9789033132582

15 door Publius vriendelijk ontvangen in zijn woning op het eiland Melite. Al deze voorbeelden uit het Nieuwe Testament over vriendelijkheid geven een houding weer en niet een band zoals bij vriendschap. Dat gaat verder. Door vriendelijk te zijn kan er wel een vriendschapsrelatie ontstaan. Bevel tot naastenliefde Op de hierboven genoemde naastenliefde gaan we nog wat dieper in. In de samenvatting van de Tien Geboden in Mattheüs 22:37-40 zegt de Heere Jezus dat we God moeten liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. Die twee geboden kunnen en mogen niet van elkaar worden losgekoppeld. Het is onmogelijk de Heere wel lief te hebben en de naaste niet. Wie zegt de Heere lief te hebben en zijn broeder haat, die is een leugenaar en de liefde Gods is niet in hem. Het omgekeerde is eveneens onmogelijk. Alle ware naastenliefde moet wortelen in de liefde tot God. De liefde tot de naaste is liefde in de tweede graad. De liefde tot de naaste komt in rangorde na de liefde tot God. Wie is onze naaste? Het woord ‘naaste’ betekent het meest na. Naasten zijn de mensen die ons het meest na zijn: ouders, man, vrouw, kinderen, broers en zussen. En daaromheen komen steeds wijdere cirkels van naasten. Tot de verre naaste toe. Allen die ons levenspad doorkruisen, moeten we niet slechts dulden, maar liefhebben. Iemand denkt: hoe moet ik hem of haar, die mij zoveel aangedaan heeft, nu liefhebben? Hoe kan de Heere dat van me vragen? Sommige mensen kunnen heel veel schade hebben aangericht door hun woorden of daden, en onuitstaanbaar zijn. We moeten echter wel beseffen:

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==