9789033132285

27 de manier14 de ‘dictator perpetuus’, dat wil zeggen de eeuwigdurende heerser geworden. Nadat hij in het hele Romeinse rijk vrede had bewerkstelligd en nergens meer vijanden tegen hem voor de dag kwamen, heeft hij als een teken van vrede de ijzeren deuren van de tempel van de afgod Janus15 gesloten. Die deuren stonden anders altijd open, zolang er ergens enige onrust in het rijk was. Zijn oude soldaten hadden hem veel trouwe diensten bewezen, zodat hij hun nog veel verschuldigd was16 en hij grote verplichtingen tegenover hen17 had. De middelen ontbraken hem echter in voldoende mate om hen te kunnen betalen, en daarom heeft hij alle provincies en alle onderdanen van het Romeinse rijk belastingen opgelegd. Het gebod van de overheid Met dat doel is het gebod uitgegaan – waarover Lukas spreekt – dat de gehele wereld zou beschreven worden. Dit betekende dat alle onderdanen, ieder in zijn eigen provincie, naar de gouverneur of stadhouder moesten komen om in hun geboorteplaats of plaats van afkomst hun naam te laten opschrijven. Mogelijk heeft Augustus dit bevel gegeven om daarmee te toetsen of er nog ergens mensen waren die het Romeinse rijk niet gehoorzaam wilden zijn; of hij deed het om zijn macht en majesteit te tonen, of vanwege zijn ijdelheid en zucht naar roem, omdat hij wilde weten over hoeveel mensen hij heerschappij voerde. Soms worden de vorsten18 wel meer door hoogmoed gekweld, zoals we bij David zien toen hij zijn volk liet tellen (2 Sam. 24). Maar dikwijls werd het aantal burgers door Rome geregistreerd19 om als wettige overheid de onderdanen belastingen op te leggen, waarmee – in het geval van Augustus – hij de kosten kon betalen die hij had aangewend om de landen tot vrede te brengen. 14 genoech 15 * Janus was voor de Romeinen de god van de doorgangen, van begin en einde, van openen en sluiten. De deur (ianua) droeg daarom zijn naam. 16 aen hem ten achteren waeren 17 grootelicx aen haer gehouden 18 Princen 19 op-genomen gheweest

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==