9789033132476

21 gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest.’17 Er vindt dan een gedaanteverwisseling plaats. Een zondaar die ziet op het beeld van Christus in de spiegel van het Evangelie, wordt veranderd in dat beeld. Nooit heeft iemand op Christus gezien met het geestelijke oog, zonder totaal veranderd te zijn. Een waar gelovige is als het schilderij van een Goddelijk landschap, waarin alle zeldzame schoonheden van Christus levendig geportretteerd zijn; hij krijgt dezelfde geest, hetzelfde oordeelsvermogen, dezelfde wil, als Jezus Christus. Christus leren kennen, betekent: in Hem te geloven. ‘En Thomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Heere en mijn God.’18 Zodat wij niet alleen God geloven, maar in God geloven – wat de feitelijke toepassing van Christus op onszelf inhoudt. En als het ware betekent het ook de toepassing van het geheiligde medicijn van Zijn bloed op onze zielen. U kunt veel van Christus gehoord hebben en toch niet in nederige aanhankelijkheid zeggen: ‘mijn Jezus’.Wees niet boos als ik u zeg dat de duivel evengoed als u zulke woorden kan spreken. Christus leren kennen is Christus liefhebben. Wanneer wij ons gedragen19 overeenkomstig de Bijbel, dan verspreiden wij een flonkerende luister als van kostelijke diamanten in de Kerk van God, en leven wij in bepaalde opzichten in overeenstemming met het leven van Christus, zoals een afschrift overeenkomt met het origineel. Tot zover de eerste betekenis van het woord. 17 2 Kor. 3:18 18 Joh. 20:28 19 Zie Filipp. 1:27 en 3:20, onze wandel, met kanttekening 85: gedraagt u.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==