9789033132124

11 wereld en het is ook niet zo dat God moet afwachten welke mensen uiteindelijk voor de verzoening kiezen. Het is een persóónlijke verzoening. ‘Alzo Hij [de Heere Jezus] de Zijnen die in de wereld waren, liefgehad had, zo heeft Hij hen liefgehad tot het einde’ ( Johannes 13:1). Zie je het: de Zijnen! En op een andere plaats: ‘Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen die Gij Mij gegeven hebt, want zij zijn Uwe’ ( Johannes 17:9). De verzoening is een gave van God. Het is genade om Jezus’ wil. Inlijving door een waar geloof Wat wil dat zeggen, ‘door een waar geloof worden ingelijfd’? Eerst valt op dat er sprake is van een waar geloof. Dat wil zeggen: echt en oprecht. Er is dus ook geloof waarvan dit niet geldt. De Heere waarschuwt daartegen op meerdere plaatsen in Zijn Woord. Zo weten we dat er ook een historisch geloof is waardoor een mens gelooft dat de Bijbel wáár is. Het is heel belangrijk dat mensen dát geloven. We zien nu in Nederland om ons heen gebeuren wat er in de samenleving aan de hand is als mensen dat historisch geloof loslaten. Het historisch geloof is enorm belangrijk, maar niet zaligmakend. Want het gaat erom dat wij niet alleen kennen met ons verstánd. Voor de eeuwigheid is dat tekort. Het is een kennen met het hárt! Het is een kennen én vertrouwen. En dan is er ook het wondergeloof. Dan word of ben je christen vanwege al het wonderlijke dat je aanspreekt. Waar mensen soms van in vervoering kunnen raken. Maar men blijft leeg van God en leeg van Christus. Er is ook een tijdgeloof. Mensen zijn heel enthousiast, heel emotioneel betrokken. Maar het tijdgeloof – het woord zegt het al – gaat voorbij, omdat het geen wortel heeft in het leven. Er is dus veel geloof dat zich op de Bijbel beroept, maar toch niet oprecht is. Al deze soorten geloof kom je juist tegen onder christenen. Dat is verwarrend. Maar het is dus waar God in Zijn Woord ons waarschuwende voorbeelden van geeft. Denk aan Izak en zijn broer Ismaël. En aan Judas onder de discipelen van de Heere Jezus. Hoe is dat bij u, jou en mij? Let erop dat het in het ware geloof niet gaat

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==