9789033132469

22 sen diemet mij meeleven zich ter ruste hebben begeven, als de hele wereld ommij heen levenloos schijnt en zich niet bewust is vanmijn stille nachtwaken, als mijn ziel temiddernacht diep bedroefd is, zal ik opstaan van mijn door tranen doorweekte kussen en van mijn doorwoelde bed en zal ik U danken voor de rechten vanUwgerechtigheid.Ogeliefden,wat een schoon gezang in hetmidden van de nacht! De gelukzalige geesten van een andere wereld luisteren: God neigt Zijn oor en hoort. O lezer, er is geen enkel middernachtelijk uur in uwbestaan – hoe donker die nacht ook mag zijn – waarin God niet in een lied zal voorzien, en waarin sprake zal zijn van muziek die door geen mens bedacht of bezongen kan worden – het is muziek die alleenGod kan scheppen.Maar waaruit bestaat diemuziek in het midden van de nacht dan wel? Wat zijn de akkoorden en de noten? Laten we beginnen met de grondtoon. Jezus Zelf is ons lied. Als we niet van Jezus en Zijn liefde kunnen zingen in de nacht van onze pelgrimsreis, van wie, van wat zullen we dan wel zingen? Zoals iedere muziek haar grondtoon, de uitgangspunten, kent, zo ook de ziel van de gelovige. Jezus is de basis. Hij die niets uit ervaring van Jezus kent, heeft nooit geleerd het lied des Heeren te zingen. Maar als de gelovige Jezus aanschouwt in Zijn persoonlijke waardigheid, heerlijkheid en schoonheid – als hij Hem ziet in Zijn Goddelijkheid – als hij Hem ziet als de gave van de Vader – als Degene in Wie God Zich ten volle openbaart, dan kan hij in de donkere nacht, waarin hij zich bewust is van zijn eigen zondigheid, zingen van een fundament, waarop hij veilig kan bouwen voor de eeuwigheid. En als hij het werk van Jezus overdenkt, vindt hij daarin alle reden tot lofprijzing! Als hij Christus ziet

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==