9789033132179

13 ben met Zijn lieve Vader, alleen om Zijn Kerk aan Zijn Vader op te dragen. Alleen om te bidden. Wat een les voor ons, ambtsdragers! Voordat we de gemeente ingaan moeten we op onze knieën gaan. Jezus bracht soms hele nachten alleen op de berg door met bidden. Als Hij dan ’s morgens van de berg afkwam, begon Hij onderwijs te geven aan Zijn discipelen. O, wat zal dat onvergetelijk onderwijs geweest zijn! Zo lezen we in de Handelingen der apostelen dat de ouderlingen en Schriftgeleerden aan de discipelen konden merken dat zij bij Jezus geweest waren (Hand. 4:13). O, dat dit van u en mij gezegd zou kunnen worden! Dan zouden we een teer leven hebben. Dan zouden we teer spreken over die dierbare Borg en Middelaar, over Zijn liefde en barmhartigheid, maar ook zouden we met heilige verontwaardiging vervuld zijn over de zonden waardoor we Hem verachten en Zijn bloed onrein achten. Vaders en moeders, kent u ook die eenzame plaatsen om te bidden? Ik hoop van ganser harte dat u zo’n biddende vader of moeder bent. Ouders, we hebben kinderen van de Heere gekregen, dierbare panden die geschapen zijn met een ziel voor de eeuwigheid. De ziel van ons en onze kinderen ligt verloren en moet behouden worden. Is dat onze worsteling voor het aangezicht des Heeren: ‘O Heere, bekeer ons en onze kinderen tot U, zo zullen wij en zij bekeerd zijn.’ Roepen we de Naam des Heeren gedurig aan: ‘O, God van ons voorgeslacht, wilt U ook de God van ons nageslacht zijn?’ Lieve kinderen, geliefde jeugd, liggen jullie zo weleens op je knieën voor je bed, of voor je stoel, smekend: ‘O God, wees mij zondaar genadig’? Jullie hebben een nieuw hart nodig, kinderen! Vrees de Heere en dien Hem. Verlaat de dienst van de wereld en de zonde, want het is een slavendienst. De dienst van Koning Jezus daarentegen is een liefdedienst. ‘En als het nu avond was geworden, zo was Hij daar alleen.’ Dit alles vond plaats vóór de storm.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==