9789033132179

16 wat Immánuël betekent? God met ons. Maar omdat wij tegen God gezondigd hebben, is Hij op ons vertoornd en daarom is Hij tegen ons. Als we daar iets van gaan inleven, brengt de Heere ons op het plekje dat we leren zeggen: U bent recht in al Uw weg en werk. De tegenwinden zijn nodig om er ons aan te ontdekken dat we moeten sterven aan alle eigengerechtigheid, en dat onze gerechtigheden een wegwerpelijk kleed zijn. We willen ons graag bedekken met een mooi godsdienstig kleedje om zo tot Jezus komen. Maar weet u wat Gods Woord ons leert? Dat Gods kinderen als arme, naakte zondaren in zichzelf tot Jezus vluchten. Hoor hoe een zeker dichter dit onder woorden heeft gebracht: Moede kom ik, arm en naakt, Tot de God, Die zalig maakt. Die de armen kleedt en voedt, Die de zondaar leven doet. Ach, de discipelen wisten niet hoe het zou aflopen. Wíj weten hoe deze geschiedenis is afgelopen, maar de discipelen niet. Zij hadden geen gedachte aan Jezus. Zij zagen alleen maar op de golven. Terwijl zij midden op zee waren, in nood van de baren, was Jezus op de berg en bad Zijn Vader om hun bewaring: ‘Heilige Vader, bewaar hen in Uw Naam, die Gij Mij gegeven hebt’ (Joh. 17:11b). Gemeente, dacht u ook niet dat de discipelen op een punt gekomen zijn dat ze hebben moeten zeggen: ‘O, nu is het omkomen! Ons scheepje zal tegen de rotsen te pletter slaan.’ Vindt dat ook niet plaats in het leven van Gods kinderen? Brengt de Heere ze niet op een plaats dat ze moeten zeggen: ‘Heere, aan mijn kant is het een verloren zaak! Ik heb alles geprobeerd om vooruit te komen, maar ik ben geen millimeter gevorderd.’ Gelukkig, zeer gelukkig, want dan is er juist plaats voor het wonder waarvan vers 25 spreekt: ‘Maar te vierde wake des nachts kwam Jezus af tot hen, wandelende op de zee.’

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==