9789033131875

1 j a n u a r i Nieuw leven Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. m a t t h e ü s 3 : 2 NIEUWJAARSDAG VANDAAG. We wensen elkaar een goed Nieuwjaar toe. En als we het christelijk doen, zeggen we: ‘Gods heil en zegen voor het nieuwe jaar.’ Maar stel u voor: we zouden Johannes de Doper tegenkomen deze dag. Een beetje vreemde figuur voor onze tijd: wat armoedig gekleed, in zijn vreemde woestijnmantel. Hij zou ons een moeilijk jaar voorspellen, maar tegelijk een gezegend nieuwjaar toewensen. En vervolgens zou hij zeggen: Ik hoop dat u allen een nieuw leven mag krijgen. Een nieuw hart, nieuwe gedachten, nieuwe woorden, nieuwe daden. Natuurlijk zouden we hem dan vragen waarin dat moeilijke jaar bestaat. Misschien politieke moeilijkheden, crisis, ziekte, nood? Zijn antwoord zou zijn: Dat weet ik niet, ik ben geen helderziende. Ik weet alleen dat wij allen een jaar begonnen zijn waarin de dood ons kan treffen. Want Gods Koninkrijk komt almaar dichterbij! Ja, inderdaad, dat Koninkrijk is voor hen die gewassen zijn door het bloed des Lams en gereinigd door Zijn Geest. Bent u dat al, mijn lezer? Bent u het nog niet? Wat zou u er dan goed aan doen om een nieuw begin te maken! Bekeert u! God is weer een jaar dichterbij gekomen omZijn kinderen thuis te halen en de onbekeerden te verdelgen. Hij heeft gerechtigheid lief. Mag ik u ernstig vragen: Verander van gedachten. Ga dit jaar anders naar de kerk. Bid, lees aandachtig de Bijbel. Waar het om gaat, is dit: de Heere Jezus moet in uw hart komen wonen. U moet de weg bereiden waarlangs Christus kan komen. De hoogten van hoogmoed, eigenwillige godsdienst, moeten worden weggenomen. Johannes zou zeggen: Ik wens u een jaar waarin u geheel vernieuwd wordt. l e z e n : m a t t h e ü s 3 : 1 - 6

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==