2023 KOMMA HERFST

U heeft een prachtige boekenverzameling. Wilt u ons er wat over vertellen? In het jaar dat de HEERE me stilzette (1976), ben ik begonnenmet lezen en verzamelen. Het eerste boek was de levensbeschrijving van ds. G. van de Breevaart, ‘De goede strijd gestreden’, en het tweede was ‘Eerst lammeren dan schapen’ van ds. Joh. van der Poel. Twee boeken die grote indruk op me maakten. Bij iedere bladzijde voelde ik meer mijn armoede en gemis. Wat waren zij gelukkig en wat was ik ongelukkig. Van lieverlede breidde de verzameling zich uit. Een groot deel bestaat uit Engelstalige werken op het gebied van exegese, Bijbelverklaringen en dogmatiek. In mijn boekenkast staat vooral veel systematische theologie en historische theologie. Verder staan er verschillende Nederlandse oudvaders, naast de Schotse en Engelse Puriteinen. Tevens heb ik enkele prekenseries van Strict Baptist predikanten, zoals o.a. Philpot, Popham, Gadsby, Kershaw en Warburton. Van R. en E. Erskine staan alle twintig delen op de plank. Ook alle twaalf delen van de ‘Complete Works’ van Thomas Boston staan in mijn kast. Ik heb altijd graag uit de Heidelbergse Catechismus gepreekt. Ik heb dan ook ruim dertig Catechismusverklaringen, zowel in oude als nieuwe drukken. Daarnaast heb ik kerkhistorische werken uit de Vroege Kerk, de Reformatie en Nadere Reformatie. Ook levensbeschrijvingen ontbreken niet. Kunt u één of meer bijzondere items uit uw bibliotheek uitlichten? Een boek kan geestelijk heel veel waarde voor je hebben, maar ook emotioneel. Wat is het verhaal achter het boek, hoe ben je eraan gekomen? Dus los van de financiële waarde, of de staat waarin een boek verkeert. Mijn geliefde grootmoeder had slechts enkele boeken. Van haar heb ik werken van Boston, Comrie, Gray, Smytegelt en Van der Groe gekregen. Deze boeken zijn mij zeer dierbaar. Ook zeer dierbaar voor mij is een Statenbijbel uit 1786, gedrukt bij D. Onder de Linden te Amsterdam, een ver familielid. Het lezen van het oude werkje van H. Binning over ‘De Ware gemeenschap met God en de gelovigen, gegrond in de verzoening van Jezus Christus’ in 33 preken (1861), gaf troostrijke overdenking uit 1 Joh. 1 en 1 Joh. 2. Voor mij echt ‘oud goud’. Vooral preek 21 over 1 Joh. 2:1: ‘Mijne kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt; en indien De boekenkast van ds. Onderdelinden KOMMA 20

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==