9789033131875

5 j a n u a r i Verlost Gij leiddet door Uw weldadigheid dit volk dat Gij verlost hebt. e x o d u s 1 5 : 1 3 a MOZES EN HET VOLK ISRAËL BEZINGEN IN EEN LIED de grote daden van de Heere. Hij heeft hen door Zijn machtige arm verlost van hun vijanden. Ze zullen de Egyptenaren nooit meer zien. Die zijn verdronken. De Heere heeft gesproken. In dit lied stijgt de dankbaarheid op.Onvergelijkbaar is deHeere! De goden van Egypte werden verslagen en Hij heeft Zijn volk Zijn gunst bewezen. De Heere is een heilig God. Zijn heiligheid laat Hij zien in het straffen van de zonde, in het redden van Zijn volk uit deze wereld, en het verlossen uit de macht van de zonde. God wil Zijn volk alleen hebben. Hij heeft ze gekocht en betaald en Hij verlost ze uit des bozen hand. ‘Gij leiddet door Uw weldadigheid.’ Wat is weldadigheid? Dat is weldoen. De Heere doet wel aan Zijn volk. Is het om dat volk zelf? Nee, want het volk murmureerde maar al te vaak, maar Hij doet weldadigheid aan dat volk omdat Hij hen heeft liefgehad met een eeuwige liefde. Er is niets in dat volk te vinden dat zij waardiger zouden zijn dan de Egyptenaren. Als u door genade leert zien wie u bent en wat u verdiend hebt, dan voelt u zich niet beter dan de wereldling.Weldadigheid kan de Heere bewijzen op grond van Zijn verbond. In HemZelf ligt het verbond vast en geordineerd. Gelukkig bent u, die door het geloof op Christus mag zien. Zo kan God alleen door Zijn weldadigheid leiden. Hij verlost, omdat Zijn Naam is Jezus. Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. Hebben we Hem al nodig gekregen? Wat wordt het wonder dan groot, dat de Heere naar ons omgezien heeft. Ja, nog meer: dat Hij ons wil leiden, ook door diepe wateren. l e z e n : e x o d u s 1 5 : 1 - 2 1

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==