9789033132469

25 ook u – Hij is de sterkte van uw kwijnend hart, de steun van uw zinkende ziel. ‘Er zal een lofzang bij ulieden zijn, gelijk in de nacht, wanneer het feest geheiligdwordt; en blijdschap des harten, gelijk van een, diemet pijpenwandelt, omte komen tot de berg des Heeren, tot de Rotssteen van Israël’ (Jes. 30:29). Verkeert u in een nacht van rouw? O, hoe zwaar die nacht ook wezen mag, er is zelfs een lied voor deze toestand, geschokte, treurende ziel. Jezus rouwde eveneens. Kunt u daar niet van zingen? ‘Jezus weende’ (Joh. 11:35). Klinkt er geen muziek door in deze woorden? O ja! Als Iemand Die Zelf het gemis kent en voelt wat de dood in menselijke vriendschap veroorzaakt; als IemandWiens tranen eens op de koude grond vielen,waarbij geen handwerd uitgestrekt omzeweg te vegen, voelt Hij met u mee in uw huidige verdriet en is Hij bereid alles wat u treft, het Zijne te maken. Hoe groot de kloof ook is, hoe diep de leegte ook is, hoe betreurenswaardig het gemis ook is dat de dood veroorzaakt, Christus kan die vervullen; Hij vervult die met Zijn liefde, met Zijn tegenwoordigheid, met Zichzelf en hoe welluidend zal uw lied in de nacht van uw droefheid dan zijn: ‘Hij heeft alles wel gemaakt.’ O, als we ons in de lange nacht van ons verdriet tot Jezus wenden, is er geen enkel uur waarin we geen stof tot zingen en lofprijzing zullen vinden, wat het gezang der engelen zelfs te boven gaat. We moeten ook niet voorbijgaan aan het schone lied van David dat hij zong in de donkere nacht van de rampen en smarten die hem en zijn gezin troffen: ‘Hoewel mijn huis alzo niet is bij God, nochtans heeft Hij mij een eeuwig verbond gesteld, dat in alles wel geordineerd en bewaard is; voorzeker is daarin al mijn heil, en alle lust, hoewel Hij het nog niet doet

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==