoonlijk,’ bromt Sander. ‘Het onderhoud doen, sporten en rondjes rijden is leuk, maar daarvoor ben ik niet bij de brandweer gegaan.’ ‘Snap ik.’ ‘André vergelijkt het altijd met de zee. Zo is het rustig en zo is het heel druk.’ ‘Vermaak je je nog wel?’ ‘Gelukkig wel. Dat het de afgelopen weken rustiger is geweest, heeft ervoor gezorgd dat ik alle papieren heb gehaald om de hoogwerker te bedienen. Nu ik klaar ben, is het ook weer fijn om wat meer met mijn collega’s op te trekken.’ ‘Het wordt tijd voor je eerste uitruk op de hoogwerker.’ ‘Klopt,datdingishiergloedjenieuwbinnengekomenenisbijna inzetbaar, nu ongeveer alle collega’s instructie hebben gehad. Maar hoe was jouw dag?’ ‘Goed,’ antwoordt Rachel. ‘We hebben net boven behang gescheurd. Je hebt de foto al wel gezien, toch?’ Sander knikt. ‘Zeker. Het ziet er netjes uit. Gek idee om nu samen een eigen huis te hebben, vind je niet?’ ‘Ja. Ik zie er echt naar uit om er met jou te gaan wonen.’ ‘Ik ook. Nog een paar maandjes...’ 1. Hal waar alle voertuigen gestald staan.

11 Eenkwartiertje later loopthijde trapweerop. Indewoonkamer van de kazerne zitten zijn collega’s inmiddels aan de koffie. ‘Gaat alles nog naar wens?’ wil Erwin weten. ‘Absoluut.’ Sander ploft op een stoel en trekt een blikje cola open. ‘Het behang is er boven af.’ ‘En beneden dan?’ vraagt de bevelvoerder. ‘Dat moet nog allemaal gebeuren. We werken van boven naar beneden. Rachel heeft een strakke planning gemaakt.’ Opeens gaat de pieper2. Sander grijpt naar het apparaatje aan zijn broeksriem. ‘Woningbrand!’ Hij springt overeind en rent achter zijn collega’s aannaar beneden. Zo snel als hij kan, trekt hij zijn pak aan, klimt achter het stuur van de brandweerauto en start de motor. BevelvoerderErwinkomtnaasthemzitten.Deachterportieren klappen dicht. ‘Compleet!’ Meteen trapt Sanderhet gaspedaal in.Met eenmepopdeknop boven zijn hoofd zet hij de sirene aan en vervolgens draait hij de weg op. Ondertussen neemt Erwin contact opmet demeldkamer. Met een half oor luistert Sander mee naar wat de centralist vertelt. ‘Goedenavond 2631, woningbrand aan de Valkenberglaan. Buurtbewonershoordeneersteenknalenzagendaarnaiemand wegrijden. Toende buurman ging kijken, zag hij dat de houten onderkant van de gevel in brand stond. Hij heeft het met een tuinslang geblust.’ Sanderkijktopzij.Debevelvoerderknikt veelbetekenend.Toch prio 13 blijven rijden. 2. Ook wel pager genoemd. Apparaat waarop de alarmeringen te zien zijn. 3. Een melding waarbij spoed vereist is. Er wordt gereden met zwaailicht en sirene.

12 ‘Zijn de bewoners niet thuis?’ vraagt Erwin aan de centralist. De porto kraakt. ‘Jawel, zij zijn erg geschrokken. De politie is al ter plaatse. Het lijkt erop dat iemand een molotovcocktail richting het huis heeft gegooid.’ Sander klemt zijn kaken op elkaar en haalt wat auto’s in. ‘Meegeluisterd?’ roeptErwinnaardebrandweermannenachter in de cabine. ‘Ja!’ roept Mark. ‘Brand al geblust door buurtbewoners.’ ‘Correct,’antwoordtErwin. ‘Tochtweemanademluchtomhangenendewarmtebeeldcamera4 meenemen,dangaanwekijken of we nog wat kunnen doen. Als dat niet zo is, vertrekken we snel weer zodat het rustig blijft in de buurt.’ ‘Begrepen!’ Een paar minuten later draait Sander de brandweerauto de Valkenberglaan in. Er staan vier politieauto’s in de berm geparkeerd. Sander stopt de sirene en parkeert voor het huis. Zijn collega’s springen meteen naar buiten. Zelf doet hij wat rustiger aan. Op dit moment kan hij toch niet veel doen. Hij klimt naar buiten en ritst zijn jas dicht. Hoewel het vandaag warm was, is het nu toch wat kouder. Je kunt wel merken dat het nog maar voorjaar is. Aan de achterkant van de auto trekt hij het luik open. Als zijn collega’s nog water nodig hebben, kan hij de pomp meteen aanzetten. Hij kijkt naar het huis. Inderdaad, nergens vlammen te zien. De onderkant van het huis bestaat uit houten planken. Onder het voorraam zijn ze aardig zwart. Nu pas ziet hij dat de grote 4. Een apparaat waarmee verschillen in temperatuur in beeld worden omgezet.

13 ruit compleet aan diggelen is. De gordijnen wapperen naar buiten. Waarom is dit gedaan? Zijn blik glijdt over de mensen op straat. Sommigen lopen in een pyjamabroek of ochtendjas. Het aantal nieuwsgierigen neemt snel toe. Een agent loopt naar zijn motor en zet zijn helm af. Hé, dat is Jan, die ook bevelvoerder van de vrijwillige brandweer is. Sander kijkt nog een keer naar zijn collega’s bij het huis. Het ziet er niet uit alsof zij hem snel nodig hebben. Vlug loopt hij op zijn vroegere bevelvoerder af. ‘Ha Jan, mocht jij ook weer opdraven?’ De motoragent draait zich om. ‘Hé, Sander. Ja, vandaag heb ik dienst bij de politie en morgenavond ben ik weer inzetbaar voor de brandweer. Mooie afwisseling, toch?’ Sander knikt. ‘Wat is hier precies gebeurd? Ik hoorde iets over een molotovcocktail?’ Jan kijkt om zich heen. Agenten sturen net een paar mensen verder naar achteren. Dan schudt hij zijn hoofd. ‘Dat was geen molotovcocktail. Ik was als eerste ter plaatse. De brand was er toen net af. Op de grond liggen een verdacht pakketje en wat draden.Waarschijnlijkeenvuurwerkbom. Volgenseencollega kan het nu even geen kwaad. Hij is TEV-er en heeft de EOD5 al gealarmeerd.’ ‘Wat is een TEV-er?’ vraagt Sander. Daar heeft hij nog nooit van gehoord. ‘TEVstaatvoorTeamExplosievenenVeiligheid.Bijeenmelding alsdezekomt zoiemandeerst terplaatse.Hij iseenpolitieagent 5. Explosieven Opruimingsdienst Defensie

14 en schakelt, als het nodig is, de EOD in.’ ‘En wat gaan zij dan doen?’ wil Sander weten. Janhaalt zijn schouders op. ‘Ikweet het natuurlijk niet precies, maarzemakenhetexplosiefonschadelijk,halenereengedeelte uit voor sporenonderzoek voor de Forensische Opsporing en nemen de rest van het explosief mee om dat later tot ontploffing te brengen.’ ‘Dus de FO komt straks ook nog?’ Jan knikt. ‘Ja, het wordt hier een hele poppenkast.’ Sander fluit tussenzijntanden. ‘Isdieruithetenigewatkapot is?’ ‘Volgens mij wel. Ja, en die paar planken die verbrand zijn natuurlijk. De bewoners zijn zich een hoedje geschrokken. Ze zatentrillendindeachterkamerendurvenhethuisnietmeeruit.’ ‘Weet je waarom het gebeurd is?’ Janschudt zijnhoofd. ‘Dathebikdiemensenmeteengevraagd. Ze hadden geen idee. Misschien komen ze er later achter. Volgens de buurman zijn het aardige, hardwerkendemensen, die geen vlieg kwaad doen.’ Erwin, Gerrik en Alexander komen teruglopen. ‘Tsja, ik hoop dat jullie er nog achter komen,’ merkt Sander op. ‘Voor ons viel er dit keer weinig te doen.’ ‘Ach, je hebt weer een prio 1 ritje gereden,’ zegt Jan met een glimlach. Sander knikt. ‘Dat is ook wat waard. Werk ze nog en tot ziens!’ ‘Sander,wemoetenopafstandparaatblijvenstaan,’ roeptErwin. Zwijgend drukt Sander het luik dicht en klimt weer in de auto. ‘Er ligt nog een explosief onder het raam,’ vertelt Erwin in de cabine. ‘Dedradenzijnnietmet deaccuverbonden, dus er kan eigenlijk niets gebeuren, maar we moeten op veilige afstand

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==