9789033131950

8 1. De theologie En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt. Johannes 17:3 Er is geen grotere en verhevener studie dan de studie van God, de theologie. De hoogste wetenschap is de studie van de Naam, de Persoon, de daden en de eigenschappen van God. Niet de filosofie of de antropologie, maar de theologie is de hoogste van alle wetenschappen. Dit is eeuwen lang de opvatting geweest. Tegenwoordig denkt men daar anders over. Velen vinden de theologie geen wetenschap. Moderne filosofen en wetenschappers oordelen dat de bestudering van de mens, het universum en het klimaat de hoogste wetenschappen zijn. Maar onze voorvaderen kenden die hoogste plaats toe aan de theologie. Er is immers niets hoger dan God. Dus merkten zij de wetenschap die Hem bestudeert aan als de hoogste wetenschap. Maar kán een nietig mensenkind God kennen en bestuderen? Is God wel te kennen? Het is een onderwerp zo groot, zo verheven en diep, dat de nietige mens met zijn eindige verstand erin verdrinkt. En mág een nietig mens God wel tot onderwerp van studie maken? Is dat geen hoogmoed? Wat verbeelden we ons dan? Wij kunnen God immers niet bevatten. ‘Den Almachtige, Dien kunnen wij niet uitvinden’ (Job 37:23). Toch leerde Jezus dat we God moeten kennen om het eeuwige leven te bezitten. Hij zei in het Hogepriesterlijk gebed: ‘En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt’ (Joh. 17:3). God acht de kennis van Hem zo belangrijk, dat Hij zegt: ‘Een wijze beroeme zich niet in zijn wijsheid, en de sterke beroeme

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==