9789033132322

De hoofdstukken in dit boek zijn geselecteerd uit de volgende geschriften van Robert Murray McCheyne: De Ark der behoudenis; De Bron van zaligheid; Laat u met God verzoenen; De blinkende Morgenster; Zo gij Zijn stem dan heden hoort; Veilig achter het bloed; Het leven en de nagelaten geschriften van Robert Murray McCheyne. © 2023 Den Hertog B.V., Houten 978 90 331 3232 2 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij digitaal, elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==