9789033132179

9 1. Jezus’ wonderlijke leiding met Zijn discipelen PREDIKATIE OVER MATTHÉÜS 14:22-33 Uitgesproken in De Beek-Uddel op zondagmorgen 24 oktober 2021, vier dagen na het aannemen van het beroep naar deze gemeente Zingen: Psalm 68:10 Lezen: Matthéüs 14:22-36 Zingen: Psalm 42:4, 5 Zingen: Psalm 93:3, 4 Zingen: Psalm 138:4 Geliefde gemeente, De tekstwoorden voor deze ure kunt u opgetekend vinden in het u voorgelezen Schriftgedeelte, Matthéüs 14:22-33, waarvan we u alleen de verzen 31 tot en met 33 zullen voorlezen: ‘En Jezus terstond de hand uitstekende, greep hem aan en zeide tot hem: Gij kleingelovige, waarom hebt gij gewankeld? En als zij in het schip geklommen waren, stilde de wind. Die nu in het schip waren, kwamen en aanbaden Hem, zeggende: Waarlijk, Gij zijt Gods Zoon.’ We schrijven boven onze overdenking: Jezus’ wonderlijke leiding met Zijn discipelen. In een drietal gedachten willen we samen Jezus’ wonderlijke leiding met Zijn discipelen overdenken, en wel in het bijzonder met Petrus.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==