9789033132285

13 Verantwoording Het was een genoegen om deze voor mij min of meer onbekende ‘oude schrijver’ door deze hertaling wat meer bekendheid te geven. Dat hoop ik althans, want ik meen dat hij de belangstelling wel waard is. Dr. W.J. op ’t Hof schrijft in zijn lemma in deel I van de Encyclopedie Nadere Reformatie: ‘In het onderzoek is tot dusver weinig of geen aandacht besteed aan Faukelius’ preken.’ Daarmee geeft hij tussen de regels aan dat het de moeite waard zou zijn zich nader in zijn preken te verdiepen. Met deze bundel hertaalde preken wordt daarvoor hopelijk een aanzet gegeven. Het gaat om het boek Jesuat Jehova, ofte De salicheyt des Heeren, van Hermannus Faukelius, waarvan ik de eerste druk gebruikte. Voor de verdere gegevens over dit boek verwijs ik u naar de reprint van de titelpagina, die in het voorwerk van deze uitgave is opgenomen. Faukelius heeft zijn moedertaal in het zestiende-eeuwse Brugge geleerd. We kunnen niet meer van Middelnederlands spreken, maar zijn taalgebruik staat toch wel behoorlijk ver van ons af. Daarom was het nodig een behoorlijke vertaalslag te maken, waarbij ik ervoer dat het hertalen van Faukelius vrijwel even moeilijk is als dat van Willem Teellinck, zijn tijdgenoot en Middelburgse plaatsgenoot. Het was een uitdaging, maar ik hoop een betrouwbare en toch goed leesbare tekst te hebben gegeven. Daarbij ging ik op de bekende manier te werk door het opdelen van lange zinnen in kortere en waar nodig verbindingswoordjes in te voegen. De structuur van het geheel heb ik geprobeerd te verhelderen door het plaatsen van kopjes en sub-kopjes. Om enigszins inzicht te geven in de hertaalkeuzes heb ik waar nodig noten geplaatst, zodat de lezer kennis kan nemen van het oorspronkelijke woord of zinsdeel. Er zijn ook noten geplaatst om meer algemene

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==