9789033132469

24 de trouw, van Zijn nooit veranderende liefde, van Zijn nooit afnemende tederheid en van Zijn geduld dat nooit uitgeput raakt, van Zijn nooit afnemende genade, van Zijn waakzaamheid die nooit sluimert. Vestig uw oog, hoe verduisterd door tranen het ook mag zijn, op dit roerende beeld van uw medelijdende Heiland, Die u zo wordt voorgesteld. ‘En het schip was numidden in de zee, zijnde in nood van de baren; want de windwas hun tegen.Maar ter vierde wake des nachts kwam Jezus af tot hen, wandelende op de zee. En de discipelen, ziende Hem op de zee wandelen, werden ontroerd, zeggende: Het is een spooksel! En zij schreeuwden van vreze. Maar terstond sprak hen Jezus aan, zeggende: Zijt goedsmoeds, Ik ben het, vreest niet’ (Matth. 14:24-27). Denkt u dat er niet gezongen zal zijn in die donkere, stormachtige nacht? Zal er geen lied opgeklonken zijn van dat door de golven heen en weer geslingerde schip dat boven de bulderende golven uitsteeg? O ja, geliefden, Jezus was daar! En Jezus gaf de grondtoon aan: ‘Ik ben het, vrees niet’ (Matth. 14:27). En ook van de lippen van Zijn in vervoering geraakte apostel steeg demuziek van geloof en liefde op: ‘Heere! indien Gij het zijt, zo gebied mij tot U te komen op het water’ (Matth. 14:28). Bevende gelovige, Jezus is die hele nacht in gebed voor Zijn geliefde discipelen aan het worstelen geweest en toen het gevaar,waarin ze verkeerden, en hun vrees het hoogst was, haastteHij Zich omhen te redden en te troosten, en betradHij met de majesteit en standvastigheid van God de woeste baren. Jezus zoekt ons graag op in onze nachtwaken. Als we ons in de stormbevinden, bidt Jezus voor ons. De Zoon van God Die mens is geworden, is graag bij Zijn hulpeloze en in nood verkerende kinderen – enHij is nabij, ja,

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==