9789033132476

20 ik zeg: Heeft Israël het niet verstaan?’12 De profeten en de apostelen waren als trompetten, waarvan het geluid over de gehele wereld ging. Maar vele duizenden die het geluid van deze trompetten hoorden, hadden Christus niet leren kennen. ‘Doch zij zijn niet allen het Evangelie gehoorzaam geweest; want Jesaja zegt: Heere, wie heeft onze prediking geloofd?’13 Iemand kan Christus prediken en Hem toch niet kennen; zelfs de duivelen kenden Hem. ‘En Hij genas er velen, die door verscheidene ziekten kwalijk gesteld waren, en wierp vele duivelen uit, en liet den duivelen niet toe te spreken, omdat zij Hem kenden.’14 Iemand kan Christus prediken en Hem niet kennen, zoals Judas en de valse apostelen.15 Iemand kan Christus belijden en Hem toch niet kennen. ‘Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in UwNaam duivelen uitgeworpen, en in UwNaam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij die de ongerechtigheid werkt.’16 Vraag: Wat houdt het leren van Christus in? Het leren van Christus betekent gemaakt te worden als Christus; de Goddelijke eigenschappen van Zijn heiligheid ingegrift te hebben in onze harten. ‘En wij allen, met ongedekten aangezichte de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in 12 Rom. 10:18, 19 13 Rom. 10:16 14 Mark. 1:34 15 2 Kor. 11:13 16 Matth. 7:22, 23

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==