9789033132469

21 Waar leed en droefheid mij benauwde, Ja, duisternis was om mij heen, Daar was ’t of mij Zijn Geest bedauwde, Zijn liefde liet mij nooit alleen. Bij een andere gelegenheid tijdens de nachtelijke uren van zijn pelgrimstocht voedde de psalmist zijn kwijnend geloof eveneens door terug te denken aan de liederen die hij vroeger gezongen had: ‘Ik dacht aan mijn snarenspel; in de nacht overleide ik in mijn hart’ (Ps. 77:7). Beproefde christen, het getuigt van grote wijsheid om terug te denken aan de liederen uit het verleden. Denk niet dat aan de liederen die in het verleden gezongen zijn, nooit meer zal worden teruggedacht, zoals dat met de muziek van de wereld het geval is. O nee! De akkoorden die eens van uw door de Geest aangeraakte lippen vloeiden, zijn nog levendig! De muziek van een geheiligd hart sterft nooit; die muziek blijft hangen in de verborgenheid van de ziel.Door andere onwelluidende klanken kunnen zewel een poos tot zwijgen komen,maar deHeiligeGeest, die de gelovige de dingen des Heeren indachtigmaakt, zal deze muziek in het geheugen terugroepen om in een daaropvolgende nacht van beproeving de ziel in een misschien nog donkerder uur met nog rijkere akkoorden te troosten, tot kalmte te brengen en te verblijden. ‘Als ik Uwer gedenk opmijn legerstede, zo peins ik aanU in de nachtwaken’ (Ps. 63:6). ‘Geef mij weder de vreugde Uws heils’ (Ps. 51:12). En ook: ‘Te middernacht sta ik op, om U te loven voor de rechten Uwer gerechtigheid’ (Ps. 119:62). Te middernacht – het uur van eenzaamheid, duisternis en verlatenheid.Als men-

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==