9789033132469

23 als Degene ‘Die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing’ (1 Kor. 1:30), als hij ziet op het verzoenende bloed en de gerechtigheid die hem van ogenblik tot ogenblik voor God vertegenwoordigt, waardoor hij van iedere smet gereinigd en van iedere zonde gerechtvaardigd wordt, dan kan hij zelfs in het nachtelijk uur, waarin hij de diepe verdorvenheid van zijn ziel ervaart, de eerste noten zingen van het lied dat daarboven in hoger tonen wordt aangeheven: ‘Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden gewassen heeft inZijn bloed.EnDie ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Gode en Zijn Vader; Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen’ (Openb. 1:5, 6). O ja, Jezus is de grondtoon – Jezus is de basis van ons lied dat te middernacht wordt aangeheven. Is het niet een tijd waarin het hart wordt omgewoeld, waarin de braakliggende grond wordt opgebroken en de dieperliggende plaag wordt blootgelegd? Maar richt het oog van het geloof op Jezus en aanschouwde kracht vanZijn bloed om alle zonden weg te nemen, en de kracht van Zijn genade om alle ongerechtigheid te onderwerpen, en het bedroefde hart zal bij het zien daarvan in gejubel uitbarsten! ‘Mijn ziel maakt groot de Heere; en mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker’ (Luk. 1:46, 47). Is het een nacht van smartelijke beproeving? Wat een Vriend, wat een Broeder, wat een Helper is Jezus! Nooit, nee nooit zal Hij Zijn lijdend kind dat nachtelijk uur laten doorbrengen zonder hemop te zoeken en hem te vertroosten door Zijn tegenwoordigheid.Hij is numet u, en in de stormachtige nacht van uwbeproevingmag u zingen van Zijn nooit aflaten-

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==