9789033132124

INHOUD Woord vooraf 1. Het ware geloof 7 2. De inhoud van het geloof 8 3. Het geloof in de Drie-enige God 15 4. Het geloof in God de Vader 22 5. Het geloof in Jezus, Gods Zoon 31 6. Het geloof in Christus 40 7. Gods eniggeboren Zoon 48 8. Onze Heere 58 9. Jezus’ ontvangenis en geboorte 70 10. Die geleden heeft 79 11. Die gekruisigd is 87 12. Gestorven en begraven 92 13. Nedergedaald ter helle 100 14. Opgestaan uit de doden 106 15. Opgevaren ten hemel 114 16. Zittend aan Gods rechterhand 122 17. Hij zal wederkomen 130 18. Ik geloof in de Heilige Geest 135 19. Eén heilige, algemene christelijke Kerk 145 20. De gemeenschap der heiligen 154 21. De vergeving van de zonden 158 22. Wederopstanding des vleses 163 23. Een eeuwig leven 170

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==