9789033132179

12 van Zich zou laten.’ Dus, kinderen, de Heere Jezus ging niet mee het scheepje in. Hij bleef achter. We overdenken Jezus’ wonderlijke leiding met Zijn discipelen vóór de storm. Was het geen wonderlijke leiding dat de Heere Jezus Zijn discipelen wilde gebruiken als uitdelers van brood en vis, en hen tijdens het uitdelen daarvan blijdschap en vrolijkheid wilde geven? Was het ook geen wonderlijke leiding dat de Heere wilde dat zij afscheid zouden nemen van dat genietende leven, en hen dwong in het scheepje te gaan? Ik weet zeker dat de discipelen er niets van begrepen hebben. En toch was het de weg die zij moesten gaan. Geliefde gemeente, als God aan het woord komt, dan gaat het door. Als de Koning spreekt, dan is het er; als Hij gebiedt, dan staat het er. Zo hebben we het ook ondervonden. Toen het beroep binnenkwam, was het een enkele dag later: ‘Hij Die u roept is getrouw, Die het ook doen zal.’ Dat ging met zoveel kracht gepaard, dat ik tegen mijn vrouw gezegd heb: ‘Dit wordt aannemen.’ Er gebeurde iets wat onherroepelijk en onomkeerbaar was. Het was als een pijl die mijn hart doorstak. Ik voelde gelijk dat de innige band aan onze geliefde gemeente Arnemuiden zou moeten worden losgemaakt. Toen heb ik er iets van ingeleefd wat we in onze tekst lezen: ‘En terstond dwong Jezus Zijn discipelen in het schip te gaan.’ Het zal de discipelen zeer beroerd hebben. We gaan verder: ‘En als Hij nu de scharen van Zich gelaten had, klom Hij op den berg alleen, om te bidden. En als het nu avond was geworden, zo was Hij daar alleen.’ Onthouden, gemeente! Dit gebeurde ook vóór de storm. Is dit geen wonderlijke leiding dat Jezus Zijn discipelen laat weggaan en Hijzelf achterblijft en de berg opklimt om te bidden? In gedachten zien we Hem gaan, ’s Vaders eniggeboren Zoon. Hij gaat de berg op om te bidden, alleen. Het woordje ‘alleen’ krijgt hier nadruk. Hij klom alleen de berg op om te bidden. Ook aan het einde van vers 23 lezen we het: ‘Zo was Hij daar alleen.’ Alleen om te bidden, alleen om gemeenschap te heb-

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==