9789033132513

13 des Heeren. Wat heeft het uitleven van die boze begeerten al een nameloze ellende teweeggebracht in huizen en harten! Wij denken zo gemakkelijk dat wij beter zijn dan een ander wanneer op de buitenkant van ons leven niets aan te merken is. En het ís ook een voorrecht wanneer wij bewaard worden voor uitbrekende zonden. Maar gelukkig dat volk, dat de Heere door wederbarende genade gaat bearbeiden tot zaligheid. Wanneer deHeere door ZijnGeest in het uur vanGods welbehagen hun hart vernieuwt en hun wil buigt, worden de Zijnen zondaar voorGod. Schuldig aan al Zijn geboden.Gezondigd tegen een heilig en rechtvaardig God, Die hen altijd nawandelde met Zijn goedertierenheden.Als vrucht van de uitgestorte liefde komt er een heilige begeerte in hun hart. Zij begeren te wandelen in al Gods geboden. Zij zeggen tegen alle zonden: ‘Henen uit, henen uit!’ Maar de Heere leert in de nadere ontdekking welk een verdorven bestaan, wat een boos hart zij nog omdragen. Ja, ze gaan leren dat goed geen nut doet ten dage der verbolgenheid, maar dat alleen de gerechtigheid redt van de dood. En die gerechtigheid hebben ze niet. Erger, hun hart is één vuile bron van wanbedrijven. De Heere zou geen onrecht doenwanneer Hij hen voorbijging,maar Hem te missen is alles te missen. Daar waar de weg ter zaligheid aan hun zijde ten enenmale afgesloten is en zij mogen buigen onder het eisend recht Gods, daar wordt het zo’n wonder als de Heere door Zijn Woord en Geest de enige Weg ter zaligheid bekendmaakt. Daar legt de Heere in het hart dat begerig hongeren naar Hem, Die de Weg, de Waarheid en het Leven is. Kent u dat begeren naar Hem,Wiens Naam Jezus is?Weet uwat dat uitziend volk nu leert? Dat zij geen handen hebben omHem aan te grijpen, geen voeten om tot Hem te gaan. Maar onvergetelijk is de ure waarin het de Heere behaagt Zijn Zoon in hen te openbaren. Om te zien dat er genade in Christus is, en dat voor de grootste der zondaren.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==