9789033131523

11 Woord vooraf Niemand heeft de waarheid in pacht, wordt er gezegd. Of: het gaat niet omde leer,maar omdeHeer.De leer wordt steeds minder populair. En de waarheid? Dat begrip is tegenwoordig per definitie verdacht. Iedereen heeft zijn eigen waarheid. Men gelooft niet in een waarheid voor iedereen, voor alle tijden en alle plaatsen. Er is nog maar één waarheid over: dat er geen vaste waarheid is. Men wil praktische preken met een begrijpelijke boodschap, waar je wat aan hebt in het dagelijks leven. Maar wat doet men zich tekort... De leer ismooi! Jemoet deBijbel daar eens over lezen, bijvoorbeeld in1Timotheüs. Paulus schrijft daar heel veel over de leer: over hen die een andere leer leren, over de gezonde leer,dewoordendes geloofs ender goede leer,over aanhouden inhet lezen, vermanen en leren, acht hebbenopde leer, over hendie arbeiden inhetWoord en in de leer, en over het voorkomen dat de leer gelasterd wordt. Als iemand een andere leer leert, die niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus enmet de leer die naar de godzaligheid is, die is opgeblazen enweet niets. Dat is alleen nog maar uit 1 Timotheüs! De leer moet dus wel heel belangrijk zijn. Gelijk ik u vermaand heb, dat gij te Éfeze zoudt blijven, als ik naar Macedónië reisde, zo vermaan ik het u nog, opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren. Den hoereerders, dien die bij mannen liggen, den mensendieven, den leugenaars, den meinedigen, en zo er iets anders tegen de gezonde leer is... 1 Timotheüs 1:3, 10

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==