9789033132469

20 door uw aandacht te vragen voor een paar van deze ‘liederen’ die de Heere Zijn volk vergunt te zingen in de nachtwaken van hun pelgrimsreis. Dit was met name de ervaring van David. Slechts weinig van Gods kinderen kenden de nachtelijke uren van het geloof beter dan deze geweldige man Gods. We zullen rijk gezegend worden als we zijn leven, dat ons zoveel leert, nader zullen bezien. Nadat hij gezegd heeft: ‘al Uw baren en Uw golven zijn over mij heengegaan’ (Ps. 42:7), lijkt het erop dat hij plotseling midden in zijn klachten tot andere gedachten komt door zich het lied dat in de nacht gezongen wordt, te herinneren: ‘Maar de Heere zal des daags Zijn goedertierenheid gebieden, en des nachts zal Zijn lied bij mij zijn; het gebed tot de God mijns levens’ (Ps. 42:9). Dit was een lied dat gezongen werd midden in de nacht! Bij het ‘gedruis der wateren’ en bij het aanrollen van de ‘baren en golven’ – hetmiddernachtelijk uur van zijn ziel – klonk er een lied op! Er wordt een lied gezongen zoals in de hemel niet gehoord wordt – want daar zal geen nacht zijn – er wordt gezongen over goedheid, over liefde, ja, over goedertierenheid die tot uiting komt en ervaren wordt in het uur, waarin de ziel in de diepe en donkere wateren dreigt te verzinken en vol vrees uitroept: ‘Heere, red mij, want ik verga!’ O lijdende gelovige, wat een goedertierenheidmoet dat zijn die opwekt tot een lied dat zo lieflijk is in een tijd die zo donker is als deze! Waak op mijn ziel! met blijde zangen En breng uw dierbare Heiland lof; Hij is het waardig die te ontvangen Zijn goedheid biedt u rijke stof.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==