9789033132148

15 Hij hem in voor Zijn Zoon en Zijn zalige dienst. Na de aanhef volgt het adres. Paulus richt zijn brief aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus. De gemeenteleden zijn heilig omdat Gods Geest hen heeft geroepen en afgezonderd van de wereld. Ze zijn door het ware geloof, door een Gods Geest gewerkte geloofsband, met de Heere Jezus Christus verenigd. Daarom zijn zij aan God gewijd en geheiligd. Paulus richt zich in zijn brief, zoals in al zijn brieven, op het wezen van de gemeente: ‘aan de heiligen die te Efeze zijn, en gelovigen in Christus Jezus’. Zij allen worden ‘heilig’ genoemd. De vraag is: hoe zijn ze dat? In uitwendige zin alleen of zijn ze ook innerlijk geheiligd, door de ware geloofsband met Jezus Christus verbonden? Dat is ook de vraag voor ons! Groet (vs. 2) Vervolgens klinkt de gebruikelijke groet, hier een zegen: ‘Genade zij u en vrede...’ (vs. 2). Het Grieksewoord charis, genade, wijst op Gods gunst. God is het, Die Zich in Zijn eeuwige ontfermingmet zondigemensen inlaat en hen zegent. Genade is de gratie die een veroordeelde misdadiger op het schavot ontvangt. Genade staat tegenover schuld. Dat kan nooit buiten de Zaligmaker om. God is alleen in Hem zondaren genadig. Op Golgotha heeft Hij Zijn Zoon gegeven tot in de dood. Daar geeft de Borg Zijn leven. Daar hangt Hij aan het kruis, uit eeuwige liefde tot Zijn Vader en Zijn kinderen. Hij draagt hun straf en zij ontvangen de vrede. De apos-

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==