9789033132032

11 over het geestelijke leven, het leven met de Heere. Hij maakt dus gebruik van een bepaalde vorm van beeldspraak. Wat zegt Hij? Luister maar. ‘Mannen en vrouwen, jongens en meisjes, jullie eten elke dag gewoon brood. Dat heb je nodig om te leven. En nu ben Ik het echte en hemelse Brood dat uit de hemel naar beneden gekomen is om mensen hét leven, het ééuwige leven te geven.’ De Heere Jezus is eerst ruim en gunnend naar de mensen die het eigenlijk helemaal niet begrijpen, die er ten diepste zelfs diep afkerig van zijn. Hij wil de mensen iets belangrijks leren. We lezen het in vers 35: ‘En Jezus zeide tot hen: Ik ben het Brood des levens; die tot Mij komt, zal geenszins hongeren, en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.’ Waarna Hij ook heel scherp en ontdekkend is, in vers 36: ‘Maar Ik heb u gezegd, dat gij Mij ook gezien hebt, en gij gelooft niet.’ Dat laatste zal in het verdere verloop van de geschiedenis nog duidelijker naar voren komen. Dan zal de Heere Jezus namelijk nog meer gaan vertellen van de schuld van ongeloof en de genade van geloof. Dan zal Hij het nog duidelijker vertellen: het is van begin tot eind genáde alleen. En dan zullen er mensen bij de Heere Jezus vandaan gaan. Ze zullen het zeggen: ‘Deze rede is hard, wie kan die horen?’ Wanneer je dat eens op je in laat werken, dan lijkt het eigenlijk zó te zijn dat het werk van de Heere Jezus voor niets is. De mensen zíén wel bijzondere dingen en hóren wel bijzondere dingen, maar het lijkt allemaal vruchteloos te blijven. Misschien herkennen we dat wel in ons eigen leven. Het lijkt vruchteloos, zínloos. Jongelui, je probeert het om vrienden en vriendinnen met de boodschap van de Bijbel te bereiken. Maar je merkt: het ketst af. Ze willen eigenlijk niet. Ouderen, op je werk zoek je biddend naar de juiste tijd en het juiste woord om het goede van de Heere en Zijn dienst door te geven. Woorden en daden probeer je samen te laten gaan, als een richtingwijzer wil je de weg wijzen naar de Heere en Zijn dienst. Maar

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==