9789033131714

8 lang ze nog naar de catechisatie en de vereniging gaan, is er sprake van sociale betrokkenheid. Dat is al mooi. Maar menig catecheet zucht: ‘Kon ik het hárt maar bereiken.’ Ja, hij weet dat alleen de Heilige Geest het hart kan verbreken. Daarom bidt hij ook: ‘Heere, bekeer ze toch tot U.’ Ambtsdragers weten ook dat de situatie bij jongeren van 18 jaar en ouder nog complexer ligt. Deze leeftijdsgroep laat meer diversiteit zien. Er zijn jongeren serieus bezig met de zaken van de Heere en Zijn dienst. Er zijn jongeren die minder betrokken zijn en soms ook niet geïnteresseerd. Ze komen nog naar de kerk en de catechisatie. Er haken ook jongeren helemaal af. In de kerkenraad is besloten dat de catecheten na afloop van de catechisatieles een tien-minuten-gesprek zullen houden met een catechisant. Bij de jongere groepen verloopt dat tot tevredenheid. Opvallend is wel dat sommige jongeren worstelen met zichzelf of met de thuissituatie. Het is belangrijk om hen de komende jaren te blijven volgen. De gesprekken met oudere catechisanten hebben meer diepte. Er verandert veel in het leven van de adolescent. Ze hebben ouderen nodig die hen begeleiden en bijstaan. Ook in de kerk. Ambtsdragers en leidinggevenden die er werkelijk voor hen zijn. Mensen die hen de weg wijzen van het Woord; naar Hem Die de Weg, de Waarheid en het Leven is (Joh. 14:6). Er zijn jongeren die afhaken bij de catechisatie omdat ze niet het gevoel hebben dat er een relatie is met een ambtsdrager. Na verloop van tijd neemt ook de kerkgang af. Wat te doen? In het kerkelijk jeugdwerk is aan de ouders vaak meegegeven dat er in de begeleiding en toerusting van de oudere jeugd sprake is van driemaal ‘r’; dat wil zeggen: relatie, richting en ruimte. Zonder een echte relatie tussen ouders, ambtsdragers en jongeren kan er nauwelijks sprake zijn van een evenwichtige geloofsoverdracht en een stimulans om de Heere te dienen. Richting wijst naar de richting van het Woord. Evenwichtigheid bij het overdragen van de

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==