9789033132285

29 voor het algemene nut24 wordt aangewend. Maar daarbij moet de overheid er wel voor oppassen dat ze haar onderdanen geen lasten oplegt die te zwaar zijn om te dragen. Als zij daardoor onderdrukt worden, zouden ze opstandig25 kunnen worden. De Heere verbiedt immers in de al genoemde passage (Deut. 17:16) dat een koning teveel paarden houdt of teveel zilver en goud verzamelt. Dat wil zeggen: als hij dat onnodig doet en daarbij de onderdanen onderdrukt. Trajanus was gewoon degenen die hun onderdanen zulke onmatige en onnodige belastingen oplegden, te vergelijken met een milt in het menselijk lichaam die te groot is. Terwijl die milt groter wordt, worden de andere organen26 kleiner, totdat ten slotte het hele lichaam uiteenvalt. Zo zullen ook die landen uiteenvallen waar de vorsten hun grootheid alleen zoeken in het onnodig en onmatig uitbuiten van hun onderdanen. En omdat de vorsten hierin dikwijls geen maat houden, hebben ze dikwijls grote moeite met een onwillig volk en dreigt het gevaar dat hun positie wankelt. Het harde antwoord van Rehabeam aan het volk dat verlichting van de lasten wilde, was toch de oorzaak dat de tien stammen van Israël afvallig werden! Hij zei namelijk: ‘Mijn vader heeft uw juk zwaar gemaakt, maar ik zal boven uw juk nog daartoe doen; mijn vader heeft u met geselen gekastijd, maar ik zal u met schorpioenen kastijden’ (1 Kon. 12:14). Daarom moeten alle overheden in acht nemen wat Tiberius zei tegen hen die hem aanraadden enkele nieuwe belastingen op te leggen. Hij zei: ‘Een goede herder mag zijn schapen wel scheren, maar niet villen.’27 Als je zacht aan een borst trekt, zal ze melk geven; maar als je dat onbeheerst en te hardhandig doet, zul je er bloed uithalen. Vervolgens mogen de vorsten de belastingen die ze ontvangen hebben, niet als hun privé-eigendom beschouwen om die naar hun eigen goeddunken te verkwisten. Nee, ze moeten daarmee omgaan 24 tot gemeene besten 25 onverduldich 26 parthyen 27 vladen

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==