9789033132179

14 2. Tijdens de storm Maar, gemeente, nu gaan we in onze tweede hoofdgedachte letten op Gods wonderlijke leiding met Zijn discipelen tijdens de storm. We verplaatsen ons in gedachten naar de discipelen. Kijk, daar vaart het scheepjewaar de discipelen aan boord gegaan zijn. Zij waren van wal gestoken en plotseling stak er een grote storm op. Het gebeurde wel vaker op het meer van Galiléa dat er grote en sterke valwinden opstaken en op het water neerdaalden. Er zal veel door de discipelen zijn heengegaan toen ze de lucht zagen betrekken en de eerste rukwinden voelden, die in kracht steeds verder toenamen. Zelfs zo dat we in vers 24 lezen: ‘En het schip was nu midden in de zee, zijnde in nood van de baren; want de wind was hun tegen.’ Dus zij hadden geen meewind, maar sterke tegenwind. Sterke winden beukten tegen hun scheepje aan. Het was vanaf een uur of acht ’s avonds begonnen en duurde tot een uur of drie ’s nachts. De vierde nachtwake was van drie uur ’s nachts tot zes uur ’s morgens. In Markus 6 lezen we dat de discipelen zich gepijnigd hebben om vooruit te komen. Vanwege die sterke winden kwamen zij maar niet vooruit. Dat zal wat voor de discipelen geweest zijn! Gemeente, kent u ook tegenwind in uw leven? Ons leven wordt weleens vergeleken met een scheepje op de grote levenszee. Wat kunnen er zich een noden en zorgen op die zee voordoen! Noden in het persoonlijk leven, in het huwelijksleven, in het gezinsleven, in onze werkkring of op school. Hoe ingrijpend is dat! De Heere gedenke eenieder van u die daarmee te maken heeft. Weet u wat dan het beste middel is? In het verborgen bidden om geduld, om onderwerping, maar ook of de Heere uitkomst wil schenken, en of de Heere onderwijs wil geven in de nood. Zo is het gebed ook in het geestelijk leven het beste middel in nood. Gemeente, deze geschiedenis heeft voor het geestelijk leven zeer veel te zeggen. Hoe vaak bevindt zich het levensscheepje van Gods Kerk midden in de zee, zijnde in nood van de baren. Wat kunnen de golven toch hoog oplopen!

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==