9789033132513

11 En ja, wanneer we, volk des Heeren, meer zien op de omstandigheden dan op de Heere, en we zien op ons eigen bedorven hart, dan is het geen wonder als de Heere ons zou begeven en verlaten. Hoeveel redenen gevenwij dagelijks waaromdeHeere zou zeggen: Nu zie Ik niet meer naar u om. En toch, nooit zal de Heere de Zijnen begeven. Dat duldt Zijn glorie niet. Want Hij doet het niet om hunnentwil, maar om Zijn heiligen Naams wil. Daarom is dit het wonder én het heilgeheim: God kan en wil niet meer van Zijn volk af. In het volbrachte werk van Christus, in Zijn verzoenend lijden en sterven en volmaakte gehoorzaamheid voor al de Zijnen, ligt de grond dat deHeere nooit één van Zijn gevangenen zal begeven. Daarom, volk des Heeren, ‘benaarstigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken; want dat doende zult gij nimmermeer struikelen’. Om Christus te mogen kennen en Hem vervolgen te kennen. OmZijn hartelijke liefde en trouw voor een ontrouw volk, en op goede gronden de troost van Zondag 9 te mogen kennen. Lezer,wat zijnwe gelukkig als we door het hartvernieuwende werk van de Heilige Geest dit heilgeheimmochten leren verstaan.Het is ook zo noodzakelijk.Want een leven zonder deHeere betekent een sterven zonder de Heere, en een voor eeuwig door Hem verlaten worden. Dat maakt toch de ernst van ons leven uit. De Heere Zelf lere ons voor het eerst of opnieuw: Ja waarlijk, God is Isrel goed, Voor hen die rein zijn van gemoed; Hoe donker ooit Gods weg moog’ wezen; Hij ziet in gunst op die Hem vrezen.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==