9789033131875

3 j a n u a r i Schaduw en licht ...des daags in een wolkkolom, dat Hij hen op de weg leidde, en des nachts in een vuurkolom, dat Hij hun lichtte, om voort te gaan dag en nacht. e x o d u s 1 3 : 2 1 b HOE ZULLEN DE ISRAËLIETEN DE WEG VINDEN in de woestijn? Daar zorgt de Heere Zelf voor. Hij gaat voorop. Aan het begin van de woestijn zagen de Israëlieten opeens boven zich een wolkendek dat hen overschaduwde. In de nacht werd deze wolkkolom tot vuurkolom en verlichtte hen. Het was de verschijning van de heerlijkheid des Heeren, de ‘Shechina’. Dat is de Goddelijke majesteit, die Christus afbeeldde, ook wel een voorafschaduwing van het eeuwige Woord dat in de volheid des tijds vlees zou worden. Dus Christus was met Zijn kerk in de woestijn. Hij heeft Zijn volk gedragen, ondanks alle murmureringen. Later zegt Nehemia (9:19): ‘Hebt Gij hen nochtans door Uw grote barmhartigheden niet verlaten in de woestijn.’ De Israëlieten kregen een zichtbaar bewijs van Gods tegenwoordigheid. De Heere wees de weg, Hij gaf beschutting tegen de hitte van de dag, Hij verschafte hen licht in de nacht. Zo is de Heere nog Dezelfde. Met Zijn Woord is Hij altijd bij ons. In dat Woord wijst Hij u en jou de weg. De Heere is een schaduw: Hij wil een beschutting zijn als de beproevingen heet worden. Hij is ook een licht: als wij leven in een donkere wereld. Leven wij nog altijd ons eigen leven? Dan zijn we niet onder de wolk. Gelukkig bent u, ben jij, die de weg niet weet en hebt leren vragen: ‘Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal?’ l e z e n : e x o d u s 1 3 : 1 7 - 2 2

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==