9789033132124

9 van het gebed. Maar die komt, moet geloven. Daar heb je het weer. Zonder geloof kan God de mens niet aanzien, ziet God de mens niet tot Hem komen. Het geloof is nodig, wil God de verhouding met de mens herstellen en voor hersteld beschouwen. Hier zien we dat het geloof alles zegt over de verhouding tot God, over de band met God. Die band moet er zijn, en die band noemen wij ‘geloof’. We kijken naar vraag 20 uit de Catechismus: ‘Worden dan alle mensen wederomdoor Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden?’ In Zondag 6 is ons de mogelijkheid van zalig worden in Christus aangewezen. In Hem zijn al de beloften vervuld. Om Jezus’ wil is het mogelijk dat een zondaar vrede vindt met God. Wel, zegt de vraagsteller, is het dan zo dat iedereen zalig wordt om Jezus’ wil, zoals ook iedereen verloren gaat vanwege de zonde van Adam? Het is een begrijpelijke vraag die gesteld wordt. Deze vraag is ook hoogst actueel. Denken jullie nu werkelijk dat je de waarheid in pacht hebt? Zou dan God al die mensen die niet in Jezus geloven, voorbijzien? Zou Hij die dan niet zalig maken? Zulke reacties kun je krijgen. En ik kan me voorstellen dat u of jij er zelf ook mee worstelt. Dan vraag je: Hoe kan dat nu toch? Velen geroepen, weinig uitverkoren... Is het dan niet voor iedereen? Heeft Jezus dan niet genoeg geleden? En hoe moet het dan met mij? Ja, die vraag vooral: hoe moet dat met míj? Als het niet voor iedereen is, sta ik er dan ook buiten? Wezenlijke vragen! Het antwoord is bijbels en veelzeggend: ‘Nee, maar alleen degenen die Hem door een waar geloof aannemen.’ ‘Neen zij’, staat er. Dat is wel heel scherp. ‘Maar alleen degenen...’ Daar wordt een grens getrokken. Dezelfde grens die er is tussen Kaïn en Abel (vers 4). Die grens loopt door de gemeente, door onze woonplaats en ook door de wereld. Waarom is dat? Nou, dat leert de praktijk. Er zijn veel mensen die helemaal niet geloven. Zij willen Jezus niet aannemen als hun Zaligmaker. En helaas, dat komt ook voor onder mensen die zich christenen noemen. Zij willen de baas zijn in hun eigen leven. Daarom: ‘Neen zij’. Maar het niet-geloven heeft natuurlijk ook een bijbelse verklaring.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==