9789033132469

12 duren heeft en hoe groot de last is die hij dragen moet, als zij in stilte zijn innerlijke strijd opmerken, waarbij de uiterlijke beproeving slechts een luchtbel is die aan het oppervlak drijft, dan achten zij hemeen geschikt voorwerp voor hunmedeleven en medegevoel. Maar zelfs dan ligt er in het diepst van zijn ziel een verborgen bron van blijdschap, een onderstroom van vrede, waardoor hij, hoewel gekastijd en aangevochten, een gelukkig en benijdenswaardigmens is. Owereldling, bedwing uw tranen en spaar uw medelijden. ‘Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden’ (Matth. 5:4). ‘Daarom zegt de Heere Heere alzo: Ziet, Mijn knechten zullen eten, doch gijlieden zult hongeren; ziet, Mijn knechten zullen drinken, doch gijlieden zult dorsten; ziet, Mijn knechten zullen blijde zijn, doch gijlieden zult beschaamd zijn. Ziet, Mijn knechten zullen juichen van goeder harte, maar gijlieden zult schreeuwen van weedom des harten, en van verbreking des geestes zult gij huilen’ (Jes. 65:13, 14). Ween niet om hem, maar, o gij zielen die zonder Christus zijt, ween om uzelf! Hoezeer zijn de woorden die boven dit hoofdstuk geschreven staan in overeenstemmingmet deze gedachtegang! Psalmenmidden in de nacht! Wie kan die geven? Dat kan God enHij doet het ook.De ‘God aller vertroostingen’ (Rom. 15:5), de ‘God, Die de nederigen vertroost’ (2 Kor. 7:6), de ‘God der hope’ (Rom. 14:13), Die ‘de blinkende Morgenster’ (Openb. 22:16) doet opgaan over het sombere landschap, ‘de Heere des vredes Zelf Die u vrede geeft te allen tijd, in allerlei wijze’ (2Thess. 3:16). Ja, onzeMaker en onze Verlosser geeft psalmen in de nacht. De blijde zang van de leeuwerik, het klaaglijke gezang van de nachtegaal, het zingen van een kind en de

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==