9789033132490

De omvang van de liefde 100 De weg naar de hemel 101 Voor-beeldige godsdienst 103 De juiste waardering 103 ‘Vaten der barmhartigheid’ 103 Christelijke ijver 104 ‘Troost Mijn volk’ 105 Het eigen ik 106 Sterkte door blijdschap 107 Het vuur van de loutering 107 Leren met het hart 108 De hoop van de hemel 108 Verblijd u te allen tijd 109 De godsdienst, 110 een belangrijke zaak in het heden 110 De last verlicht 112 De eis van het Evangelie 112 U bent niet van uzelf 113 ‘Houdt sterk aan in het gebed’ 114 De zondeloze Zaligmaker 115 Christus ons Voorbeeld 116 Gods bestuur 117 Het geheim van de kracht 118 Natuur en genade 120 Zie op Christus 121 Liefde in de kastijding 121 Het kruis verdragende... 123 Christelijke waardigheid 125 Kortzichtigheid 125 Standvastigheid 126 Wees niet hooggevoelend, maar vrees 127 Bewijs van het nieuwe leven 128 Enige weinige namen ook te Sardis 129 Vermeerdering van kracht 130 De zegevierende bevrijding 131 Een volkomen Zaligmaker 132 Gunstbewijzen voor huis en hart 133 De genade veel meer overvloedig 135 Gebeden zonder ootmoed 136 ‘Meer dan overwinnaars’ 138 Christelijke blijdschap 139 De neerbuigendheid van Christus 140 Alles uit genade 141 ‘Deze ontvangt de zondaars’ 143 ‘In Welke gij u verheugt’ 145 Veranderlijkheid 148 Gedachten over Jezus 149 Een les in nederigheid 151 Beloften en bevelen 152 Zoetheid in droefheid 154 Klein geloof 155 ‘Met Christus te zijn’ 157

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==