9789033132124

12 om onze overtuiging of ons gevoel. In het ware geloof gaat het om onze verhouding tot Gód. Voor Hem kan ik alleen bestaan door dát ware geloof. In dit oprechte geloof gaat het over ‘wórden ingelijfd en al Zijn weldaden aannemen’. Eerst staat er: ‘worden ingelijfd’, dat is passief. Daar doet een mens niet aan toe of aan af. Dat doet God. Hij lijft in Christus in. Van nature leeft een mens zonder God en zonder Christus, is hij dood door de misdaden en de zonden. Maar nu komt God en Hij wekt de zondaar tot leven. Hij doet dat door hem af te snijden van de oude Adamswortel en Christus in te lijven. Zo komt de dode ziel tot leven. Zo gaat het leven van Jezus vrucht dragen, ook in deze mens. Ziet u dat verzoening van God uitgaat? En dat ze persoonlijk is? De Heere werkt dit wonder door Zijn Woord en Geest. Hij doet dit met onweerstaanbare kracht. Zo spreekt Hij door Zijn Woord tot de mens. Denk maar aan Lydia in Handelingen 16. De Heere opende haar hart! Zo lijft God in Christus in, zo legt Hij de band van het geloof. We noemen dit de levendmaking of wedergeboorte; de eerste bekering, als God een mens een nieuw hart geeft. Dit wonder is onmisbaar voor de echtheid van het geloof. God alleen kan iemand maken tot een levend lidmaat van Christus. De band die wij zelf met Christus leggen, geeft geen werkelijke eenheid met Hem en houdt geen stand in de branding van leven en dood. Jezus heeft het gezegd: ‘Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit de Geest geboren is, dat is geest’ ( Johannes 3:5, 6). Daadwerkelijk geloven ‘Al Zijn weldaden aannemen’. Het slot van het antwoord is niet passief, maar actief. Als de band met Christus wordt gelegd, de weg naar God weer openligt, dan mag de zondaar die weg ook bewandelen. Iemand die door het geloof Christus is ingelijfd, bij wie het hart geopend is als bij Lydia, die gaat zelf ook daadwerkelijk geloven

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==