9789033131523

12 Als gij deze dingen den broederen voorstelt, zo zult gij een goed dienaar van Jezus Christus zijn, opgevoed in de woorden des geloofs en der goede leer, welke gij achtervolgd hebt. Houd aan in het lezen, in het vermanen, in het leren, totdat ik kom. Heb acht op uzelven en op de leer, volhard daarin; want dat doende, zult gij én uzelven behouden én die u horen. 1 Timotheüs 4:6, 13, 16 Dat de ouderlingen die wel regeren, dubbele eer waardig geacht worden, voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer. 1 Timotheüs 5:17 De dienstknechten, zovelen als er onder het juk zijn, zullen hun heren alle eer waardig achten, opdat de Naam Gods en de leer niet gelasterd worde. Indien iemand een andere leer leert, en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onzen Heere Jezus Christus, en met de leer die naar de godzaligheid is... 1 Timotheüs 6:1, 3 Zoals we zien, legt Paulus de nadruk op de gezonde leer. Dat moeten we blijven vasthouden. Deze leer is niet droog, taai en overbodig. De gezonde leer is levend, en de eerste pinkstergemeente volhardde in de leer van de apostelen. Als we de leer van Gods Woord verachten, slaan we de plank mis. De leer is levend; geen steen, maar brood! Het ware geloof is gegrond op de Bijbelse leer, en zonder leer is er geen waar geloof. De leer wil alleen de Schrift naspreken. Zonder de leer is er geen geloof, krijgt God alle eer niet, en ontvangen wij geen onuitsprekelijke vreugde. De leer is de leer van hetWoord, en dus is er zonder leer geen zaligheid. Hoe dieper we de leer verstaan, hoe meer we God de eer zullen geven, en hoe meer opwas er zal zijn in de genade. Daarom is de leer de moeite waard.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==