2023 KOMMA HERFST

uitgave van boekhandel den hertog HERFST 2023 Neem een kijkje in de boekenkast van... NIEUWE BOEKEN VEEL LEESTIPS KOMMA MET MEER DAN 150 TITELS!

In dit nummer De boekenkast van Bart Jan Spruyt �������������������������������4 Herfsttips �������������������������������������������������������������������������15 De boekenkast van ds. Onderdelinden ����������������������� 20 Leestips ����������������������������������������������������������������������������25 De boekenkast van ds. Roelof de Graaf �����������������������28 Interview met Marleen Visscher ��������������������������������� 34 Door ruwe stormen ��������������������������������������������������������38 Interview met Tineke de Jong �������������������������������������� 45 Leestips ��������������������������������������������������������������������������� 46 Drie vragen aan: de directeur ����������������������������������������52 Interview met Netty van Os �����������������������������������������58 Puzzel �������������������������������������������������������������������������������62 Nieuw verschenen Theologie ��������������������������������������������������������������������������� 6 Dagboeken volwassenen ������������������������������������������������� 17 Levensbeschrijvingen �����������������������������������������������������22 Praktisch en pastoraal ����������������������������������������������������24 Advent �����������������������������������������������������������������������������26 Muziek ���������������������������������������������������������������������������� 30 Dagboeken jeugd ������������������������������������������������������������32 Jongeren en de Bijbel �����������������������������������������������������33 Bijbel en kind ������������������������������������������������������������������37 Romans ��������������������������������������������������������������������������� 40 Agenda's ������������������������������������������������������������������������� 49 Jeugdboeken ������������������������������������������������������������������ 50 www.hertog.nl 3

U heeft een prachtige boekenverzameling. Wilt u ons er wat over vertellen? Boeken verzamelen vraagt om het maken van keuzes. Mijn belangstelling is de afgelopen jaren vooral uitgegaan naar het negentiende-eeuwse Reveil. Ik ben altijd onder de indruk geweest van de antwoorden die deze christenen met hun woorden en hun projecten hebben geformuleerd op de secularisatie van de Nederlandse samenleving. Het gaat mij daarbij niet alleen om de boeken die in de loop van de tijd óver het Reveil zijn geschreven, maar vooral om de boeken die de Reveilvrienden zelf hebben geschreven: van Bilderdijk, Da Costa en Groen van Prinsterer tot, in mijn geval vooral, Kohlbrugge. Ik ben overigens niet alleen geïnteresseerd in het Reveil in Nederland, maar ook elders in Europa. Zo lees ik graag in de geschriften van ‘rabbi’ John Duncan. Inmiddels is het mij gelukt zijn teksten te bemachtigen. Daarnaast ben ik al heel lang geïnteresseerd in Blaise Pascal en het Jansenisme. Het is makkelijker om boeken over hem en deze beweging te verwerven, omdat veel titels in het Frans en Latijn zijn. Die zijn niet meer zo gewild. De boekenkast van Bart Jan Spruyt KOMMA 4

Het verzamelen van boeken is een kwestie van geduld. In het Reveil en Pascal ben ik al sinds de bovenbouw van de middelbare school geïnteresseerd, dus dan lukt het wel om in de loop der jaren het een en ander te vinden. Kunt u één of meer bijzondere items uit uw bibliotheek uitlichten? Waar ik erg blij mee ben, is een recente aanwinst: de eerste Nederlandse vertaling van de Gedachten van Blaise Pascal: Bedenkingen van den heer Pascal, verschenen in 1686. Ook een eerste druk van de oorspronkelijke uitgave, Pensées (1670), heb ik inmiddels in een van mijn boekenkasten staan. Wat het Reveil betreft, is het mij enkele jaren geleden na heel lang zoeken gelukt om een uitgave van Groen van Prinsterers Bescheiden te kopen. Dat is de uitgave door C. Gerretson, waarvan slechts 40 exemplaren zijn gedrukt. En in de loop der jaren is het mij ook gelukt vrijwel alles van en over ds. H. F. Kohlbrugge en zijn leerlingen (zoals Böhl en Wichelhaus) bij elkaar te sprokkelen. Daar ben ik erg dankbaar voor. Als ik nog eens kleiner moet gaan wonen, neem ik (denk ik nu) alleen nog Duncan, Pascal en Kohlbrugge mee. En het een en ander van Luther en de preken van ds. Paauwe. U heeft inmiddels al een jarenlange relatie met ons antiquariaat. Wanneer bezocht u ons voor het eerst? Ik weet nog als de dag van gisteren dat ik ruim veertig jaar geleden voor het eerst het antiquariaat van Lindenberg aan de Slaak in Rotterdam betrad. In de kelder huisde toen al een zekere Jan Zwoferink. Ik had een weekend bij mijn nichtje Pieta van Beek gelogeerd (die daar toen werkte), en die heeft mij ’s maandags meegenomen. Ik kocht toen een roman van B. Nijenhuis! Vanaf mijn zestiende ben ik klant bij Lindenberg en Den Hertog. Boeken verzamelen is erg afhankelijk van een goede relatie met bevriende antiquaren! In de kelder huisde toen al een zekere Jan Zwoferink www.hertog.nl 5

theologie Ds. W.J.C. van Blijderveen Als christen in de frontlinie Bijbelstudies over de geestelijke wapenrusting. Paperback | 3312674 Ca. 96 blz. | ca. € 10,50 Verschijnt oktober Joel R. Beeke Bloeien door genade De puriteinen over geestelijke groei. Paperback | 9493291140 Ca. 256 blz. | ca. € 24,99 Verschijnt oktober Hans Alderliesten Heb lief en doe wat je wilt Augustinus als psycholoog. Paperback | 43539067 142 blz. | € 17,99 Henk van den Belt Geestspraak Hoe we de Bijbel kunnen verstaan. Paperback | 43540247 Ca. 296 blz. | ca. € 24,99 Verschijnt januari Bram van de Beek Thuis Theoloog Bram van de Beek gaat in op de betekenis van de kerk. Paperback | 43539395 128 blz. | € 15,99 John Preston Geloof en liefde Over het functioneren van het geloof en de liefde in het leven van de gelovigen. gebonden | 9493291171 439 blz. | ca. € 29,95 KOMMA 6

theologie Arnold Huijgen Waarom de wereld een hel nodig heeft Een essay over de relevantie van de hel voor de huidige maatschappij. Paperback | 43540346 Ca. 96 blz. | ca. € 14,99 Verschijnt oktober Thomas Goodwin Het hart van Christus Aan de hand van de Schrift laat Goodwin zien dat Christus niet afstandelijk en onverschillig is tegenover de gelovigen, maar de sterkste genegenheid voor hen heeft. Gebonden | 9402908480 Ca. 192 blz. | ca. € 19,95 Ds. H. Brons Nu vindt mijn hoop zijn ankergrond Opnieuw vijftig liederen uit Gadsby’s hymneboek vertaald en berijmd. Gebonden | 9402908466 Ca. 120 blz. | ca. € 9,95 Ds. H. Hofman De pijl ligt verder Twintig uitdrukkingen en gezegden uitgelegd en getoetst aan het Woord van God. Gebonden | 33132544 Ca. 128 blz. | ca. € 14,90 Verschijnt november Herman Faukelius De zaligheid des Heeren Acht preken die betrekking hebben op Christus’ geboorte, besnijdenis, sterven en opstanding. Gebonden | 33132285 Ca. 224 blz. | ca. € 24,90 Verschijnt oktober Ds. B.J. van Boven In Hem is geen onrecht Overdenkingen bij de Dordtse Leerregels. gebonden | 9463702294 Ca. 350 blz. | ca. € 29,90 Verschijnt november www.hertog.nl 7

theologie Ds. S. Maljaars Wees sterk en heb goede moed Momenten uit het leven van Jozua. Gebonden | 33132483 Ca. 144 blz. | ca. € 17,90 Verschijnt oktober H.F. Kohlbrugge In Zijn bruiloftszaal Een bundel met 15 preken die dr. H.F. Kohlbrugge hield rond de avondmaalsviering. Gebonden | 9493291218 253 blz. | € 24,99 Tim Keller Vergeven Tim Keller laat zien waarom het zo belangrijk is en hoe je kunt vergeven. Paperback | 51946154 Ca. 320 blz. | ca. € 22,50 Verschijnt november Ds. T. Klok Een beginsel van de volle oogst 7 preken waarvan 3 dankdagpreken en 4 preken met vrije stoffen. Gebonden | 82880953 180 blz. | € 18,50 Ds. D.E. van de Kieft Gelijk in de dagen van Noach In zeven overdenkingen wordt de geschiedenis van de zondvloed behandelt. Gebonden | 9402908664 Ca. 136 blz. | ca. € 16,95 Verschijnt oktober Ds. S.W. Janse Bij het doopvont Het Doopformulier eenvoudig toegelicht. Gebonden | 33132087 174 blz. | € 17,90 KOMMA 8

theologie Dane Ortlund Dieper Onderwijzing over de volheid van Christus, het vergeefse van het vertrouwen op je eigen inspanningen en de noodzaak van de gemeenschap met God. Gebonden | 9402908459 Ca. 224 blz. | ca. € 20,95 Ds. A. Moerkerken Beeldend onderwijs Een bundel met 26 meditaties over de bekendste gelijkenissen. Gebonden | 33132599 Ca. 224 blz. | € 19,90 Verschijnt oktober Ds. H.I. Methorst Het oog gericht op Jezus Bijbelstudies uit de brief aan de Hebreeën. Paperback | 88973598 Ca. 80 blz. | ca. € 10,99 Ds. G.W.S. Mulder Tussen tekst en toepassing Onderzoek naar het tijdbetrokken element in de homiletiek van gereformeerde piëtisten in de Nederlanden 1600-1800. Paperback | 33132339 Ca. 384 blz. | € 34,90 Verschijnt november Ds. G.J.N. Moens De spijze die blijft 52 wekelijkse meditaties over de spijze die blijft tot in het eeuwige leven. Gebonden | 33132513 Ca. 176 blz. | € 15,90 Verschijnt oktober Robert Murray McCheyne Bij U Heer’ is de Levensbron Een geschenkboekje met als thema: ‘Water voor dorstigen’. Gebonden | 33132322 Ca. 80 blz. | € 11,90 Verschijnt oktober www.hertog.nl 9

€12,50 KOMMA 10

Huisbezoek... Je hoort het weleens onder gemeenteleden: ‘Nou, voor mij hoeft het niet’, of: ‘Ik zie er het nut niet van in.’ Of: ‘Die ambtsdrager wil ik wel, maar die andere wil ik niet.’ Toch... huisbezoek is geen huisbezoeking of huiszoeking, maar zielenbezoek of hartenbezoek. Ambtsdragers komen in de huizen niet voor zichzelf, maar zij komen met het Woord. Zij staan in dienst van de kerk en de gemeente. Anders gezegd: het zijn dienaren van God, die Zijn wil en raad vanuit het Woord moeten doorgeven. Dat geeft het gezag aan hun ambt. Het zijn geen bestuursleden van een vereniging, die als zodanig ter verantwoording kunnen worden geroepen. Nee, ze zijn verantwoording schuldig aan de Heere en Zijn gemeente. Voor ambtsdragers is het zo nodig dat zij hun knieën buigen als zij op huisbezoek gaan. Belangrijk is ook dat de gezinnen of de enkeling biddend en verlangend uitzien naar het huisbezoek. Huisbezoek, het is het waard om er samen over na te denken: zowel ambtsdragers als gemeenteleden. Dat gebeurt in dit boek. Het zou een verarming zijn als we het zouden moeten missen. We moeten ons bewust zijn en blijven van de betekenis ervan. Soms ervaren mensen huisbezoek als iets vormelijks; het is zo opgelegd. Maar het kan ook heel anders zijn. Wat een voorrecht als iets gehoord mag worden van de grote werken van God onder jongeren en ouderen. Als gemerkt wordt dat de Heilige Geest het Woord gebruikt tot bekering en onderwijs in de gemeente. Dan wordt huisbezoek hartenbezoek. Ds. J. van Rijswijk Huisbezoek - hartenbezoek Ds. J. van Rijswijk www.hertog.nl 11

theologie J.C. Ryle Gedenkt! De Heere Jezus Christus heeft het Avondmaal van de Heere bedoeld als een voortdurende herinnering aan de kerk van Zijn verzoenende dood aan het kruis. Gebonden | 9490165482 100 blz. | € 12,95 Dr. A. de Reuver Ja en amen Uitgewerkte opstellen rond de kern van de geloofservaring die door Gods openbaring wordt teweeggebracht. Gebonden | 9402909029 Ca. 96 blz. | ca. € 14,95 Verschijnt oktober Ds. Joh.van der Poel Het Hogepriesterlijk gebed Zeven preken over het Hogepriesterlijk gebed. Gebonden | 9402908640 Ca. 136 blz. | ca. € 15,95 Verschijnt oktober Ds. J. Roos De nederigen vertroost – deel 2 Verklaring van de zondagen 27 t/m 52 van de Heidelbergse Catechismus. Gebonden | 9463702195 425 blz. | € 34,50 Ds. G. van Reenen De woestijnreis van de kinderen Israëls 42 samenspraken over de oude en toch altijd weer nieuwe en welbeproefde weg die van het diensthuis der zonden leidt naar het Kanaän der rust. Gebonden | 33132452 Ca. 288 blz. | € 24,90 Verschijnt oktober William Perkins Balsem voor zieken Puriteins geschrift over het sterven en stervensbegeleiding. Gebonden | 33617928 Ca. 144 blz. | ca. € 19,95 Verschijnt november KOMMA 12

theologie Paul Visser Peinzen met Prediker Meditaties op het leven aan de hand van hoofdstukken uit het bijbelboek Prediker. Paperback| 43539500 Ca. 200 blz. | ca. € 15,99 C.H. Spurgeon Vrede vinden in de stormen van het leven Over de hoop die God schenkt aan de gelovige wanneer hij in de strijd en moeite verkeert. Gebonden | 9402908541 Ca. 192 blz. | ca. € 16,95 Ron van der Spoel Waar ben je? ‘Waar ben je?’ bevat korte Bijbelse meditaties over de indringende vragen die God in de Bijbel aan mensen stelt. Paperback | 43539784 Ca. 128 blz. | ca. € 10,99 Ds. O.M. van der Tang Zie, Gij zijt schoon Vijftien preken over Hooglied 1. Gebonden | 94637024230 Ca. 250 blz. | € 24,50 Verschijnt november C.H. Spurgeon Korenaren tussen de schoven opgelezen Een opnieuw vertaalde bloemlezing van zo’n 150 korte en langere stukjes uit zijn werken, door Spurgeon zelf samengesteld. Gebonden | 33132490 Ca. 128 blz. | € 14,90 Verschijnt oktober Ds. A. Schultink Het Evangelievisnet 52 wekelijkse meditaties Gebonden| 9463702416 Ca. 175 blz. | € 17,50 Verschijnt december www.hertog.nl 13

theologie Mary Winslow De hemel geopend Een selectie brieven waarin Mary zich in haar hart laat kijken. Gebonden | 33132261 296 blz. | € 19,90 Octavius Winslow Psalmen in de nacht Overdenkingen in tijden van beproeving en smart. Gebonden | 33132469 Ca. 200 blz. | € 17,50 Thomas Watson Ware tevredenheid Watson laat zien hoe goed een leven is in ware tevredenheid. Een christen die iets van deze tevredenheid geleerd heeft, draagt de hemel in zich. Gebonden | 33132476 Ca. 144 blz. | € 16,90 Verschijnt oktober Octavius Winslow Onze God Beschrijving van de verschillende volmaakte eigenschappen van God zoals die in de Bijbel worden geopenbaard. Gebonden | 9402908596 Ca. 256 blz. | ca. € 21,95 Ds. J. Westerink Getuige zijn De auteur laat zien wat getuigen inhoudt en wat daarvoor nodig is. Dat doet hij vanuit de Schrift, de kerkgeschiedenis en de praktijk van elke dag. Paperback | 33132537 Ca. 96 blz. | € 9,90 Dr. P. de Vries red. Wat is nodig om een ware theoloog te zijn? Over de roeping en opleiding tot dienaar van het Woord. Paperback | 9402909067 Ca. 144 blz. | ca. € 16,95 KOMMA 14

HERFST TIPS Kerstkaarten om te kleuren en te versturen Kleur je eigen kerstkaarten en verstuur zo een kerstgroet met een persoonlijk tintje 87188146 | € 11,95 Oma's stamp- & stoofpotjes Boordevol klassieke gerechten als boerenkool met worst of andijviestamppot met gehaktbal en opa's jus. 23016991 | € 21,99 Het grote voorleesboek van Cas en Maartje Hoei, wat waait en regent het in de herfst! Samen maken Cas en Maartje een blaadjesketting en spelen ze regentikkertje. Op dierendag neemt Maartje stiekem het konijn van de buurvrouwmee naar school. 33126208 | € 15,90 Puzzel Christinnereis Puzzel van 1000 stukjes bij 'De Christinnereis' van John Bunyan. 9461152558 | € 22,50 www.hertog.nl 15

Een boek kan je meenemen naar plaatsen waar je nog nooit bent geweest

dagboek volwassenen Ds. J. van Haaren e.a. Opgelezen aren Dit dagboek is samengesteld uit eerder verschenen meditaties en dagboekbijdragen van predikanten uit de Gereformeerde Gemeenten die in de jaren circa 1950-2000 de gemeenten gediend hebben. Gebonden | 33131387 384 blz. | € 20,90 Annemarie van Eijsden e.a. HSV Vrouwendagboek Een dagboek geschreven door vrouwen, voor vrouwen. In een jaar tijd reis je door de Bijbel met verschillende (groepen) personen mee. Gebonden | 88973352 384 blz. | € 24,99 Ds. G. Boer Kies heden Bij het te lezen Schriftgedeelte en de overdenking is een psalmvers toegevoegd dat gezongen kan worden. Gebonden | 9402908602 Ca. 384 blz. | ca. € 22,50 Ds. M. Goudriaan e.a. Leven en licht 2024 De stukjes zijn toegankelijk geschreven, bieden inzicht in Gods Woord en hebben dagelijks een spits om over na te denken. Paperback | 33132155 368 blz. | € 9,90 Diverse auteurs Volharding 2024 Dit dagboek bij de Herziene Statenvertaling is gericht op het kennen van God en Zijn Woord, en wil vandaaruit richting geven aan het leven van de lezer. Paperback | 88973543 Ca. 400 blz. | ca. € 9,99 Ds. K. Boeder e.a. Bij het geopende Woord 2024 Bijbels dagboek geschreven door diverse predikanten uit de Gereformeerde Gemeenten. Gebonden | 9463702317 Ca. 378 blz. | ca. € 15,90 www.hertog.nl 17

Te koop gevraagd Prekenboeken Oude en zeldzame boeken van vóór 1800 Bijbelcommentaren (m.n. Engelstalige series zoals becnt, nicot, nicnt, wbc, zecnt, etc.) Theologie, patristiek, (kerk)geschiedenis, filosofie, etc. Bladmuziek voor orgel neem contact op met Arie of Jan antiquariaat@hertog.nl 030-6346681 ANTIQUARIAAT DEN HERTOG AL TWINTIG JAAR EEN VERTROUWD ADRES Arie Jan KOMMA 18

dagboek volwassenen Ds. C. Smits Het hoogste goed Dit dagboek is samengesteld uit de vele preken en meditaties die van Ds. C. Smits bewaard zijn gebleven. Gebonden | 9402908787 Ca. 384 blz. | ca. € 19,95 Ds. F. Mallan Hij moet wassen In dit dagboek is dagelijks onderwijs en bemoediging te vinden voor jong en oud. Samengesteld uit de vele nagelaten werken van ds. F. Mallan. Gebonden | 79879205 384 blz. | van € 24,95 voor € 12,99 Matthew Henry Veilig geleid De dagboekstukjes zijn samengesteld aan de hand van de Bijbelverklaringen van Matthew Henry. Voor de christelijke feestdagen zijn aparte dagboekstukjes toegevoegd. Gebonden | 9402908688 384 blz. | € 19,95 Robert Murray McCheyne Hij is het Die ons Zijne vriendschap biedt Een dagboek met korte kernachtige stukjes die geselecteerd zijn uit de geschriften van de bekende Schotse predikant. Gebonden | 33132506 384 blz. | ca. € 15,90 Verschijnt oktober Ds. J. Joppe e.a. Paradijsbloem Dit dagboek wil echtparen helpen om hun huwelijk te onderhouden, om als man en vrouw te leven zoals God dat vraagt. Gebonden | 33125805 376 blz. | € 22,50 Ds. D. Heemskerk red. Verzamelde aren 2024 Vanuit Gods Woord is elke dag stof tot overdenking te vinden in onderwijs, waarschuwing en bemoediging. Gebonden | 33132568 384 blz. | € 14,90 Verschijnt november www.hertog.nl 19

U heeft een prachtige boekenverzameling. Wilt u ons er wat over vertellen? In het jaar dat de HEERE me stilzette (1976), ben ik begonnenmet lezen en verzamelen. Het eerste boek was de levensbeschrijving van ds. G. van de Breevaart, ‘De goede strijd gestreden’, en het tweede was ‘Eerst lammeren dan schapen’ van ds. Joh. van der Poel. Twee boeken die grote indruk op me maakten. Bij iedere bladzijde voelde ik meer mijn armoede en gemis. Wat waren zij gelukkig en wat was ik ongelukkig. Van lieverlede breidde de verzameling zich uit. Een groot deel bestaat uit Engelstalige werken op het gebied van exegese, Bijbelverklaringen en dogmatiek. In mijn boekenkast staat vooral veel systematische theologie en historische theologie. Verder staan er verschillende Nederlandse oudvaders, naast de Schotse en Engelse Puriteinen. Tevens heb ik enkele prekenseries van Strict Baptist predikanten, zoals o.a. Philpot, Popham, Gadsby, Kershaw en Warburton. Van R. en E. Erskine staan alle twintig delen op de plank. Ook alle twaalf delen van de ‘Complete Works’ van Thomas Boston staan in mijn kast. Ik heb altijd graag uit de Heidelbergse Catechismus gepreekt. Ik heb dan ook ruim dertig Catechismusverklaringen, zowel in oude als nieuwe drukken. Daarnaast heb ik kerkhistorische werken uit de Vroege Kerk, de Reformatie en Nadere Reformatie. Ook levensbeschrijvingen ontbreken niet. Kunt u één of meer bijzondere items uit uw bibliotheek uitlichten? Een boek kan geestelijk heel veel waarde voor je hebben, maar ook emotioneel. Wat is het verhaal achter het boek, hoe ben je eraan gekomen? Dus los van de financiële waarde, of de staat waarin een boek verkeert. Mijn geliefde grootmoeder had slechts enkele boeken. Van haar heb ik werken van Boston, Comrie, Gray, Smytegelt en Van der Groe gekregen. Deze boeken zijn mij zeer dierbaar. Ook zeer dierbaar voor mij is een Statenbijbel uit 1786, gedrukt bij D. Onder de Linden te Amsterdam, een ver familielid. Het lezen van het oude werkje van H. Binning over ‘De Ware gemeenschap met God en de gelovigen, gegrond in de verzoening van Jezus Christus’ in 33 preken (1861), gaf troostrijke overdenking uit 1 Joh. 1 en 1 Joh. 2. Voor mij echt ‘oud goud’. Vooral preek 21 over 1 Joh. 2:1: ‘Mijne kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt; en indien De boekenkast van ds. Onderdelinden KOMMA 20

iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den Rechtvaardige.’ J. Flavel schreef een ‘practikale verhandeling over Openb. III vs. 17 en 18’ genaamd ‘Toetssteen der oprechtigheid, ofte merktekenen van Ware Genade en Geveinstheit.’ Een zeer waarschuwend en ontdekkend werkje (1744). De ‘Handleiding tot het Gebed, over de Gave, de Genade en den Geest des Gebeds’ van Isaac Watts (1745), waar bijgevoegd: ‘een Krachtige Redevoeringe over de Aart en Eigenschappen van het Gebedt’ van Bryan Duppa (1724) is zeer leerzaam en stichtelijk. Kunt u ons iets vertellen over uw relatie met onze boekhandel? De eerste contacten dateren vanaf mijn studietijd in Utrecht. Het was een korte wandeling van het oude Academiegebouw aan het Domplein naar de winkel in de Lange Nieuwstraat. Toen men in Houten begon met het antiquariaat, werden de bezoeken frequenter en de aankopen meerder. De contacten met het personeel zijn altijd heel hartelijk geweest. Altijd bereid om iets voor je op te zoeken, na te kijken of te bestellen. Zonder anderen te kort te willen doen, heb ik het meest met antiquaar Jan Zwoferink te maken gehad. Aan Jan heb ik het te danken dat ik in het bezit ben van een vrij zeldzaam exemplaar van de dissertatie van D.J. Bruggink (Universiteit van Edinburgh) over ‘The Theology of Thomas Boston (1676-1732)’. De boeken van mijn grootmoeder zijn mij zeer dierbaar www.hertog.nl 21

levensbeschrijving B. Hooghwerff Zegen op de Veluwe Herinneringen aan geestelijke oplevingen. Gebonden | 33132254 256 blz. | € 23,50 Erik den Hollander Zendeling aan de zijderoute Een aangrijpend verhaal dat je voortdurend aan het denken zet. Paperback | 9464811865 225 blz. | € 21,95 Elisabeth Elliot Vijf kruisen in de jungle Het waargebeurde verhaal van vijf zendelingen die alles gaven. Paperback |33830679 194 blz. | € 17,99 S.A.C. Hoogendijk Zij zocht het toekomende Het leven van Anne Bradstreet. Gebonden | 9402908831 Ca. 96 blz. | ca. € 13,95 Thomas Halyburton Gedenkschriften De eigen levensbeschrijving van Thomas Halyburton. Gebonden | 9402908909 Ca. 384 blz. | ca. € 24,95 Verschijnt oktober Ds. P. Blok De woestijnreis van een bijwoner Leven en werk van ds. P. Blok. Door ds. Blok zoveel mogelijk zelf aan het woord te laten, heeft dit boek het karakter gekregen van een autobiografie. Gebonden | 9463702331 Ca. 425 blz. | Ca. € 37,50 KOMMA 22

levensbeschrijving J.M. Vermeulen Een Zon en Schild tot ons behoed Biografie over ouderling J.B. Philibert van de Oud Gereformeerde Gemeente van Geldermalsen, 70 jaar kerkhistorie van OGG Papendrecht en 180 jaar van Geldermalsen. Gebonden | 78164203 256 blz. | € 23,95 Ds. C.J. Meeuse Een vroegrijpe vrucht Over het korte leven van Hugo Binning. Gebonden | 9402908893 Ca. 160 blz. | ca. € 15,95 Verschijnt oktober W.B. Kranendonk Op de vlucht voor thuis Het leven van Esther John. Paperback | 9402908794 Ca. 96 blz. | ca. € 10,95 Verschijnt oktober Howard Taylor De opiumslaaf Over de wonderlijke bekering en genezing van de aan opium verslaafde Hsi. Paperback | 9402908800 Ca. 224 blz. | ca. € 14,95 Verschijnt oktober J.H. Madern Christus ingeplant Verkenningen in leven en werk van dr. Alexander Comrie (1706-1774) een scholastiek theoloog. Gebonden | 9463702379 Ca. 600 blz. | € 39,90 Verschijnt november Jenny-Lyn de Klerk Vijf puriteinse vrouwen Portretten van geloof en liefde. Paperback | 9402908589 Ca. 160 blz. | ca. € 16,95 Verschijnt oktober www.hertog.nl 23

praktisch en pastoraal Cees Zweistra Woke wrijving Over een ideologische titanenstrijd die het aanzien van Nederland steeds meer bepaalt. Paperback | 43539913 176 blz. | € 20,00 Ds. J. Joppe Echte vriendschap Echte vriendschap is een kostbaar geschenk. De beste vriendschap is de vriendschap met God door het geloof in de Heere Jezus Christus. Gebonden | 33132582 Ca. 128 blz. | ca. € 13,90 Verschijnt oktober Nadia van Dam Veerkracht Mijn levensverhaal over psychische kwetsbaarheid en weerbaarheid. Paperback | 33132612 Ca. 240 blz. | ca. € 19,50 Verschijnt oktober Ds. J. van Rijswijk Huisbezoek – hartenbezoek Pastorale handreiking voor ambtsdragers en gemeenteleden. Paperback | 33132629 Ca. 96 blz. | ca. € 12,50 Verschijnt oktober Esther van Fenema e.a. De leegte voorbij Weg uit de leegte, op zoek naar nieuwe vormen van zin en verbondenheid. Paperback | 44654448 Ca. 240 blz. | ca. € 22,99 Verschijnt oktober Ds. W.J.C. van Blijderveen Als christen in de frontlinie Bijbelstudies over de geestelijke wapenrusting. Paperback | 33132674 96 blz. | € 10,50 KOMMA 24

Jan Zwoferink over De weldaad van Christus Een juweeltje uit de vroege Reformatietijd. Helder wordt de kern van de Bijbelse boodschap onder woorden gebracht: de rechtvaardiging door het geloof. Treffend besluit de schrijver het boek: ‘Zalig hij die in navolging van Paulus al zijn gerechtigheid aflegt en geen andere gerechtigheid wenst dan die van Christus. Hiermee bekleed kan hij vol vertrouwen voor Gods aangezicht verschijnen.’ Neem en lees! Willianne deWaard over Schuurtjesvolk Dit autobiografische boek van Huib de Vries leest vlot. Met een vleug humor schetst de auteur een warm beeld van zijn jeugdjaren, het leven in Kinderdijk en vooral van de wereld van het schuurkerkje van de Gereformeerde Samenkomst. De Vries weet met zijn nostalgische - een enkele keer wat kritische - toon zijn herinneringen herkenbaar te beschrijven. Arjan Kuiper over Herman van Vliet Recent verschenen er weer twee bundels bladmuziek met werken van Herman van Vliet. Na zijn overlijden is André van Vliet begonnen de schetsen door te werken en uitgave-waardig te maken. Dat resulteerde inmiddels in totaal vijf bundels. Niet alles is even gemakkelijk te spelen, maar het is zeer beslist de moeite waard om in te studeren. Daarnaast is er ook een boek óver Herman van Vliet verschenen. Aanbevolen! LEES & SPEEL TIPS 1 2 3 www.hertog.nl 25

advent Ds. A. Schultink Wachter, wat is er van den nacht? Twaalf preken van Advent tot na Nieuwjaar. Gebonden | 57415333 236 blz. | € 18,95 Maartje Kok Licht in duisternis Een adventsdagboek voor tieners. Paperback | 88973659 Ca. 80 blz. | ca. € 14,99 Verschijnt oktober Wulfert Floor Want een Kind is ons geboren Een geschenkboekje met twee oefeningen die spreken van het Kind Jezus. Gebonden | 9402908749 Ca. 92 blz. | ca. € 10,95 Ds. A. Schot Adventsverwachting Korte overdenkingen voor de adventsweken. Gebonden | 9402908824 Ca. 96 blz. | ca. € 11,95 Verschijnt oktober Ds. A.T. Huijser Het Kind van Bethlehem Vijf preken over Matthéus 2. Gebonden | 9463702355 Ca. 143 blz. | ca. € 13,90 Verschijnt oktober Hans Alderliesten Advent met Augustinus Met Augustinus werpen we een blik in de kribbe. Christus kwam in kleinheid nabij, wat een wonder! Paperback | 88973482 96 blz. | € 14,99 KOMMA 26

Als je een goed boek hebt, ben je nooit echt alleen

De boekenkast van ds. Roelof de Graaf U heeft een prachtige boekenverzameling. Wilt u ons er wat over vertellen? In ons huis in Hardenberg staat niet maar één boekenkast. Er staan er heel veel. En ze staan vol boeken. Soms zelfs in twee, drie rijen achter elkaar. Die kasten zijn vooral gevuld met theologische werken. Maar ook met boeken over geschiedenis, filosofie, kunst, litteratuur, natuurwetenschap en aardrijkskunde. Mijn belangstelling is breed. Dat heeft te maken met mijn overtuiging dat alles getuigt van de HEERE God en Zijn zorg voor alles en iedereen. In Artikel twee van de Nederlandse Geloofsbelijdenis staat dat we God door twee middelen kennen. In de eerste plaats door de schepping, onderhouding en regering van de hele wereld. Ten tweede door Zijn heilig en goddelijk Woord. Sprekend is die metafoor (vergelijking): Gods schepping en regering zijn voor onze ogen als een prachtig boek, waarin alle schepselen de letters zijn. Ik lees en studeer graag in beide boeken: de Bijbel en dat andere boek. Dat is ook de reden waarom ik graag bij de boekwinkels van Den Hertog kom. U heeft inmiddels al een jarenlange relatie met onze boekwinkels. Wanneer bezocht u ons voor het eerst? Het is begonnen in de tijd dat ik dominee was van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Middelburg aan het Klein Vlaanderen. Ik kwam geregeld bij Boekwinkel ‘Reveil’ in de Segeerstraat – nu Boekhandel Den Hertog. Ik werd daar vriendelijk ontvangen door mevrouw Jannie van Meurs. Later kwamen daar de stops bij in Houten, als we op weg waren naar en vanuit Zeeland. Ook aan de Elzenkade is er altijd een hartelijke ontvangst en deskundige advisering door de mensen in de winkel beneden en van de antiquarische afdeling boven. In de jaren dat ik dominee was in Rouveen/Staphorst (32,5 jaar!) gingen we geregeld naar Zeeland. Houten ligt ongeveer halverwege. En dat geldt ook nu we na mijn emeritering in Hardenberg wonen. Mijn vrouw en ik verheugen ons altijd op de koffie (als het kan een Wiener Melange). KOMMA 28

Meestal vertrekken we uit Houten met een of twee dozen boeken achter in de auto Maar vooral kijk ik uit naar het rondlopen en rondkijken in de winkel. Beneden en boven. De nieuw verschenen boeken. De kasten vol theologische werken. De afdeling geschiedenis boven. Daar ook de tafels met ‘nieuwe’ antiquarische boeken. De outlet. Meestal vertrekken we uit Houten met een of twee dozen boeken achter in de auto. En dan bladeren, lezen en…. de boeken een plek geven in een van de boekenkasten. Tot nu toe lukt dat nog steeds. De gebruikelijke vraag als mensen door ons huis lopen, is: ‘Hebt u/heb jij die allemaal gelezen?’ Kunt u één of meer bijzondere items uit uw bibliotheek uitlichten? Wat ik gelezen heb en nog steeds lees, is de Bijbel. Elke morgen (jaar in, jaar uit) aan de hand van een Bijbelrooster: de Bijbel in één jaar. Als ik een bijzonder boek uit mijn bibliotheek mag noemen, is het de Bijbel. Die heb ik in vele talen en vertalingen en edities. Blij ben ik met een Latijnse Bijbelvertaling uit 1632: een zogenaamde Beza-Bijbel. Kostbaar voor mij is ook een Statenbijbel met Kanttekeningen. Een uitgave van Elsevier uit 1663. De eerste Bijbel in het Nederlands met ‘gewone’ letters en dus niet in gotisch letterschrift. Deze Statenbijbel heb ik gekocht bij… Den Hertog in Houten op 6 oktober 2006.

muziek Berkenwouder Orgelboek, deel 2 Psalmbewerkingen door onder anderen Gerben Mourik, Dick Sanderman, Jan Wisse en Paul Wols. 54 blz. | BOB2 € 30,00 Arjan Breukhoven In Concert & Improvisaties – USB Ca. 100 minuten muziek op orgel. USB | ABUSB02 € 14,90 Arjan Breukhoven Gij die alle sterren houdt Inleiding, Koraal, Cantilena, Trio en Fuga. 12 blz. | ABGDASH € 7,50 André Knevel Improvisaties, deel 3 o.a. Wat de toekomst brengen moge; Heilig, heilig, heilig (Sanctus). 25 blz. | CAN645 € 14,95 Arjan Breukhoven World Organ Tour – USB Arjan Breukhoven bespeelt diverse orgels. USB | ABUSB01 € 14,90 Arjan Breukhoven Psalm 75 Toccata. 6 blz. | AB75 € 7,50 Christiaan Ingelse Psalmen, deel 11 Psalmvoorspelen in diverse stijlen over Psalm 101-110. 51 blz. | SPM202301060 € 17,50 André Knevel Improvisaties, deel 4 Daar ruist langs de wolken. 21 blz. | CAN646 € 13,95 KOMMA 30

muziek Misericordia Psalmen, liederen, improvisaties, zettingen vanuit de Martinikerk te Groningen. cd + boek | 9789083026558 € 24,95 Jan Peter Teeuw Psalmvoorspelen deel 4 o.a. Psalm 1, 4, 7, 13, 16, 26, 31, 37, 41, 44, 45, 56, 84, 90, 93, 99, 101, 105, 107, 110, 111. 28 blz. | CAN650 € 14,95 Herman van Vliet 10 Psalmvoorspelen Psalm 35, 81, 91, 92, 101, 108, 121, 122, 125, 148. 19 blz. | MR152 € 12,95 Herman van Vliet - Triptiek Over zijn betekenis als organist, uitgaver en schatbewaarder. Met bijdragen van o.a. Hans Fidom en Frits Zwart 105 blz. | 9788269216844 € 19,95 Lennart Morée Korte psalmvoorspelen in romantische stijl, deel 6 Psalm 8, 22, 34, 38, 51 (69), 56, 147. 26 blz. | LMM202309010 € 15,95 Herman van Vliet Lof zij de Heer Variaties en Fuga. 11 blz. | MR151 € 12,95 Herman van Vliet Psalm 146 Toccata en Fuga. 12 blz. | MR150 € 12,95 Gerrit Jan van de Werfhorst Twee Psalmpartita’s Psalm 43; Psalm 143. 23 blz. | CAN649 € 13,95 ZIE DE SPEELTIP OP BLZ. 25! www.hertog.nl 31

dagboek jeugd M. Quist Het geheim van de tabernakel In dit dagboek wordt in eenvoudige woorden geschreven over de tabernakel. Paperback | 33132520 Ca. 384 blz. | ca. € 15,90 Verschijnt november Maartje Kok Licht in duisternis ‘Licht in duisternis’ is een adventsdagboek voor tieners, dat bestaat uit overdenkingen, opdrachten en muziek. Paperback | 88973659 Ca. 80 blz. | ca. € 14,99 Verschijnt oktober Gerrit ten Berge Born! Een adventsdagboek dat tieners vanaf 13 jaar helpt om bewust naar kerst toe te leven. Paperback | 43540438 Ca. 80 blz. | ca. € 12,99 Verschijnt oktober Aline van de Maat e.a. Eva! Vanuit Gods Woord komen veel thema’s aan de orde die actueel zijn in het leven van jonge meiden. Dit dagboek is een middel dat verwijst naar de Bijbel. Gebonden | 33129490 376 blz. | € 16,90 Inge van Hell-van Dijke red. Levend Woord Moeilijke begrippen, gelijkenissen en beeldspraak uit de Bijbel worden in dit dagboek duidelijk uitgelegd. Paperback | 33127267 378 blz. | € 17,90 Evert Barten red. Dagelijkse troost Dit dagboek neemt je mee door de tekst van de Heidelbergse Catechismus. Voor jongeren vanaf 16 jaar. Paperback | 33132636 Ca. 384 blz. | ca. € 18,90 Verschijnt december KOMMA 32

jongeren en de bijbel W. van Vlastuin e.a. Word wakker! Hoe krijg je vrede met God? Gebonden | 9402908930 Ca. 184 blz. | ca. € 13,95 Verschijnt oktober Ds. G.W.S. Mulder Het geloof van de christen De Twaalf Artikelen vanuit de Catechismus uitgelegd Gebonden | 33132124 175 blz. | € 17,50 Johan Krijgsman Echt gelukkig Vijftien zaligsprekingen van Jezus in het Evangelie worden besproken. Paperback | 33132247 96 blz. | € 12,90 Steef Post Openbaring voor jongeren Johannes werd op een klein eiland gevangengezet. Hij heeft daar ongelofelijke dingen gezien die hij van God moest opschrijven in het Bijbelboek Openbaring. In dit boek lees je er meer over. Paperback | 9402908879 80 blz. | € 9,95 J.H. Mauritz Kom naar de Levensbron In dit boek heeft de auteur de kernpunten uit het leven van McCheyne samengevat en dichtbij gebracht voor jonge mensen. Paperback | 9402908923 Ca. 128 blz. | ca. € 12,95 Verschijnt oktober Ds. W.J.C. van Blijderveen Als christen in de frontlinie Bijbelstudies over de geestelijke wapenrusting. Paperback | 33132674 Ca. 96 blz. | € 10,50 Verschijnt oktober www.hertog.nl 33

Bij Uitgeverij Den Hertog zijn recent twee boekjes verschenen voor kinderen vanaf twee jaar. Deze Bijbelboekjes hebben als titel: De ark en De schepping. Auteur en illustrator Marleen Visscher stelt zich voor en vertelt wat over het ontstaan van deze boekjes. 1 Wie ben je en hoe kwam je op het idee om deze boekjes te schrijven/tekenen? Ik ben Marleen Visscher. Inmiddels ben ik 23 jaar gelukkig getrouwd met Harm Visscher en moeder van twee dochters en vijf zonen in de leeftijd van 22 tot 6 jaar. Ik vond het eigenlijk altijd al leuk om creatief bezig te zijn, maar na de geboorte van onze jongste ben ik er pas echt wat mee gaan doen. Tegenwoordig maak ik veel geboortekaartjes en kalligrafeer ik teksten. Onze kinderen vinden het altijd leuk om te worden voorgelezen uit boekjes op rijm, zoals de boekjes over Nijntje of Bobbie. Toen dacht ik: het zou mooi zijn als we zulke boekjes over de Bijbel zouden hebben. Voor onze jongste twee kinderen maakte ik daaromwat Bijbelverhalen op rijm. Samen met mijn zus Marretje maakte ik er tekeningen bij. Vorig jaar kwam ik in contact met Andrea van Hartingsveldt, die de boekjes doorstuurde naar de uitgeverij. Dit jaar hoorde ik dat de uitgever er interesse in had en inmiddels zijn de boekjes gedrukt. Heel leuk! 2 Kun je een beschrijving geven van de boekjes? Deze twee boekje bevatten de Bijbelverhalen over de schepping en over de ark van Noach. Het zijn echt verhalen voor jonge kinderen. Ze zijn op rijm gemaakt, zodat het fijn voorleest. Ook zijn de teksten eenvoudig, zodat kinderen ze makkelijk kunnen onthouden. De tekeningen zijn aansprekend voor jonge kinderen. 3 Met welk doel heb je deze boekjes geschreven? Ik hoop dat de boekjes eraan bijdragen dat ouders met jonge kinderen al heel vroeg bezig zijn met het Woord van God. Het mooiste is als ouders het zaad van jongs af aan mogen zaaien in kinderharten, met het gebed of God de wasdom geeft tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk. 4 Hoe was het om deze boekjes te schrijven/tekenen? Ik vind het heerlijk om eerst met mijn gedachten met de teksten bezig te zijn. Vervolgens kan ik de teksten op een creatieve manier verwerken in de tekeningen. Daar vind ik echt mijn ontspanning in. Interview met: Marleen Visscher KOMMA 34

Marleen Visscher De Ark Een nieuwe serie boekjes met Bijbelse verhalen. Met tekeningen in fullcolour van Marleen Visscher. Bij iedere tekening schrijft ze een eenvoudige tekst van vier regels op rijm. Bedoeld om voor te lezen voor kinderen vanaf 2 jaar. Gebonden | 33132667 32 pag. | € 7,95 Marleen Visscher De Schepping Een nieuwe serie boekjes met Bijbelse verhalen. Met tekeningen in fullcolour van Marleen Visscher. Bij iedere tekening schrijft ze een eenvoudige tekst van vier regels op rijm. Bedoeld om voor te lezen voor kinderen vanaf 2 jaar. Gebonden | 33132650 32 pag. | € 7,95 www.hertog.nl 35

'In vroeger jaren zaten we in gedachten op de kameel van zo’n wijze uit het Oosten, die Rudolf van Reest zo heel dichtbij haalt in de historische roman 'De grote verwachting'. Een lezenswaardig boek.' Ds. B. Labee in De Saambinder (3 november 2022) LEESTIP De grote verwachting KOMMA 36

bijbel en kind Laura Zwoferink Het Koningskind geboren In dertien verhalen met prachtige illustraties vertelt Laura Zwoferink het kerstverhaal. Gebonden | 33126352 32 blz. | € 10,50 Ds. M. Klaassen Bidden met Jezus Dit geschenkboekje is een handreiking om met kinderen in gesprek te gaan over bidden. Paperback | 88973703 Ca. 36 blz. | ca. € 13,99 Verschijnt november Gisette van Dalen Bijbelse verhalen voor kinderen In 87 verhalen worden kinderen mee door het Oude en Nieuwe Testament genomen. Gebonden | 33127489 192 blz. | € 27,50 Willemieke Kloosterman-Koster Bijbelteksten voor jonge kinderen 25 bekende Bijbelteksten om jonge kinderen aan te leren. Gebonden | 9402908671 Ca. 64 blz. | ca. € 9,95 Ds. P.D. den Haan e.a. U voor mij? Uitleg bij het eerste deel van het Avondmaalsformulier. Gebonden | 9402908756 Ca. 128 blz. | € 14,95 Verschijnt oktober Linda Bikker Kleurplaten bij bekende psalmen 46 kleurplaten bij bekende psalmverzen. Paperback | 87189464 Ca. 96 blz. | ca.€ 10,95 www.hertog.nl 37

Door ruwe stormen Maaike Mallan kwam na het overlijden van haar vader ds. F. Mallan in zijn archief ook brieven tegen van zijn schoonmoeder, Maaike Bakker-Groenenboom (1897-1986). Maaike Mallan: ‘Ik ben ze gaan lezen. Ze boeiden me, zag weer helemaal oma voor me. En hoorde haar weer de verhalen vertellen die ik in de brieven tegenkwam.’ Ze besloot in 2015 de brieven te bundelen. De uitgave was alleen bestemd voor de familie. Maar later kwam de gedachte dat het goed zou zijn als ook anderen zouden kunnen lezen over het werk der genade dat verheerlijkt is in het leven van Maaike Bakker-Groenenboom. €19,90 KOMMA 38

In het boek dat nu verschijnt worden niet alleen de brieven weergegeven, maar we lezen ook veel levensbijzonderheden over de vriendenkring. Daarbij staat Gods werk in de harten van arme zondaren centraal. Maaike Bakker was 29 jaar toen de Heere in haar leven kwam. Vóór die tijd leefde ze naar het goeddunken van haar eigen hart. ‘Door ruwe stormen’, zo luidt de titel van het boek. ‘Ruwe stormen mogen woeden’, bij de regels van dat lied werd Maaike Bakker-Groenenboom eens bepaald. Ruwe stormen, die heeft ze ervaren. Haar man overleed in 1939. Ze bleef met tien kinderen over, en enkele maanden na het overlijden van haar man werd een dochtertje geboren. Twee zoons zijn op jonge leeftijd overleden, de een als gevolg van een ernstige ziekte, de ander was luitenant-vlieger bij de Koninklijke Luchtmacht en kwam bij een ongeluk om het leven. Voor beiden was er hoop dat hun een beter lot bereid was. Het is ontroerend hierover te lezen. Moeder Bakker kende een aangebonden leven aan de troon der genade. Toen op 1 februari 1953 de dijken braken, verliet het gezin Mallan de pastorie te Bruinisse en reisde naar Barendrecht. Daar kwamen ze onaangekondigd bij Maaike aan. De telefoonverbindingen waren toen uitgevallen. Tot hun verbazing stond de soep en het warme eten al op tafel. ‘Ze wist van Boven dat we komen zouden’, zo vertelde ds. Mallan. Het boek is mooi vormgegeven en is voorzien van veel foto’s. Anthon Bel Maaike Mallan 39 www.hertog.nl

roman Catherine Chidgey Wij hebben het geweten Een indrukwekkende roman die ons dwingt de beperkingen van onze eigen blik te onderzoeken. Paperback | 23961512 478 blz. | € 27,99 Marieke den Butter Verhalen van ver De hoop van de auteur is dat je al lezend iets zult zien van God. Van Zijn grote trouw en liefde voor de wereldwijde kerk en voor gewone pelgrims onderweg. Gebonden | 88973604 116 blz. | € 14,99 Janny den Besten Toekomst vol muziek Als Marjon de zorg voor haar meervoudig gehandicapte dochter moet opgeven, ervaart ze meer rust en vrede dan ze ooit had kunnen denken. Paperback | 9402908862 Ca. 340 blz. | ca. € 17,95 Verschijnt oktober Elizabeth Camden Verbonden in muziek De Blackstones deel 2. Hij draagt een gevaarlijk geheim met zich mee, maar kan hij lang genoeg in leven blijven om het te onthullen? Paperback | 64514104 Ca. 366 blz. | ca. € 23,50 Audrey Blake Het hospitaal van leven en dood – deel 2 De arts in opleiding Nora Beady ontwikkelt met arts Magdalena Morenco een nieuwe techniek om veilig een keizersnede te kunnen uitvoeren. Paperback | 29735513 Ca. 400 blz. | ca. € 23,99 Verschijnt oktober Jan Beens Blanche Gamond Blanche is een pittige Franse jongedame, die maar niet begrijpen kan waarom zij haar geloof niet mag belijden zoals Gods Woord het zegt. Gebonden | 9463351300 Ca. 176 blz. | ca. € 16,95 Verschijnt oktober KOMMA 40

roman Julie Klassen Een schrijfster aan zee – deel 2 Wanneer er een onverwachte gast opduikt in Sea View, wordt Emily verscheurd tussen haar verlangens en haar toekomstdromen. Paperback | 29735407 Ca. 448 blz. | ca. € 24,99 Verschijnt januari Steven James Handelaar in leugens Een thriller vol actie over de strijd voor gerechtigheid. Paperback | 29734691 Ca. 432 blz. | ca. € 24,99 Dineke Epping De weg naar Rose Cottage Wanneer haar vriendin Emily wordt beschuldigd van diefstal, ontdekt Daisy dat ze niet iedereen in het landhuis kan vertrouwen. Vooral haar jeugdvriend Ryan niet... Paperback | 29735780 Ca. 416 blz. | ca. € 24,99 Verschijnt november Karen Kingsbury Voor altijd de jouwe Irvel Ellis heeft verkering met Sam, maar is stiekem verliefd op zijn broer Hank. Paperback | 29735544 Ca. 384 blz. | ca. € 23,99 Verschijnt januari Tammy L. Gray Om eerlijk te zijn January Sanders alles aan om aan haar liefdesverdriet te ontsnappen. Paperback | 29734936 304 blz. | € 22,99 Jennifer Delamere Een vreemd bericht – deel 3 Als Rose Finley een paar vreemde berichten onder ogen krijgt, besluit ze er alles aan te doen om te voorkomen dat de vrouw dezelfde fout maakt als zij jaren terug. Paperback | 9493208766 372 blz. | € 21,99 www.hertog.nl 41

Actiedag Op zaterdag 18 november organiseren we onze jaarlijkse actiedag. Het belooft een gezellig uitje te worden voor het hele gezin. Kom en ontdek nieuwe boeken, speciale aanbiedingen en nog veel meer. We kijken er naar uit om je van harte te verwelkomen! ZET ALVAST IN JE AGENDA! KOMMA 42

roman Ada Schouten Verrips De naam van mijn moeder Als Lena in de gevangenis belandt, krijgt ze van haar zoontje een plankje. God met ons. God met haar? Ze durft het eigenlijk niet te geloven… Paperback | 9463351324 Ca. 248 blz. | ca. € 16,95 Verschijnt oktober Stephania H. McGee De wereld tussen jou en mij Zij verlangt naar vrijheid, hij naar antwoorden. Een oud familiegeheim staat tussen hen in. Paperback | 29734103 366 blz. | € 24,99 Sarah Ladd De erfenis van Hollythorne House Charlotte staat voor een moeilijke keuze: Anthony vertrouwen of alles wat haar dierbaar is op het spel zetten. Paperback | 29735018 Ca. 368 blz. | ca. € 23,99 Kristina McMorris De prijs van een kind Een roman over twee mensen die zich vasthouden aan hun waarden in een harde wereld. Paperback | 29735605 Ca. 320 blz. | ca. € 21,99 Susan Anne Mason Een plek om te blijven – deel 2 Een meeslepende historische roman over trouw en mededogen. Paperback | 29734080 383 blz. | € 23,99 Mirjam Kooijman Kleur Femke’s verloofde is omgekomen in Afghanistan. Kan er weer kleur en vrolijkheid in haar leven komen? Paperback | 83355092 Ca. 550 blz. | ca. € 16,95 www.hertog.nl 43

roman Sjoerd Veenman De bende Na een inbraak en mishandeling van een oude vrouw wordt inspecteur Maritz ingeschakeld om de bende op te rollen. Paperback | 9463702287 140 blz. | € 11,50 Carrie Turansky Het dagboek van Longdale Manor Een oud dagboek herbergt een familiegeheim van honderd jaar geleden. Paperback | 29735483 Ca. 384 blz. |ca. € 23,99 Sarah Sundin De roeier van Kopenhagen Deze roman is geïnspireerd op de heldendaden van de Deense roeier Knud Christiansen, die Joden hielp onderduiken en hiervoor een Yad Vashem-onderscheiding. Paperback | 29734981 Ca. 400 blz. | ca. € 23,50 Sytse van der Veen De grote geheimen Een intelligente en spannende roman over de grote vragen van het leven: over liefde, de (on)mogelijkheid om anderen en jezelf te kennen, God en ons brein. Paperback | 9492600622 Ca. 240 blz. | ca. € 22,99 Amir Tsarfati In het diepste geheim De Mossad heeft de plannen van Iran ontdekt om onvindbare massavernietigingswapens Israel binnen te smokkelen. Paperback | 64514135 Ca. 384 blz. | ca. € 22,95 Hanne Schreuder Het uitzicht dat ons rest Als Roel slecht nieuws krijgt, weten ze zich geen raad. Josca is net bevallen van hun vierde kind. Hoe moet dat nu verder? Gebonden | 20551037 Ca. 224 blz. | ca. € 19,50 KOMMA 44

1 Je bent een echte boekenliefhebber! Welk soort boeken lees je graag? Van alles! Dat verschilt van thrillers, detectives en sciencefiction tot oudere klassiekers, literatuur en historische boeken. Ik heb veel gelezen van Annejet van der Zijl. Zij verdiept zich helemaal in het leven van mensen zoals Annie M.G. Schmidt of Gerard Heineken en schrijft daar prachtig over. Maar ook bijvoorbeeld een boek als ’t Hooge nest van Roxane van Iperen vond ik erg boeiend om te lezen. Heel bijzonder hoe zij de geschiedenis van het huis waarin ze zelf woont heeft ontdekt en zo indringend heeft beschreven. Ik lees daarnaast ook gerust boeken van Stephen King of, zoals nu, een detectiveserie van M.W. Craven. Juist de afwisseling van verschillende soorten boeken vind ik leuk. Ik heb meer dat ik een bepaalde schrijver goed vind en daar dan alles van ga lezen, dan dat ik boeken uit een bepaald genre kies. 2 Den Hertog heeft een groot assortiment boeken, maar daarnaast ook cadeauartikelen, spellen enz. Waarvoor kom je naar onze boekwinkel? ‘Gewone boeken’ koop ik eigenlijk altijd online, omdat ik via een e-reader lees. Dat is makkelijk voor onderweg of op vakantie. Naar Den Hertog kom ik bijvoorbeeld om inspiratie op te doen voor een nieuw seizoensboekje van de Bijbelkring waar ik op zit, of om tussen de tweedehands boeken te snuffelen. Je kunt er ook heel geschikte cadeautjes kopen voor kinderen, bijvoorbeeld voor de doop of gewoon een verjaardag. Laatst heb ik bij Den Hertog een dagboek gekocht dat ik ga gebruiken voor de meditaties in het kerkblad dat ik elke maand in elkaar zet. 3 Wij proberen in onze boekwinkel beleving en gezelligheid te creëren. Kom je puur naar Den Hertog om iets te kopen, of kom je ook voor de beleving? Den Hertog is een heel geschikte winkel voor een goede selectie christelijke boeken, of het nou gaat om dagboekjes, bijbelstudieboeken of wat dan ook. Je kunt natuurlijk ook via de webshop een bestelling plaatsen, maar ik ga liever naar de winkel. Daar krijg je goed advies en het personeel is altijd vriendelijk. Ik kom het liefst op een rustig moment, want dan kun je uitgebreid rondkijken. Interview met: Tineke de Jong www.hertog.nl 45

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==