9789033132124

10 De Heere legt daarvoor in Zijn Woord de verantwoordelijkheid bij de mens zelf. Hij heeft gekozen in de zondeval tégen God. Van nature volhardt ieder mens in die keuze. De verklaring van de Heilige Schrift gaat nog dieper. God Zelf heeft besloten de zondige en ongelovige mens in het verderf te laten. Maar deze diepe verklaring maakt ook duidelijk hoe het dan komt dat er tóch zijn die behouden worden, die wél mogen geloven. Dat is vanwege Gods verkiezende liefde. Dat is omdat de Heere Zelf door Zijn Geest het heil in Christus krachtdadig verheerlijkt naar Zijn welbehagen. Naar Zijn vastgemaakt besluit. Hier zien wij dat de bijbelse heilsleer een persóónlijke heilsleer is. Het gaat erom dat wij persoonlijk mogen weten, door het geloof, met God in een verzoende betrekking te zijn hersteld. Persoonlijke verzoening, zó leert de Bijbel dat. In de kerkgeschiedenis is daarover veel strijd geweest. Bij de verzoeningsleer is ook de visie van de álverzoening. En ‘alverzoening’ zegt: Jezus is voor iedereen gestorven en iedereen wordt ook zalig. Natuurlijk zijn er mensen die niet willen. Zij vergissen zich dan per ongeluk of expres. Maar het komt uiteindelijk goed. Mensen die de alverzoening leren, zeggen: Het maakt ook niet uit of je nu in Boeddha gelooft, inMohammed of in Jezus. Het zijn allemaal wegen die leiden tot de hemelpoort. Verder is er ook de algeméne verzoening. Die zegt: Jezus heeft voor íedereen geleden, Hij is voor íedereen gestorven. De zaligheid ligt op jullie állemaal te wachten. En nu hangt het ervan af of jij het aanneemt, of jij het gelooft. De reddingsboot ligt klaar. Het wachten is daarop, dat jij erin stapt. Dit is een dwaling van de remonstranten. Je kunt dat nalezen in hoofdstuk 2 van de Dordtse Leerregels. Daar hebben onze vaderen zich krachtig verzet tegen deze leer van de algemene verzoening. Beide visies kunnen een sterk appèl op ons doen. Zo van: God is toch een goede God? Hij wil dat alle mensen in de hemel komen. Nu kun je inderdaad niet aan alle mensen zien dat ze naar de hemel gaan. Maar de mens is echt wel in staat om de goede keus te maken. God is in elk geval zo goed, dat Hij ons dat toevertrouwt. Nee, zo leert de Schrift het niet. De verzoening is niet voor heel de

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==