9789033132124

7 WOORD VOORAF Het ware geloof is een wonder. Het is een genadegave van God, gewerkt door de Heilige Geest. Het verenigt de ziel op het allernauwst met Christus. Door te geloven ontvangt een mens de enige troost, beide in leven en in sterven. Het ware geloof is noodzakelijk. Geen mens heeft het van zichzelf en wie niet gelooft, kan niet zalig worden. Het ware geloof wordt beproefd. Duivel, wereld en ‘eigen ik’ zitten niet stil om het geloof te hinderen en – als het kon – uit te schakelen. De Zaligmaker heeft tegen Petrus, en daarmee tegen Zijn Kerk, gezegd: ‘Maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoude’ (Lukas 22:32). Dit boek is ontstaan vanuit een serie preken over de Zondagen 7 tot en met 22. Daarin wordt de apostolische geloofsbelijdenis, ofwel de bekende Twaalf Artikelen, behandeld. Het materiaal van de preken is bewerkt tot hoofdstukken. In de behandeling van de Twaalf Artikelen vanuit de Catechismus gaan we na wat de inhoud van het christelijk geloof is, en wat dat voor de gelovige betekent. Anders gezegd: wat het geloof gelooft en hoe het geloof gelooft. Het is mijn gebed dat de Heere deze praktische en geestelijke uitleg voor jongeren en ouderen tot eeuwige zegen zal stellen. Hartelijk dank aan redacteur Hans Versloot van uitgeverij Den Hertog voor het verzorgen van deze uitgave en de betrokkenheid die hij daarbij aan de dag heeft gelegd. Dank ook aan mijn zus, Bertine van Gurp-Mulder, voor het corrigeren van het manuscript, wat ze in verbondenheid heeft mogen doen. Ridderkerk, februari 2023 Ds. G.W.S. Mulder

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==