9789033132148

13 zijn Zender, Jezus Christus, prijst hij hen, omdat zij de kwaden niet verdragen en de valse apostelen ontmaskeren. Door Gods genade houden ze stand. Dat is de kracht van Efeze. De eerste liefde verlaten Er is ook een andere kant... Christus zegt: ‘Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten’ (Openb. 2:4). Dat is ook Efeze. De liefde verflauwt. Tegenover het positieve ziet de grote Hartenkenner iets negatiefs. Of eigenlijk: niet er tegenover, maar erdoorheen. En dat is nog erger. Dat tast alles aan, waardoor de positieve kant zijn waarde verliest. Efeze verliet haar eerste liefde. Dat verwijt maakt de Koning van de Kerk, Jezus Christus, haar. De Efeziërs hebben heel bewust deze eerste liefde verlaten. Ze zijn wel ijverig en rechtzinnig aan de buitenkant, maar vanbinnen deugt het niet (meer). Daarmee is het hart uit hun dienen van de Heere verdwenen. Christus is uit hun oog. Het gebedsleven kwijnt. De vreze des Heeren is uitgehold, van binnenuit. De blijdschap in God door Christus ontbreekt. Daarom vraagt Christus: ‘Efeze, waar is uw eerste liefde? Ik sta niet meer in het middelpunt van uw hart en leven.’ Gods kinderen slapen. Zij hebben hun eerste liefde verlaten! Tegelijk ontvangen zij een aansporing om zich te bekeren en de eerste werken weer te doen. Christus zegt: ‘Laat het toch weer worden zoals in het begin, zodat u Mij weer hartelijk liefhebt. En zo niet, dan zal Ik de kandelaar van zijn plaats wegnemen.’ Dan ver-

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==